26. - 27. 9. 2017, Brno

Plán pro Brno s podtitulem Kompaktní město

První ročník mezinárodní konference Plán pro Brno s podtitulem Kompaktní město se odehraje 26. a 27. září 2017 v kině Scala (Moravské nám. 127/3, 602 00 Brno-střed). Ve čtyřech blocích na něm vystoupí téměř dvacet expertů ze sedmi zemí světa. Během série přednášek představí své zkušenosti s plánováním měst, tvorbou veřejného prostoru a dopravním inženýrstvím. V navazujících diskuzích se pak spolu se zástupci města a veřejné sféry pokusí probrat možné scénáře budoucího rozvoje Brna.

Konference je pořádána Galerií Architektury Brno společně s týmem dobrovolníků ve spolupráci s Kanceláří architekta města Brna a Statutárním městem Brnem. Záštitu nad akcí převzal hejtman Jihomoravského kraje JUDr. Bohumil Šimek, primátor města Brna Ing. Petr Vokřál a náměstci primátora města Brna Bc. Matěj Hollan (působnost pro dopravu, kulturu a sociální oblast) a Mgr. Martin Ander, Ph.D. (působnost pro oblast rozvoje města).

Akce je přístupná zdarma, aby byla atraktivní nejen pro odborníky, politiky a developery, ale především pro širokou veřejnost. Jednotlivé prezentace a navazující diskuse proběhnou v češtině a angličtině se simultánním překladem.

Ideové výstupy konference budou shrnuty v tištěné publikaci Plán pro Brno, kterou nabídneme zástupcům města a bude i volně ke stažení z webu konference. Stejně jako kompletní videozáznam akce.

Webové stránky: https://www.planprobrno.cz/planprobrno/


 

Program pro 26. 9. 2017 - Dopravní strategie
Téma dopravy doslova hýbe Brnem. Na kvalitu veřejné infrastruktury si stále silněji ztěžují zdejší řidiči, cyklisté i pěší. Magistrát navíc v současnosti zpracovává strategický dokument Plán udržitelné městské mobility města Brna. K tomu je dopravní strategie důležitá i pro přípravu nového územního plánu, na kterém začíná pracovat Kancelář architekta města Brna (KAM). Věříme, že klíčem pro budoucí rozvoj jakéhokoliv města je jeho dopravní infrastruktura. Kvalita života, vzhled veřejných prostor, ekonomický růst i životní prostředí jsou podmíněny snadnou přepravou. Proto chceme v Brně zavčas oživit diskuzi o městské mobilitě.

15:30 zahájení konference
16:00―16:30 key note: David Sim || architekt a urbanista, kreativní ředitel a partner v Gehl Architects, Kodaň, Dánsko
16:30―16:50 strategie: Juan Pablo Celis Pfeifer || dopravní inženýr, konzultant pro cyklodopravu, Celis Consult, Aarhus, Dánsko
16:50―17:10 strategie: Torben Heinemann || architekt a dopravní inženýr, vedoucí Odboru územního plánování města, Lipsko, Německo
17:10―18:00 diskuse: David Sim, Pablo Celis, Torben Heinemann, Matěj Hollan, moderuje Janica Šipulová

18:00―18:30 přestávka

18:30―18:45
postoj: Jaroslav Martínek || dopravní inženýr, Národní koordinátor rozvoje cyklistické dopravy, Olomouc
18:45―19:00 postoj: [v jednání]
19:00―19:15 případová studie: Jacek Grunt-Mejer || dopravní psycholog, expert a propagátor cyklistiky ve městě, Varšava, Polsko
19:15―19:30 případová studie: Manuel Pröll || urbanista, Magistrátní odbor města – městský rozvoj a plánování, Vídeň, Rakousko
19:30―20:15 diskuse: Jaroslav Martínek, Jacek Grunt-Mejer, Manuel Pröll, Martin Všetečka, moderuje Janica Šipulová

20:30 ukončení 1. dne konference


 

Pozvánka

Plán pro Brno.pdf (1.8 MB)
Plan for Brno 2017.pdf (1.3 MB)
Ke stažení