7. 11. 2017, Hradec Králové

TP 179 - Navrhování komunikací pro cyklisty

7. 11. 2017, 10.00-16.00
Hradec Králové

 Knihovna města Hradce Králové (víceúčelový sál)
Wonkova 1262/1a
Hradec Králové

Seminář k designu ulice a veřejnému prostoru vč. představení nových TP 179 (navrhování komunikací pro cyklisty). Seminář byl určený především pro zástupce měst a obcí, zástupce dopravních inspektorátů Policie ČR, dopravních úřadů, ale také pracovníky regionálního rozvoje a cestovního ruchu, dopravní projektanty a odbornou veřejnost.
Nové TP179 představil zpracovatel TP 179 Ing. Tomáš Cach.


Hlavním tématem semináře je design ulice


Kdo seje silnice, sklízí auta, infrastruktura pro kola přitahuje cyklisty.
Města se stále častěji se zabývají otázkami řešení městské mobility, veřejného prostoru a dopravy. Cyklistickou dopravu je třeba vnímat jako důležitou alternativu k dalším druhům dopravy. Nabízí značnou flexibilitu při pohybu v městském prostředí a výrazněji by se mohla uplatnit i v regionu. Využití cyklistiky k dopravním i rekreačním účelům má stoupající tendenci a tomuto trendu je třeba přizpůsobovat služby i plánování nabídky v dopravě.

Co je to design ulice
Termín design obvykle vztahujeme na oblast módy, vzhledu a estetické stránky, nebo na změnu vlastností toho, co je na povrchu. Design, který se týká města, jeho veřejného prostoru, jeho ulic a pohybu v nich, bychom však měli chápat jako finální výsledek řetězce aktivit a událostí. Řetězce, který začíná přijetím veřejné politiky mobility, a pokračuje přes detailně zpracovaný plán udržitelné městské mobility až k jeho realizaci. V tomto ohledu je design ulice výsledkem řetězce politických, plánovacích a realizačních aktivit. Celková koncepce prostoru ulice tedy zahrnuje vývoj celého designu a jde o “produkt nakumulovaný v čase”, který odráží životní styl obyvatel daného místa, způsob, jakým prostor ulice využívají, a jejich chování a zvyky v oblasti mobility.

Nové Technické podmínky 179
Od 1. 6. 2017 vstoupily v platnost nové TP179 (Technické podmínky MD – Navrhování komunikací pro cyklisty). Tento technický dokument pro odbornou veřejnost je výsledkem mnohaletého snažení o integraci cyklodopravy v ČR, který napomůže další kultivaci prostředí a utváření lepších podmínek mj. i pro používání jízdního kola. Dokument představí jeho autor Tomáš Cach.

Kompletní TP 179 jsou zdarma ke stažení zde: www.pjpk.cz/technicke-podminky-tp
Zkrácená verze TP 179 je ke stažení na http://www.cyklomesta.cz/cms_soubory/aktuality/313.pdf.

Program
 
Úterý 7. 11. 2017
10.00-11.00
Hradec Králové – síly a slabosti cyklodopravy ve městě.
Koncepce podpory městské mobility. Jak se tvoří veřejný prostor. Co je design ulice. (Jaroslav Martinek)
Cargo kola – nová městská logistika, sdílená kola v Hradci Králové (praktická ukázka cargo kol)

11.00-11.30
Přestávka na kávu

11.30-13.00
Souhrnné představení TP 179 – Navrhování komunikací pro cyklisty (Tomáš Cach)
Diskuse

13.00-14.00
Oběd spojený s diskusí

14.00-16.00
Praktická vzorová řešení s využitím TP 179 (Tomáš Cach)

V této části bude prostor ke konzultaci konkrétních projektů. Zájemci mohou přinést vlastní návrhy řešení konkrétních míst či řešit problémové otázky u daných projektů.

Prezentace ke stažení