24. - 25. 10. 2018
Česko - německá konference o marketingu Labské stezky, setkání koordinátorů

Přijměte prosím pozvání na dvě související akce k problematice šetrného cestovního ruchu, cykloturistiky a cyklodopravy v ČR

1) Národní setkání aktérů sítě páteřních dálkových cyklotras ČR, 24. 10. 2018

Strategické setkání organizované Nadací Partnerství a Asociací měst pro cyklisty navazuje na schůzku na veletrhu ForBikes na jaře letošního roku. Cílem je setkání je sběr podnětů/aktivit/plánovaných aktivit partnerů za účelem koordinace aktivit pro rok 2019, identifikace konkrétních produktů sítě a návaznosti na zahraniční produkty, představení aktuálního stavu sítě EuroVelo v ČR a její propagace v ČR i zahraničí a zahájení přípravy mapy dálkových cyklotras ČR pro rok 2019.

2) Konference Labská stezka 2018: 11. česko-německá výměna zkušeností partnerů, 24. - 25. 10. 2018

Konference Labská stezka 2018 s podtitulem 11. česko-německá výměna zkušeností partnerů oficiálního marketingu produktu Labská stezka nabízí interaktivní setkání k fungování jedinečného produktu v cykloturistice s partnery z Česka i Německa a nově i z Polska.

Program obou akcí, které propojuje cykloexkurze po Labské stezce v Pardubickém kraji, naleznete v příloze nebo na našem webuRegistrujte se, prosím, do 5. září prostřednictvím on-line registrace.

Případné PŘÍSPĚVKY na setkání s krátkou anotací zasílejte do 15. září na e-mail: daniel.mourek@nap.cz.
Obě akce se uskuteční za laskavé podpory Pardubického kraje a statutárního města Pardubice.


Modul: Akce