"Ochranný pruh pro cyklisty" v Brně

11. 09. 2017

Historicky první "ochranný pruh pro cyklisty" v Brně byl vyznačen v červenci 2017 na části ulice Technická v Technologickém parku. Ochranný cyklopruh (v zahraničí známý jako víceúčelový) není vyhrazeným cyklopruhem a znamená to, že jej řidiči motorových vozidel mohou pojíždět, typicky v případě vyhýbání se s protijedoucím vozidlem. Řidič motorového vozidla však nesmí ohrozit cyklistu jedoucího v ochranném pruhu.

Projekt ochranných pruhů pro ulici Technická existuje už od prosince 2015, kdy si jeho zhotovení objednal Technologický Park Brno. Po roce a půl byl projekt realizován. Následovat by měl stoupací vyhrazený cyklopruh na ulici Kolejní, který je nachystán již od jara 2016.

Zákon o (ochranném) cyklopruhu: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-361#p14-5

Technické podmínky 179 o navrhování ochranného cyklopruhu (s. 31): http://www.pjpk.cz/data/USR_001_2_8_TP/TP_179_2017.pdf

Zdroj: https://www.facebook.com/BrnoNaKole/posts/1608800732526444

Foto: Petr Gábrlík

Aktuality