SYMBOL PLATFORMY A AKADEMIE - OSTRAVSKÁ CHARTA

Ostravská charta byla poprvé představena na konferenci CityChangers (12/2017) formulující základní principy podpory městské mobility. Ostravská charta, na rozdíl od Charty 77, se nevymezuje proti systému, ale naopak chce podpořit klíčové instituce, aby převzaly zodpovědnost za podporu městské mobility.

Znění Ostravské charty

Cílem je definovat identitu národní platformy Partnerství městské mobility, která by usilovala o dosažení co nejširšího pochopení problematiky městské mobility. Vychází přitom z poznání, že:

 • Plány městské mobility se již v českém kontextu tvoří, jejich realizace ale zaostává.
 • Spotřeba energie v dopravě stále roste, budoucnost je proto nutné řešit energeticky udržitelnou mobilitu.
 • Budoucnost dopravy není v soupeření jednotlivých módů dopravy, ale v jejich racionální koordinaci.

Národní platforma Partnerství městské mobility a Akademie městské mobility je postavena na těchto principech:

 • Středem pozornosti všech aktivit je spokojený, zdravý a mobilní člověk.
 • Sdružování osob a organizací, které chtějí zlepšovat prostředí ve svých městech. Platforma propojuje partnery z oblasti státní správy a samosprávy, odborných organizací, komerčních organizací, místních komunit a sdružení, ale i známé osobnosti a média.
 • Platforma podporuje aktivní zapojení veřejnosti do pozitivních změn udržitelného rozvoje ve městech, bez jejíhož pochopení a přijetí nejsou dlouhodobé změny možné.
 • Přirozené zakomponování všech nových trendů v oblasti plánování dopravy a mobility do strategického plánu města.
 • Podpora myšlenky „krátkých vzdáleností“ zejména u menších měst – doprava a mobilita není jen o přepravě zboží a lidí, ale také o tom, že chůze a jízda na kole na krátké vzdálenosti je pro člověka ekonomicky výhodná a zdravá (což je ekonomicky výhodné pro celou společnost), proto je třeba pro tento druh dopravy vytvářet odpovídající infrastrukturu.
 • Akademická sféra vytváří předpoklady pro budoucí vzdělanou odbornou veřejnost v oblasti dopravy a mobility, což je možné zajistit vytvořením oboru na vysokých školách zabývající se touto problematikou, doplněným vytvořením akademií městské mobility.
 • Iniciování systémové přípravy národní politiky komplexně řešící městskou mobilitu pro období do roku 2030 a propojující státní, regionální a místní zájmy.
 • Využití evropských programů k přípravě společných evropských projektů, které by pomohly k trvalému zakořenění konceptu městské mobility v českém prostředí.

My, signatáři Ostravské charty chceme, aby se naše česká města stala bezpečnější, příjemnější k životu a zdravější – jedním slovem lepší. Charta stejně jako platforma Partnerství pro městskou mobilitu je pouze nástrojem, smysl mu dají konkrétní kroky v jednotlivých městech. Je to především naše volba ke konkrétním krokům, každý z nás má svůj díl zodpovědnosti. K ní se zároveň svým podpisem hlásíme.

K chartě je možné se připojit svým podpisem a to zasláním emailu s kontaktními údaji na adresu info@dobramesta.cz.