MULTIMODÁLNÍ DOPRAVNÍ MODEL

Bez multimodálního modelu dopravy nelze kvalitně posoudit navrhovaná řešení a jejich dopady do změny dělby přepravní práce a dalších předpokládaných sledovaných indikátorů mobility.

Dopravní módy a časy
Model dopravy bývá proveden pro dopravní módy: silniční automobilová doprava (osobní, nákladní), veřejná hromadná doprava (trolejbus MHD, autobus MHD, autobus příměstské dopravy, vlak), cyklistická doprava, pěší doprava (pouze pro přístupy k ostatním druhům dopravy). Modelové časy bývají provedeny pro špičkovou hodinu a 24 hodin běžného pracovního dne. Kalibrace modelu jsou provedeny pro zjištění intenzity dopravy přepočítané na 24 hodin dle jednotlivých dopravních módů. Model špičkové hodiny bývá odvozen od modelu 24 hodin za použití přepočtových denních variací.