Česky English

Odborné organizace

„Odpověď na otázku „proč město s dobrou adresou“ je poměrně jednoduchá. Když se ptáte lidí, kde by chtěli žít, jen málokdo řekne, že v Porúří, v Katovicích, blízko Vítkovických železáren nebo v některém z těch obrovských odlidštěných velkoměst, jejichž urbanistický koncept je strašlivý. Spíše uslyšíte, že by lidé dali přednost klidnému historickému městu s čistým vzduchem, zelení a v blízkosti přírody. Pro to ovšem musíme něco udělat a česká města mají velký dluh.“

Jaroslav Miller, rektor Univerzity Palackého v Olomouci

„Lidé budou stále více a více klást důraz na kvalitu života. Do popředí se budou dostávat takové hodnoty, jako jsou volný čas, osobní rozvoj, mezilidské vztahy... a v neposlední řadě též kvalitní životní prostředí. Nemyslím tím jen ekologii, ale takovou tu obyčejnou každodenní radost z místa, ve kterém žiji. A k tomu patří i doprava. Taková doprava, která bude efektní, spolehlivá, bezpečná, uživatelsky příjemná a estetická, ohleduplná k životnímu prostředí. Tak jako život v našich městech nedaleké budoucnosti. Snílkovství? Spíše vize. Nakolik reálná, to už záleží na každém z nás...“

Roman Budský, Tým silniční bezpečnosti

„Obývat prostor, kde se dobře žije, se zdá být tou nejpřirozenější věcí. Hodně má k tomu říci moderní dopravní výzkum. Dívá se na dopravu komplexně – z pohledu bezpečnosti, účelnosti, hospodárnosti i udržitelnosti. Pomůže nám vyvarovat se do budoucna dalších zbytečných chyb. K tomu významně přispívá i portál Města s dobrou adresou.“

Jindřich Frič, ředitel  Centra dopravního výzkumu, v. v. i.

„Říká se, že jsme zdědili historický dluh v podobě nedostatku parkovacích míst. Není to pravda.  Jediný dluh, který jsme zdědili, je v nás samotných. A tak zatímco Evropa pracuje na smysluplných projektech a mění tvář veřejného prostoru, my jsme zpravidla ani nestačili zahájit proces dialogu, který je základem pro nové pojetí podoby našich měst.“

Petr Horský, předseda Rady České parkovací asociace z.s.p.o.

Jsme projektanti a někde jsme zaskočeni, jak těžké je prosadit cyklistický pruh na silnici II. či III. třídy v obci.  Vždyť tam žijí lidé, kteří na kole jezdí. Proč bychom jim tedy nemohli zlepšit podmínky k bezpečné jízdě?
Mluvíme z vlastní zkušenosti. Máme rádi cestu z práce na kole, kdy míjíme kolonu stojících aut u křižovatek. Cesta na kole je rychlejší než autem a zároveň si člověk u ní psychicky odpočine. A naši osobní zkušenost chceme promítnout do projektů.

Petr Smítal, dopravní projektant