Česky English

Státní správa a samospráva

Státní správa - to jsou především finance, legislativa, metodika

„Obyvatelé měst mají různé potřeby a nároky. A je zcela pochopitelné, že i požadavky na městskou dopravní infrastrukturu se liší. Proto je nutné v rámci diskuse hledat rozumné kompromisy, které zvýší kvalitu veřejného života a zároveň uspokojí potřeby většiny obyvatel. Třeba v otázkách podpory cyklodopravy Ministerstvo dopravy velmi úzce spolupracuje s Asociací cykloměst, Svazem měst a obcí, BESIPem i dopravní policií a výsledkem je řada zajímavých návrhů, které budou postupně uváděny do praxe – například zavedení víceúčelového jízdního pruhu určeného cyklistům či zóny pro cyklisty.“

Tomáš Čoček, 1. náměstek - státní tajemník Ministerstva dopravy

„Město je jeden velký organismus, musí existovat jako celek, komunikovat. K tomu je zapotřebí kvalitní a fungující sytém dopravních cest, který město nejen sjednotí, ale také umožní jeho obyvatelům plynulé a bezproblémové napojení na okolní svět. Čím větší možnosti ve výběru způsobu přepravy budou lidé mít, tím pro ně bude jejich město lepším místem pro život. Smysl má proto budovat a zkvalitňovat nejen dnes již samozřejmé silnice, je třeba také podporovat vznik a růst cyklistických stezek. Efektivně vybudované cyklostezky jednak nabídnou lidem mnohdy příjemnější variantu cestování nejen za prací, ale také městu uleví od znečištění vzniklého zplodinami motorových vozidel.“

Zbyněk Hořelica, ředitel Státního fondu dopravní infrastruktury

„Když někdo chodí do práce pěšky nebo obden plave, také splňuje ta kritéria, kdy se organismus ladí do příznivé fyzické podoby. Jízda do práce na kole má jednu výhodu. Děje se to v čase, který by člověk stejně věnoval přesunu jiným způsobem, takže ve výsledku spojí užitečné a příjemné.“

Leoš Heger, bývalý ministr zdravotnictví, poslanec Parlamentu ČR

„Ve svých městech žijeme. Trávíme zde společně čas pracovní i čas odpočinku. Je nás víc a víc, máme víc aut, chceme častěji cestovat. Podoba našich měst ale těmto trendům neodpovídá. Jsou zastaralá a postavená v minulém století. Pojďme si vyhrnout rukávy! Začněme plánovat chytře a staňme se součástí jednadvacátého století! Hledejme vtipná a příjemná řešení, podpořme cyklistickou dopravu, chtějme víc zeleně. Nebojujme s automobily – umožněme jim dynamické moderní řízení a výborné parkovací kapacity na okraji. Podpořme zdravou veřejnou dopravu, zkrášleme si okolí moderním osvětlením a dýchejme čistší vzduch. Ve svých městech žijeme – tak v nich žijme zdravě a pohodově!“

Martin Kolovratník, poslanec Parlamentu ČR

„V dnešní uspěchané době není vůbec jednoduché úspěšně se pohybovat ve městech. Známe to všichni: auta, hustá doprava, nebezpečí, málo parkovacích míst. Řešení ale existuje. Nabídka bezpečných, vzájemně provázaných tras pro chodce a cyklisty, dobře organizovaná hromadná doprava. Systémy městské mobility přinášejí chytrá řešení a zaslouží si podporu samosprávy, projektantů a samozřejmě občanů.“

Zbyněk Stanjura, poslanec Parlamentu ČR

 

 

 

„Kvalitně řešená městská mobilita oživuje veřejný prostor, dělá město radostným a přitažlivým. Moderní člověk si užívá přátelský dopravní systém měst s dobrou adresou.“

Jaroslav Vymazal, předseda Asociace měst pro cyklisty

„Máme dnes úžasné možnosti vybrat si, kde budeme žít, jak budeme žít a co uděláme nejen pro blaho a zdraví své, ale i ostatních. Dělejme to tedy tak, aby každé místo, kde se v životě ocitneme, mohlo být považováno za místo s dobrou adresou.“

Otakar Ruml, náměstek hejtmana Královéhradeckého kraje

„Město s dobrou adresou nemusí být nutně nejbohatší nebo nejkrásnější, ale město, kde se k sobě lidé slušně a ohleduplně chovají. A v takovém městě chce jistě každý žít. Proto má dobrou adresu.“

Dan Jiránek, výkonný ředitel Svazu měst a obcí ČR