PLÁNY MOBILITY

CÍL

Chceme zapojit firmy a školy a jejich aktivity do procesu změny života ve městě. Chceme jim pomohli vytvořit sadu opatření řešící sladění dopravních potřeb zaměstanců firem, či žáků školy, které by mohly vést ke snížení závislosti na automobilové dopravě. Víme ovšem, že v Česku se jedná o nové téma a tak v prvních letech se chceme zaměřit především na pilotní spolupráci s vybranými firmami a školami.

ZPRÁVY

  • 2017/06/26 - Červnové vydání magazínu Asociace společenské odpovědnosti. V druhé polovině června vyšel pravidelný magazín Asociace společenské odpovědnosti - Listí. Jeho již páté vydání je plné zajímavého čtení a informací z oblasti společenské odpovědnosti, udržitelného podnikání a také Cílů udržitelného rozvoje (SDGs). Novinku ovšem zveřejňujeme z pohledu značky Města s dobrou adresou. V blízké budoucnosti bychom rádi rozjeli spolupráci ...více
  • S aktivní dopravou na váš oblíbený fotbalový zápas – příklad dobré praxe z Velké Británie. Fotbalový klub Brighton&Hove Albion má v současnosti základnu na stadionu American Express Community Stadium, kterému se běžně říká "Amex". Klub spolu s místními úřady připravil dopravní plán, jehož cílem je přimět fanoušky, zaměstnance a další návštěvníky, aby ke stadionu jezdili spíš na kole nebo veřejnou dopravou, případně chodili pěšky, a omezili jízdy ...více
  • Udržitelná městská mobilita a společenská odpovědnost firem. V polovině března 2017 se ve Zlíně uskutečnil semináře na téma „Udržitelná městská mobilita a společenská odpovědnost firem“. Příklad hodný následování. Na semináři byly kladeny tyto otázky. Jak mohou firmy a instituce přispět k řešení dopravních problémů města? A co jsou to firemní plány udržitelné mobility? V příloze je uvedena inspirující prezentace na dané ...více
  • Příklad z Olomouce. Možnosti řešení mobility největšího zaměstnavatele v Olomouci: Fakultní nemocnice Olomouc.

ŠKOLNÍ PLÁNY MOBILITY


Tato kampaň, která zábavnou formou motivuje děti k cestování do školy udržitelnou dopravou, probíhá v 19 evropských zemích a zapojilo se do ní již více než 1 700 škol. Díky změně dopravního chování žáků a jejich přechodu z aut rodičů na udržitelné způsoby cestování do školy se podařilo ušetřit 473 tun emisí CO2.