WEBOVÁ PREZENTACE MĚSTSKÉ MOBILITY

Za účelem pomoci městům s realizací plánů městské mobility byla vytvořena pilotní webová stránka www.zlin.dobramesta.cz, jejíž cílem bylo „převyprávět“ generel dopravy do rétoriky plánu městské mobility. Nejde tak tedy o web, ale o prezentaci nové filosofie, přístupu řešení městské mobility.

Filosofie a tedy i  web městské mobility je postaven na pěti pilířích:

  • Představit ŽIVOT VE ZLÍNĚ pomocí vizí, úvah a řečí čísel a faktů, aneb představení analýzy z jiného úhlu pohledu
  • Představit významné dopravní stavby se ve Zlíně chystají v následujících letech, ale z pohledu filosofie městské mobility. VÍCE NAJDETE V ZÁLOŽCE "REALIZACE"
  • Vybízet ke spolupráci veřejnost. Budeme rádi, když se ZAPOJÍTE.
  • Představení všech, kteří se spolupodílí na realizaci plánu
  • Sázet na vzdělanost - „Kdybych měl k dispozici hodinu na zvládnutí problému, na kterém by závisel můj život, strávil bych 40 minut jeho studiem, 15 minut jeho analýzou a 5 minut jeho řešením.“ Albert Einstein. KNIHOVNA má vám pomoci mnohé dovysvětlit.


I vaše město může mít podobný webový portál. Prezentace na internetu má ovšem smysl jen tehdy, pokud web bude zástupce města dále spravovat, dávat sem aktuální informace a mít za sebou politika (či radu, nebo zastupitelstvo), který ho tímto úkolem také pověří. Má se jednat o nástroj, který má pomoci komunikovat téma udržitelné mobility s veřejností. Web je tedy jen prvním nástrojem.

Do programu se dále zapojila tato města: