ZNAČENÍ A CYKLOTRASY

Správně provedené dopravní značení je pro bezpečnost cyklistické dopravy velmi důležitým faktorem. Například podbarvení jízdních pruhů pro cyklisty v místech křížení nebo vhodné přerozdělení prostoru a vyznačení integračních opatření pro cyklistickou dopravu může být určující i pro samotnou frekvenci (četnost) používání jízdního kola v daném dopravním prostoru.

Weby, literatura
www.cyklodoprava.cz/infrastruktura/prvky-infrastruktury/
www.cyklodoprava.cz/infrastruktura/dalkove-trasy/
www.cyklodoprava.cz/infrastruktura/znaceni/
www.ceskojede.cz/rubriky/dalkove-cyklotrasy-cr/dalkove-cyklotrasy/
• Dálkové trasy v ČR: Tvorba propagace a značení

Návaznost na dokument „Nepopsaný list papíru“:

• Pole působnosti 2 — Cyklistická infrastruktura (každé cyklistické opatření má své značení)
• Opatření 3.4.2. ZNAČENÍ

Ke stažení:

Značení a cyklotrasy.pdf (663 kB)
Ke stažení