ZNAČKA MĚSTO S DOBROU ADRESOU

Národní platforma městské mobility společně používá značku Města s dobrou adresou, která je symbolem kvality řešení městské mobility, veřejného prostoru a dopravy. Úkolem je nabídnout pohled na dopravu z hlediska životního stylu a lidských potřeb. Dánský architekt Jan Gehl jednou řekl: „Neuvědomili jsme si, že to, jakým způsobem stavíme města, ovlivňuje životní styl a životy lidí.“

Značka Města s dobrou adresou představuje lidskou stránku národní platformy městské mobiliity a Akademie městské mobility. Nejde jen o informace a organizace, ale především o konkrétní osoby, které jsou ochotni:

Inspirací lidského rozměru se stal i strategický rámec Česká republika 2030 s heslem: Česko mění svět (viz. ilustrační video).

1. SDÍLET SE

Rádi s vámi budeme sdílet naše vize, partnery, vědomosti, ale i problémykonkrétní kroky nutné ke změnám.

Vzorem a partnerem je nám pražský projekt Čistou stopou Prahou. Prostě když lze chytře, moderně a pohodlně Prahou, tak proč by to nešlo i jinde. Praha má obrovské problémy s dopravou, ale chce je řešit. Je dobré, že je taky chcete řešit?

Rádi se s vámi budeme sdílet o vaše zkušenosti, postřehy nad následujícími otázkami.


2. OBJEVOVAT A VZDŠLÁVAT SE

 • Parkoviště nebo dětské hřiště?
 • Nádraží v centru, nebo na periférii?
 • Krajina bude méně, nebo více prostupná pro člověka?
 • Nová parkující místa, nebo cyklistické pruhy?
 • Budeme rušit regionální železniční tratě?
 • Kdy se stávají silnice bariérou?
 • Je zde ještě hodně otázek, na které jsou často rozdílné odpovědi.

Chcete se přidat do diskuse? Chcete objevovat nové informace v oblasti městské mobility, chcete je uplatňovat ve svých městech?

Tak právě pro vás byl připraven webový portál akademie městské mobility www.dobramesta.cz, odborné knihovny značky Město s dobrou adresou. Je jedno, zda jste politik, úředník, projektant, zástupce firmy, nebo občan. Informace může použít kdokoliv, kdekoliv a kdykoliv.

Nejde ale jen získat informace, ale také jim porozumět a jednat podle nich. Je třeba motivovat a také zaujmout, třeba tímto videem.

Chceme hledat souvislosti mezi životem a teorií, reprezentovanou akademií městské mobility. Pro nás se stalo video inspirací v následujících oblastech:

 • největší učitelem je život sám a naše lidské příběhy, které zdánlivě nemají s dopravou nic společného, jenže mají ...;
 • všichni víme, že nejpodstatnější věci jsou rodina, přátelé, zdraví, možná i proto akademie městské mobility se také věnuje lidskému rozměru;
 • tušíme ale, že do našich životů, do naší rodiny, zdraví často zasahuje i špatně řešená dopravní infrastruktura, či špatně řešený veřejný prostor (dánský architekt Jan Gehl jednou řekl: „Neuvědomili jsme si, že to, jakým způsobem stavíme města, ovlivňuje životní styl a životy lidí“);
 • vše je relativní, kdy byla vlastně nádoba z příběhu plná? Kdy my můžeme řííci o sobě říci, že už vše známe, že jsme "naplněni" informacemi?;
 • maximálně se budeme snažit o to, abychom přinášeli informace v českém jazyce. 


3. JEDNAT

Značka Města s dobrou adresou je vnímaná i jako platforma tzv. "citychangerů", lidí, kteří se s nasazením a odhodláním snaží změnit města, v kterých žijí, k lepšímu a snaží se o jejich udržitelný rozvoj.

Kdo může být "citychanger"?:

Cílem je změna. Není to ovšem nic nového. Iniciativy tu byly a budou. Jen záleží na tom, jak se s nimi pracuje. Příkladem nám může být video "Slanské vrchy", které bylo odprezentováno na konferenci už v roce 2007. Tenkrát byla pro region zpracována strategie rozvoje území a její tvůrci udělali krátké video, které poutavou formou představilo tuto strategii - https://www.youtube.com/watch?v=dxpGhffK7Us.

V rychlém sledu se zde střídá např. rozbitá a nová cesta, starý a nový pension, stará a nová kavárna atd. Každému hned dojde, kde by region mohl být. Smutné je, že i po 10 letech je na tom region podobně, strategie, nestrategie, iniciativa, neiniciativa.

Konkrétní kroky záleží prostě vždy na jednotlivcích a na týmové spolupráci.

Iniciativa potřebuje pomoc od:

   • médií, které mají vliv na veřejnost a mnohdy dokáží lépe interpretovat fakta a čísla, než mnohé odborné organizace. Např. která odborná orgnizace by dokázala napsat článek v podobném duchu?
   • osobností, které jsou aktivní ve veřejném životě. Například jedním z podporovatelů značky Města s dobrou adresou Milan Cais z Tata Bojs. Jedna z jeho písní může narážet na naši případnou liknavost - https://www.youtube.com/watch?v=Wyhc3CQc1U4

Sám pak dodává:

„Město dělá lidi a naopak. Je to přímá úměra. Když jsou už to megaměsta jako New York, člověk je modelovaný tím prostředím. Buď je mu to příjemné a usadí se tam, nebo je mu to nepříjemné a má potřebu odsud zmizet. Ale ono to platí asi na obě strany. Já vnímám město přes vjemy, který tam zažiju. Jsou to třeba vůně. Například Káhira je hodně o vůni, nebo naopak o smradu. Ten vjem se mi hodně oživil. Člověk prochází městem a na deseti metrech se vystřídá spousta vůní i pachů, které se linou z nejrůznějších směrů. Asi to funguje oboustranně, člověk dělá město a naopak je formovaný atmosférou, která tam je a někde visí mezi domy ve vzduchu.“

Milan Cais, Tata Bojs