21. 9. 2017, Praha

Co všechno můžeme sdílet?

Téma: Co znamená slovo „share“, neboli sdílení?

Termín: 21. září 2017, 8–12:30 hod.
Místo: Praha, Impact HUB, Drtinova ulice
Prostory: Velký sál + zasedací místnost pro panelovou diskusi
Seminář finančně podpořilo hlavní město Praha.

PROGRAM:

8:00 – 9:00 Registrace

9:00 – 10:00 Sdílení jako služba:

 • a.    Finanční podpora ze strany MŽP, Jaroslav Kepka
 • b.  Veřejné zakázky a sharing economy - jak může obec zajistit bikesharing a carsharing pro své občany? Anna Francová, advokátka Frank Bold
 • c.    Car sharing – AUTONAPŮL, Michal Šimoník
 • d.    Bike sharing, Krátké shrnutí z Evropy (Jitka Vrtalová), Praha (Sylva Švihelová), REKOLA (Vítek Ježek), Ostrava (Daniel Minařík)
 • e.    Diskuse (20 minut)
10:00 – 10:05 Přestávka 

10:05 – 11:05 Sdílení prostoru, financí (dva bloky)

1. Sdílení městského prostoru, TP 179 (technická norma, nebo filosofie prostoru? http://www.mesto.dobramesta.cz/design-ulice-a-verejny-prostor131

 • a.    TP 179 - technická norma, nebo filosofie prostoru? Problémy českých měst, Tomáš Cach
 • b.    IPR Praha, Jakub Hendrych, vedoucí projektů, Sekce detailu města, Kancelář veřejného prostoru,
 • c.    Plán pro Brno, Gabriel Kurtis, Galerie architektury, koordinátor konference Plán pro Brno (25.-26.9.2017, Brno)
 • d.    Plán pro Ostravu, Kateřina Šebestová, náměstkyně primátora, ochrana životního prostředí
 • e.   Diskuse (20 minut)
 
2. Sdílení meziměstského prostoru (blok zajišťuje Praha)
Přestože si to neuvědomujeme, i krajinu, kterou projíždíme, s někým sdílíme. Sdílíme ji nejenom s místními obyvateli, kteří zde žijí, ale i druhy zvířat a rostlin, které vytvářejí opak města - přírodu. O tom, jak při volbě dopravní strategie rozhodujeme o ohleduplnosti při sdílení krajiny mezi městy, pojedná část semináře Sdílení meziměstského prostoru.

 11:05 – 11:20 Přestávka

 11:20 – 12:20 Sdílení know-how:

 • a.    Dobrá praxe  NSZM (Petr Švec): https://galerie.udrzitelne-mesto.cz/
 • b.    Čistou stopou (Sylva Švihelová): http://www.cistoustopou.cz/
 • c.    Nová akademie městské mobility (Jaroslav Martinek): http://www.mesto.dobramesta.cz/
 • d.    Zlín v pohybu (Jaroslav Martinek, Martin Habuda): http://www.zlin.dobramesta.cz/ 
 • e.    Diskuse a závěry o společném sdílení: http://www.dobramesta.cz/sdilet/

 12:20 – 12:30 Shrnutí závěrů semináře
 
 

Ke stažení