28. 03. 2018
Jak pracovat s Metodikou dopravní výchovy pro mateřské školy

Jak pracovat s Metodikou dopravní výchovy pro mateřské školy | Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.


Datum a čas konání: 28. března 2018, 9:00 – 12:00. Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.

Regostrace zde.

Modul: Akce