31. 10. 2018
Konference Dopravní chování v datech (2018)

Centrum dopravního výzkumu Vás srdečně zve na konferenci Dopravní chování v datech, která se bude konat 31. října 2018 v sídle instituce na adrese Líšeňská 33a, Brno.

Řízení a plánování dopravy ve městě 21. století se neobejde bez znalosti chování účastníků dopravy. Znalost dopravního chování lze získat pouze skrze systematické měření a zjišťování prostorových, časových a dalších aspektů cestování. Cílem této konference je otevřít mezioborovou diskusi o datech o dopravním chování, jejich sběru, analýze a využití při řízení a plánování dopravy a dopravní poptávky. Vítána je zvláště účast odborníků a specialistů dopravních úřadů, správců dopravní infrastruktury, koordinátorů dopravní obslužnosti, osobních dopravců, univerzit, nezávislých organizací, zájmových sdružení a soukromých konzultačních firem v oblasti dopravního plánování a řízení dopravy.

Oficiální část konference proběhne ve středu 31. října 2018. Program však začne již v úterý 30. října 2018 neoficiálním zahájením konference, doprovodným programem a neformálním společenským večerem.

Máte-li zájem o účast na konferenci, registrujte se prosím do 15. října 2018.

Velmi vítáme jakýkoliv zájem vystoupit na konferenci s vlastním příspěvkem. Pokud máte zájem o konferenční příspěvek, zašlete prosím abstrakt do 29. července 2018. Prezentované příspěvky budou zveřejněny v on-line sborníku konference. Zájemcům bude dále nabídnuta možnost publikace příspěvku v odborném recenzovaném žurnálu Transactions on Transport Sciences v tematickém čísle zaměřeném na data o dopravním chování.

Další informace dostupné na tomto odkaze: https://www.cdv.cz/konference-dopravni-chovani-v-datech-2018.

Vítány jsou příspěvky z oblasti dopravního plánování a dopravního inženýrství, dopravní ekonomie, sociální geografie, sociologie a dopravní psychologie, geoinformatiky a data science a dalších oborů zabývajících sběrem, zpracováním, analýzou a aplikací dat o dopravním chování.

Příklady témat konferenčních příspěvků:

 1. Využití dat o dopravním chování pro:
  • tvorbu plánů udržitelné městské mobility, územních plánů, studií proveditelností a jiných dokumentů
  • vyhodnocování přínosů a dopadů dopravních staveb a dopravních opatření
  • řízení dopravní poptávky a provozu na pozemních komunikacích
 2. Sběr, zpracování a analýza dat pocházejících z těchto zdrojů:
  • sčítání dopravy a průzkumy dopravních intenzit
  • dotazníkové průzkumy dopravního chování
  • průzkumy statické dopravy
  • zbytková data od mobilních operátorů
  • fleet management data
  • kamerové a monitorovací systémy
  • průzkumy obsazenosti a vytíženosti dopravních prostředků
  • údaje z prodeje jízdného
  • údaje o poloze vozidel nebo účastníků dopravy
  • sociální sítě
  • statistiky nehodovosti

Konference se uskuteční za podpory Ministerstva dopravy ČR a CIVINET Česká a Slovenská republika.

Registrace

Termíny

 • Přijímání abstraktů: 29. července 2018
 • Sdělení o přijetí příspěvku: 31. července 2018
 • Odevzdání příspěvků do sborníku: 17. září 2018
 • Early birds registrace a úhrada vložného: 17. srpna 2018
 • Registrace a úhrada vložného: 15. října 2018
 • Vypracování recenzí a opravy příspěvků: 15. října 2018
 • Konání konference: 31. října 2018

Registrační poplatek

Řádný termín splatnosti registračních poplatků je 15. října 2018. Pro early birds (17. srpna) sleva 20 %.

 • Plné vložné
  • do 17. srpna 1200 Kč
  • 15. října 1500 Kč
 • Autorské vložné
  • do 17. srpna 800 Kč
  • 15. října 1000 Kč
 • Studenti: 500 Kč

Poplatky zahrnují občerstvení na oficiální části konference 31. října 2018, a to formou coffee breaku a studeného i teplého bufetu. Ubytování si účastníci hradí samostatně. Autorské vložné se vztahuje na prvního autora příspěvku.

Modul: Akce