13. 11. 2018
Národní den participace v České republice

Národní den participace v České republice

13. listopadu 2018, Zaháňský salonek, Senát Parlamentu ČR
(vstup přes recepci „C1“ z Valdštejnského náměstí)

09:30 Úvodní slovo, Mgr. Miluše Horská, 1. místopředsedkyně Senátu PČR
09:45 Podunajská strategie, Úřad vlády ČR, Národní koordinátor Podunajské strategie (tbc.)
10:00 Účast veřejnosti a více-úrovňová správa v Podunajské strategii, Claudia Singer, koordinátorka Prioritní oblasti 10 - Institutional Capacity Building and Cooperation /City of Vienna, Rakousko (tbc)
10:20 Výstupy z předchozích Národních dnů participace, Stefan August Lütgenau, Danube Civil Society Forum (tbc)
10:40 Přestávka na kávu
11:00 Výstupy z Národního dne participace 2017, Mgr. Ing. Roman Haken, EHSV/Platforma rozvoje NNO
11:05 Participativní přístupy a občanská participace, výstupy projektu PAKT, PhDr. Ing. Pavel Mička, Agora CE
11:15 Současný stav účasti veřejnosti v rozhodovacích procesech v ČR
expertní panel: Ing. Dan Jiránek, primátor Kladna, Petr Halada, člen Předsednictva
SMS ČR, Ministerstvo vnitra ČR (tbc), Ministerstvo pro místní rozvoj ČR (tbc),
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR (tbc), Ministerstvo životního prostředí ČR
(tbc)
11:55 Možnosti a úskalí při zapojení občanů do rozhodování v českých městech
Ing. Jitka Vrtalová, Asociace měst pro cyklisty, Ing. David Michalička,
místostarosta Říčan
12:05 Zhodnocení předsednictví ČR (2018) v Hospodářské a sociální radě OSN, MZV ČR, Odbor mnohostranných ekonomických vztahů, Ing. Kateřina Fialková, MSc., ředitelka
12:15 Moderovaná diskuse k participaci v České republice
13:00 Závěry a shrnutí


Konferenci podporují: Danube Civil Society Forum, Baden-Württemberg Stiftung, Foster Europe
a Centrum pro komunitní práci - CpKP.

Modul: Akce