27.- 28. 2. 2019
Konference „Energie v rukou měst“

Konferenci pořádá Sdružení energetických manažerů měst a obcí (SEMMO) a Národní síť Zdravých měst České republiky (NSZM) ve spolupráci s evropským sdružením měst a obcí zaměřených na udržitelnou energetiku Energy Cities a městem Litoměřice. 

Litoměřice 27.- 28. 2. 2019

Odborná konference a workshop jsou určeny zejména zástupcům měst, obcí, regionů a jejich partnerům, kteří mají zájem o prosazování inovativních postupů v oblasti úspor energie, využití obnovitelných zdrojů a udržitelné dopravy na municipální úrovni.

Akce si klade za cíl:

  • přiblížit praktické a ověřené příklady v uvedených tematických oblastech, jak z domova, tak ze zahraničí;
  • diskutovat právní aspekty energetické soběstačnosti a vlastních energetických i vodních zdrojů měst;
  • ukázat přínosy systémového plánování a efektivní realizace energetických a dopravních opatření;
  • informovat o aktuálních možnostech financování projektů úspor energie, využití OZE a udržitelné dopravy z domácích i evropských programů;
  • představit možnosti spolupráce měst a obcí a odborných partnerů se Sdružením energetických manažerů měst a obcí a Národní sítí Zdravých měst ČR

Potvrzení řečníci jsou:

  • Jan JOHANSSON – energetický manažer města Vaxjo, Švédsko, které se pyšní prestižním oceněním European Green Capital 2018
  • Jana CICMANOVÁ – Energy Cities, kancelář Paktu starostů a primátorů
  • Andreas PIONTEK – Evropská investiční banka
  • Hana RIEMER – Smart City Mnichov
  • Jan KŘÍŽ – Ministerstvo životního prostředí ČR

Pro podrobnější informace kontaktujte za organizátorský tým Jaroslava Klusáka, tel. 773 165 574, klusak@semmo.cz.

Registrace je spuštěna na stránkách NSZM.

Více: stránky konference

 

Modul: Akce