24. - 25. 4. 2019
5. výroční Česko-Slovenská konference CIVINET

5. výroční Česko-Slovenská konference CIVINET

Síť měst CIVINET Česká a Slovenská republika, z.s., a Centrum dopravního výzkumu, v. v. i., si Vás dovolují pozvat na 5. výroční Česko-Slovenskou konferenci CIVINET: Ohlédnutí se za první generací plánů udržitelné městské mobility.

Konference se koná dne 24. 4. 2019 v Bratislavě, dne 25. 4. 2019 bude následovat exkurze do Vídně.

Akce je určena pro představitele českých a slovenských měst, komunální politiky a pracovníky městských úřadů. Účast na konferenci je zdarma.

V rámci exkurze do Vídně bude zajištěn překlad do slovenštiny.

Detailní program konference naleznete zde.

Registrace je možná na: https://www.cdv.cz/ohlednuti-se-za-prvni-generaci-planu-udrzitelne-mestske-mobility/

Modul: Akce