Představujeme partnera Města s dobrou adresou - RODOS: Centrum pro rozvoj dopravních systémů.

13. 02. 2017

Centrum pro rozvoj dopravních systémů RODOS je největším současným subjektem působícím v oblasti aplikovaného výzkumu v odvětví dopravy se zaměřením na monitorování, řízení silniční dopravy a jejího financování. Centrum RODOS tvoří tři největší technické vysoké školy v ČR, jedna veřejná výzkumná instituce a šest podniků, které patří mezi přední dodavatele a výrobce v oblasti IT technologií, software, sběru dat a zavádění inteligentních dopravních systémů do praxe na českém trhu.

Když to ale zjedodušíme - RODOS poskytuje DATA, což je základem „Chytré mobility“.

Činnost centra RODOS je spolufinancována Technologickou agenturou ČR. Strategickým cílem Centra je vytvořit nad silniční dopravou pomocí nových nástrojů dopravní informatiky komplexní informační nástavbu a integrovat ji do stávajících telematických systémů. Jádrem centra RODOS, který v následujících 6 letech řeší 6 základních a vzájemně se doplňujících výzkumných tematických okruhů z oblasti dopravy, je Dynamický Model Mobility ČR (DMM integruje dynamický model pohybu osob, vozidel, zboží a s tím souvisejících informací v rámci celého území ČR). Tento model a jeho provoz nalezne široké využití nejen v dopravě a dalších síťových odvětvích, ale také při výkonu státní a veřejné správy nebo při budoucí realizace konceptů tzv. Smart Cities. Z tohoto pohledu provoz a průběžný rozvoj DMM představuje nikoliv postačující, ale nutnou výchozí podmínku dalšího rozvoje ČR směrem k prosperující znalostní společnosti v oblasti inteligentních dopravních systémů.

Další informace jsou k dispozici na http://www.centrum-rodos.cz/, případně www.viarodos.cz.

Aktuality