Transformative Action Award 2017

06. 04. 2017

Města, regiony i organizace občanské společnosti mohou podávat přihlášky do prvního ročníku ocenění Transformative Action Award.
 
Ocenění míří k probíhajícím nebo ukončeným aktivitám, místním i regionálním, které usilují o společensko-kulturní, socioekonomické a technologické proměny ve společnosti, a to některým z inovativních způsobů, jak je definuje Baskická deklarace.
 
Jedním z programů, ke kterému se primátoři a další zástupci evropských měst v rámci deklarace zavázali, je vytvoření vzorců pro udržitelnou městskou mobilitu a dostupnost a dosažitelnost pro všechny.
 
Porota hledá především inovativní transformační aktivity, které mohou být inspirací ostatním. Vítěz soutěže se stane oficiálním představitelem transformace evropských měst směrem k udržitelnosti a spolu s trofejí získá i vlastní propagační video a právo používat titul k propagačním účelům.
 
Vítěze představí i platforma udržitelných měst, bude mít vlastní propagaci na evropském webu ICLEI, elektronických newsletterech, na sociálních sítích a v tisku, a mimoto získá i bezplatný vstup a prezentaci na příští evropské konferenci udržitelných měst a obcí, která je naplánovaná na rok 2019.
Přihlášky lze podávat do 19. června 2017, samotné předávání cen proběhne v říjnu 2017.
 
Pro podání přihlášky prosím vyplňte Transformative Actions online form:
http://www.eltis.org/discover/news/transformative-action-award-open-submissions
 

Aktuality