Druhá konference Město s dobrou adresou

22. 04. 2016

Na konferenci Město s dobrou adresou, která proběhla ve dnech 19.-21.4. v Koutech u Ledče nad Sázavou, se sešli zástupci měst, odborných sdružení a Ministerstva dopravy. Hlavním tématem byla budoucnost dopravy ve městech. Za Ministerstvo dopravy se konference zúčastnil Tomáš Čoček, státní tajemník Ministerstva dopravy a Zbyněk Hořelica, ředitel Státního fondu dopravní infrastruktury.

 „Ve městech bydlí 70 % obyvatel České republiky. Doprava ve městě výrazně ovlivňuje život všech, kdo tu bydlí, zároveň tu platí jiná pravidla než u dálkové dopravy.  V současné době je se kromě investic do infrastruktury věnovat také samotné problematice chování účastníků provozu, protože volba dopravního prostředku výrazně ovlivňuje život obyvatel ve městech,“ říká k problematice předseda dopravní komise Svazu měst a obcí Jaroslav Vymazal.

Téma spokojeného člověka se neslo napříč celou konferencí a na novém přístupu se shodli všichni účastníci konference. „V hustě osídlených městech se rychlost automobilové dopravy snížila místy až na rychlost nižší než 15 km/hod,“ říká Jiří Jedlička z Centra dopravního výzkumu. Zlepšení podmínek pro alternativní dopravu nejen zlepší plynulost motorové dopravy, pomůže vyřešit i problémy s parkováním, jak potvrzuje Petr Horský z České parkovací asociace: „„Říká se, že jsme zdědili historický dluh v podobě nedostatku parkovacích míst. Není to pravda.  Jediný dluh, který jsme zdědili je v nás samotných. A tak zatímco Evropa pracuje na smysluplných projektech a mění tvář veřejného prostoru, my jsme zpravidla ani nestačili zahájit proces dialogu, který je základem pro nové pojetí podoby našich měst.“ 

Život obyvatel ve městech je aktuální téma. V mnoha městech se realizují plány udržitelné městské mobility. Jejich cílem je odstranit dopravní zácpy, zlepšit využití veřejného prostoru ve městech a diskutovat s občany konkrétní návrhy řešení, jejichž cílem je spokojený občan.

„Hlavní město Praha již s vypracováním plánu začalo. Potřebujeme však také podporu od Ministerstva dopravy, protože jeho role je stejně důležitá, jako role města. V Praze máme 550 aut na 1000 obyvatel, to je nejvyšší číslo z celé EU a nyní je třeba říci, že problémy s dopravou jsou a já jsem rád, že v tomto panuje s Ministerstvem dopravy shoda. Nyní je třeba zapracovat na komunikaci s obyvateli, která zůstává v pozadí,“ říká k tématu Petr Dolínek, náměstek primátorky Prahy pro dopravu.

Závěry z konference jsou uvedeny v příloze.

Prezentace z konference najdete na tomto odkaze.

Ke stažení :

zavery.docx (34 kB)
Aktuality