Vzniká nová platforma pro udržitelnou mobilitu pod křídly značky Město s dobrou adresou

21. 07. 2016

S otázkou, jak zachovat města dostupná, prosperující a přitom přívětivá pro život, si dopravní odborníci lámou hlavu už řadu let. Realita zatím není moc povzbuzující. Centra našich měst jsou plná vozidel stojících či jedoucích a provoz houstne. Dopravní zácpy, hluk, prach a ovzduší znečisťující plyny, to je každodenní realita. Člověk si při chůzi musí dávat pozor, aby neskončil pod koly některého z aut. Nemusí to tak být.

Centrum dopravního výzkumu, v. v. i., Svaz měst a obcí ČR, Univerzita Palackého v Olomouci, Asociace měst pro cyklisty, Česká parkovací asociace, Svaz cestujících ve veřejné dopravě
a další partneři za podpory Ministerstva dopravy a Ministerstva životního prostředí společně iniciovali otevřenou výzvu „Za pět minut dvanáct“.

Výzva je spojena s vytvořením inspirativní sítě zainteresovaných stran, která nabídne všem odborným pracovníkům zodpovídajícím za dopravu a také politikům přístup k nejnovějším odborným znalostem a příkladům, že to jde.V České republice bude mít zanedlouho automobil již každý druhý obyvatel. Mnohdy je to proto, že nemá k dispozici jinou variantu dopravy, nebo s ní není spokojen,“ říká Jiří Jedlička z Centra dopravního výzkumu.

Stupeň automobilizace v ČR v letech 2010 – 2015 [počet automobilů na 1000 obyvatel]

2010

2011

2012

2013

2014

2015

428

436

448

450

459

485

Zdroj: Ministerstvo dopravy ČR, Český statistický úřad

Co znamená Město s dobrou adresou?

Bydlet tam, kde se dobře žije, se zdá být tou nejpřirozenější věcí.Hodně má k tomu říci moderní dopravní výzkum. Dívá se na dopravu komplexně – z pohledu bezpečnosti, účelnosti, hospodárnosti i udržitelnosti. Pomůže nám vyvarovat se do budoucna dalších zbytečných chyb,“ říká ředitel Centra dopravního výzkumu, Jindřich Frič. Je úkolem odborníků, politiků, umělců a všech lidí dobré vůle navrátit do našeho společného prostoru rovnováhu. Doprava musí přispívat k rozvoji města. Ale současně jde také o to, abychom se měli kam bezpečně projít, měli si na co sednout, kam odstavit jízdní kolo nebo kde počkat na autobus v dešti.

Plán udržitelné mobility = plánování pro lidi

Stále častěji dnes slyšíme, že města musí mít zpracovány plány udržitelné městské mobility, protože jinak nedosáhnou na finance z evropských fondů. Některá si ho již pořídila a po formální stránce mají splněno. Přístupy měst k plánům mobility se však velmi liší. Některá ho berou jako nutné zlo, a tak k němu přistupují zcela formálně, jiná pochopila, že mají jedinečnou příležitost podívat se na mobilitu na svém území komplexně a současně získat dokument, ze kterého mohou čerpat řadu let. „Hlavní město Praha již s vypracováním promyšleného plánu začalo. Potřebujeme však také podporu ze státní úrovně, protože jeho role je stejně důležitá, jako role města,“ říká k tématu Petr Dolínek, náměstek primátorky Prahy pro dopravu. „Praha se rovněž stává vzorem v případě koordinace omezování individuální dopravy formou regulace živelného parkování a přeměnou veřejného prostoru tak, aby byl skutečně pro všechny. Pražský moderní systém regulace parkování je v Evropské unii jeden z nejpropracovanějších,“ konstatuje předseda České parkovací asociace Petr Horský a dodává, že zkušenosti z Prahy jsou z velké části přenositelné i do ostatních měst v Česku.

Odborníci se ptají občanů.

Víme, že mnoho lidí má obavu jezdit na kole po městě, kde chybí bezpečné stezky
a infrastruktura. Někde zase chybí infrastruktura pro pěší. Jinde jsou linky veřejné dopravy téměř nepoužitelné. A přitom by stačily dva kroky: Zavést nový přístup k plánování veřejného prostoru a nebát se změnit svůj způsob dopravy ve městech. „Mnozí z nás znají řadu dobrých příkladů z domova i ze zahraničí, ale nedaří se nám je aplikovat v našich městech. Naším cílem je odstranit dopravní zácpy, zlepšit využití veřejného prostoru ve městech a diskutovat s lidmi konkrétní návrhy řešení, jejichž cílem je spokojený občan, říká Jaroslav Vymazal, předseda dopravní komise Svazu měst a obcí ČR.

Co nová platforma městům nabízí? Informace i odbornou garanci.

Platforma chce sdružovat města a obce, které se přihlásí ke značce Město s dobrou adresou, a tím i k realizaci konkrétních opatření v duchu moderních dopravních trendů. Odborným garantem iniciativy je Centrum dopravního výzkumu. „Pro zástupce měst jsme proto připravili akreditované školení „Integrované městské dopravní plánování k udržitelné mobilitě“, doplňuje Jindřich Frič, ředitel této veřejné výzkumné instituce. Pro města byla vytvořena osnova prezentace na www.mesto.dobramesta.cz, ze které si budou moci vytvořit svou vlastní stránku, kupříkladu www.olomouc.dobramesta.cz. Zde se veřejnost dozví, jaké konkrétní aktivity a opatření chystá. „Webový portál je vytvořen tak, že nám pomáhá představit naše aktivity a vede k dialogu mezi politiky a úředníky města a veřejností,“ říká Dalibor Horák, starosta města Uničova a člen správní rady Asociace měst pro cyklisty. Města si přitom budou moci vybrat hned z deseti odborných témat.

Důležitá je i podpora státu

„Tuto iniciativu vítáme a chceme ji podpořit.  Chceme se více věnovat dopravě na krátké vzdálenosti do pěti kilometrů, kterých je v českých městech většina. Soužití pěší, cyklistické dopravy, městské hromadné dopravy a automobilové je dnes tématem, které vyvolává diskuse napříč společností a je třeba jim věnovat pozornost,“ říká státní tajemník Ministerstva dopravy, Tomáš Čoček.

„Ministerstvo životního prostředí v loňském roce vypsalo výzvu na osvětu v oblasti čisté mobility. Konkrétní osvětové projekty budou realizovány v jednotlivých městech v letošním roce. Chystáme další programy tak, abychom podpořili zlepšování špatné kvality ovzduší ve městech způsobené zejména dopravou. Na podzim bychom rádi vypsali program pro města a kraje na nákup vozidel s alternativním pohonem. S městy začínáme nastavovat i program na podporu cyklodopravy,“ doplnil Vladislav Smrž, náměstek ministra životního prostředí.

Ke stažení:

Aktuality