Novinky z České parkovací asociace

15. 10. 2016

Pod záštitou pana Martina Kolovratníka, místopředsedy Hospodářského výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR a místopředsedy Dozorčí rady SFDI uspořádala Česká parkovací asociace (partner značky Města s dobrou adresou):

Společenský večer ke spuštění ankety „Parkoviště roku 2016/2017“ (12. října 2016 od 17 hodin v prostorách Národní technické knihovny - vzdělávací centrum, Praha 6)

a

2. seminář Moderní parkovací dům od A do Z (Clarion Congress Hotel Prague, Freyova 331, Praha 9 - Vysočany13. října 2016 od 09:00 do cca 17:00 hodin)

5 hlavních momentů z obou akcí:

  • 3 – 2 – 1 -START – spustili jsme soutěžní anketu www.parkovisteroku.cz
  • Nový zákon = nové možnosti – novelizovaný zákon o SFDI umožňuje z tohoto fondu financovat výstavbu parkovišť pro osobní automobily a jízdní kola u vlakových stanic.
  • Poděkování – nové parkovací zóny v Praze jsou v Evropě vysoce pozitivně hodnoceny. ČPA poděkovala tvůrcům a realizátorům za to, že po dlouhé době se má ČR čím chlubit.
  • Prohraná krabice šampaňského – Dana Jurášková se vsadila před dvěma léty, že podíl plateb prostřednictvím platebních karet nepřesáhne v prvním roce 10 %. Tento podíl je již v prvním měsíci 30 % a Dana musí koupit krabici šampaňského.
  • EET se týká i parkování – města mohou zůstat ve svých parkovacích zónách klidná. Ale všude tam, kde se postupuje jinak než podle § 23 zákona 13/1997 je nutno se připravit na EET.

ČPA podporovala a stále podporuje parkovací zóny v Praze. Evropa nás chválí a co doma? Celý dopolední blok bude o Praze ...

Hlavní město Praha zprovoznilo na konci letošních prázdnin nové zóny placeného stání. Tyto zóny mají mnoho nového oproti systému, který známe v Praze od roku 1979, a který je založen na papírových parkovacích kartičkách a lístkách.

Hlavní město Praha se tak zařadilo spolu s Amsterdamem, Madridem, Lisabonem a Barcelonou mezi TOP 5 evropských měst, které kompletně přechází na elektronický systém placení parkovného a evidence parkujících vozidel.

Již jsou za námi časy, kdy se experti z Prahy jezdili do západní Evropy (především Německa, Francie, Španělska a Nizozemska) učit, jak vybudovat systém parkování po roce 1990. V posledních měsících v průběhu přípravy nového systému začali experti, politici a úředníci z Evropy naopak navštěvovat Prahu, nebo zvát zástupce Prahy, aby si mohli ověřit, jak jsou nové prvky připravovány, realizovány a nově i provozovány.

Česká parkovací asociace je těmito událostmi potěšena a plně podporuje poslední kroky hlavního města Prahy.

Na tomto odkaze si také můžete přečíst článek o Pražském systému článek z časopisu Veřejná správa, který vydává české Ministerstvo vnitra.

Zdroj novinky: http://www.parkovaciasociace.cz

Aktuality