AKADEMIE MĚSTSKÉ MOBILITY

Vítejte na stránkách odborné knihovny platformy městské mobility. Pro všechny, kteří se zajímají o problematiku městské mobility a dopravy, byla připravena velká databáze dobrých příkladů, odborné literatury a dalších zajímavostí a to v několika oblastech:

  • Čísla, fakta. Stránka učí jim rozumět, interpretovat je a ukázat, k čemu jsou analýzy, statistiky apod.
  • Příklady dobré praxe témat městské mobility spojených s infrastrukturou a měkkými nástroji (kampaně, plány mobility).
  • Role města - bez aktivního zapojení měst jsou informace zbytečné. Neměli bychom je komu říkat ...
  • Akce - pozvánky na konference, semináře, workshopy související s městskou mobilitou
  • Plánování - chceme jít do hloubky k příčinám problémů spojených s dopravou a mobilitou, na které budeme nahlížet často z netradičních úhlů pohledu a v souvislostech, které nejsou na první pohled zřejmé.

Chcete o AKADEMII vědět více?

Aktuality

Splnění cílů stanovených pro cyklistickou dopravu může zabránit tisícům obětí znečištěného ovzduší – nejnovější poznatky

16. 01. 2018 | Pokud by Anglie i Skotsko uspěly v podpoře pěší a cyklistické dopravy a podařilo se jim dosáhnout oficiálně stanovených cílových hodnot podílu aktivní mobility, zachránili bychom více než 12 000 lidí, jejichž život by předčasně skončil v důsledku znečištěného ovzduší.... číst dále

Normy a zákony: Jak jsme na tom s regulací parkování kol a automobilů?

15. 01. 2018 | Evropská cyklistická federace připravuje přehled, jak jednotlivé evropské země regulují parkování automobilů a jízdních kol. Asociace měst pro cyklisty tak zpracovala analýzu pro Českou republiku, jaké legislativní předpisy se dotýkají parkování.Parkovací stání pro osobní automobilyKapacita... číst dále

Stromy v chytrém městě – proč je stále týráme?!

14. 01. 2018 | O problémech, které brání tomu, aby naše města byla zelenější a veřejný prostor přívětivější, byly popsány stohy papíru. Máme-li mít chytrá zelená města, je třeba bezpodmínečně konat na všech úrovních, a to jak malými krůčky v denním provozu, tak snahou o velké... číst dále

Mohou se principy lékařské etiky uplatnit v dopravním oboru?

13. 01. 2018 | Čas od času je připraven článek filozofického charakteru. Inspirací se staly dva krátké články, které teď vyšly ve Světě motorů 51-52-2017 („Dálnice pro všechny“ a „Jak k tomu přijdu?“). Je možno ocenit smysl pro humor daných autorů, ale každý soudný člověk lehce odhadne,... číst dále

CityMakers a CityChangers

12. 01. 2018 | IPR Praha přišel s novým projektem CityMakers. Shodou okolností koncem roku proběhla konference CityChangers (Ostrava, 6. - 7. 12. 2017), jejíž závěry mají podobné ambice. Jen místo příkladů z Prahy je možné vidět příklady z celé České republiky. Projekt CityMakers si již rozjel,... číst dále

Více aktualit

Modul: Aktuality - homepage

Nejbližší akce

žádné nadcházející akce

Všechny akce

Modul: Akce - homepage
Modul: Facebook okno

Zvláštní poděkování patři Ministerstvu dopravy ČR a Asociaci měst pro cyklisty, kteří prozatím financují tento portál.

Centrum dopravního výzkumu, v. v  i. pak garantuje odborné zázemí.

Návrh na vytvoření platformy městské mobility byl přednesen na konferenci City Changers v Ostravě ve dnech 6. - 7. 12. 2017. Podporovatelé této myšlenky jsou: