Kontakt

Ing. Anna Batulková
Ministerstvo dopravy ČR
Odbor strategie
Nábř. L. Svobody 1222/12
110 15 Praha 1
tel.: +420 225 131 009
mob.: +420 725 492 893
e-mail: anna.batulkova@mdcr.cz

Ing. Jaroslav Martinek,
Asociace měst pro cyklisty a Fakulta dopravní ČVUT v Praze

mob.: +420 602 503 617

e-mail: jarda@dobramesta.cz
skype: panathi1