Kontakt

PARTNERSTVÍ PRO MĚSTSKOU MOBILITU

Jednatel: Ing. Jaroslav Martinek

Tel: +420 602 503 617
E-mail: jarda@dobramesta.cz
 

Komunikace, marketing: Ing. Jitka Vrtalová
Tel. +420 603 432 172
E-mail: jitka.vrtalova@email.cz
 
Projekt Výzva 10.000 kroků: Mgr. Sylva Švihelová
Tel: +420 724 726 858
E-mail: sylva@desettisickroku.cz
  

Sídlo: Chomoutov 388, Olomouc - Chomoutov, 783 35
IČO: 01911996
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s., 3331748359/0800

 
 
 
 
"Jsem hrdý na to, že i díky našemu spolku se města a regiony stávají pro české instituce významnými partnery v dialogu k otázkám udržitelné mobility a dopravy. Města a regiony jsou klíčovým aktérem ve společném úsilí o snižování nepříznivých účinků dopravy při současné podpoře inovací a ekonomického růstu, a dále poskytovatelem služeb udržitelné mobility v té nejvyšší kvalitě. Náš spolek již od roku 2013 pomáhá členským městům a regionům plnit strategické cíle stanovené pro oblast mobility."
Jaroslav Martinek, jednatel spolku