VZDĚLÁVACÍ ROZMĚR

ZÁKLADNÍ INSPIRACE PRO ZNAČKU MĚSTO S DOBROU ADRESOU
 • ADVANCE – audit dopravní politiky, zaměřený více na dopravní infrastrukturu:http://eu-advance.eu
 • EcoMobility SHIFT – nástroj pro hodnocení dopravy ve městech:http://www.ecomobility-shift.org
 • ELTIS - Bohatá databáze příkladů z webu www.eltis.org.
 • German Partnership for Sustaina­ble Mobility (GPSM). Německá iniciatiiva GPSM podporuje komplexní realizaci opatření v oblasti udržitelné mobility a zelené logistiky. Ve spolupráci s různými subjekty na pozadí ekonomiky, vědy a společnosti se snaží prozkoumat a připravit pro realizaci širo­ké spektrum možných koncepcí, opatře­ní a technologických řešení pro dopravní sektor.
 • Ch4llenge – projekt zaměřený na zapojování veřejnosti, institucionální spolupráci, identifikaci politických opatření a monitoring a evaluaci v procesu SUMP: http://www.sump-challenges.eu
 • Partnerství městská mobilita (PUM).  Od 1. ledna 2017 se Česká republika (prostřednictvím Ministerstva pro místní rozvoj) stala spolukoordinátorem projektu Partnerství městská mobilita (PUM). PUM je jedním z 12 projektů tzv. Městské agendy pro EU (Urban Agenda for the EU), která byla definována, konkretizována a formalizována v červnu 2016 na setkání ministrů členských zemí EU. Hlavním dokumentem vyšlým z jednání ministrů je tzv. Amsterodamský pakt, který byl sestaven hlavně z iniciativy nizozemského předsednictví. Dokument komplexně zarámoval spolupráci měst, členských států EU, jednotlivých generálních ředitelství EK, evropských programů a sítí, odborných partnerů a nevládních organizací do dvanácti projektů – tematických partnerství.
 • Sustainable Urban Transport Project (SUTP; globální projekt udržitelné městské dopravy), který šíří informace týkající se udržitelné městské mobility; konkrétně jde o příklady dobré praxe, politické poradenství a budování kapacit (www.sutp.org). MSDA chce implementovat tyto poznatky do českého prostředí, zaměřit se na vybudování kvalitní databáze českých a zahraničních příkladů a podtrhnout tak význam kvalitního řešení městské mobility, veřejného prostoru a dopravy.
 • Mobilita4EU – akční plán pro budoucnost mobility v Evropě.Mobility4EU je koordinační a podpůrná iniciativa Evropské komise, která byla zahájena v lednu 2016 a bude trvat celé tři roky až do prosince 2018. Cílem projektu je připravit vizi pro evropský dopravní systém v roce 2030, a také AKČNÍ PLÁN včetně podrobného plánu pro implementaci této vize. Součástí plánu budou doporučení pro výzkum, inovace a implementaci.
 • Sdružení EUROCITIES a aktivity v oblasti mobility.EUROCITIES je síť významných evropských měst. Našimi členy jsou volené orgány místní a městské správy velkých evropských měst. Síť EUROCITIES založili v roce 1986 starostové šesti významných měst: Barcelony, Birminghamu, Frankfurtu, Lyonu, Milána a Rotterdamu, ale i Prahy. Další informace jsou přeložené z tohoto zdroje:  http://www.eurocities.eu/eurocities/about_us
 • Pražský projekt „P+“ Polaď Prahu. Projekt „P+“ Polaď Prahu je projekt hlavního města Prahy, jehož hlavním cílem je příprava, zpracování a projednání plánu udržitelné mobility (SUMP – za anglického Sustainable Urban Mobility Plan). Dokument „Plán udržitelné mobility Prahy a okolí“ se stane základním koncepčním dokumentem hlavního města pro oblast mobility, dopravy, respektive dopravní infrastruktury.
 • Německá agentura pro životní prostředí (UBA). Platforma značky Město s dobrou adresou stále hledá nové inspirace pro svou činnost. Jednou z organizací, kterou se chce inspirovat platforma, je Německá agentura pro životní prostředí (UBA), Od svého založení v roce 1974 se UBA stala nejvýznamnější německou agenturou pro ochranu životního prostředí. Z jejich stránek jsme nechali pro vás přeložit základní charakteristiku ...více
 • Projekt PASTA - Zvyšování fyzické aktivity pomocí udržitelné mobility. Cílem evropského projektu PASTA (ang. Physical Activity Through Sustainable Transport Approaches) je ukázat, jak podpora aktivní mobility přispívá k zdravějšímu a fyzicky aktivnějšímu životu obyvatel – přináší finanční úspory a především kvalitnější život všem. Mottem projektu je: Bike it. Walk it. Live it.
 • Dopravní politika Prahy ovlivní rozvoj metropole na několik let. Hlavní město Praha schválilo novou koncepci dopravní politiky a nahrazuje původní zásady z roku 1996. Dokument Dopravní politika je výsledkem práce skupiny odborníků, kteří si dali za cíl naplnění společných vizí o mobilitě v Praze a jejím okolí. Společná vize mobility je postavena na pilířích, kterými byly Strategický plán hl. m. Prahy a dokument P+ Scénáře.
 • Projekt "Chytře na cestu". Projekt Chytře na cestu představuje Plán udržitelné městské mobility Liberec – Jablonec nad Nisou. Jedná se o strategický dokument, který se tvoří k uspokojení potřeb mobility lidí a podniků v obou městech a jejich okolí obsluhovaném společnou městskou hromadnou dopravou a k zajištění lepší kvality života.
 • Projekt RESOLVE pomáhal městu Opava. V Opavě proběhl dne 15.3.2017 workshop projektu RESOLVE za přítomností 5 mezinárodních expertů, zástupců kraje a odborníků z řad Magistrátu města Opavy. Cílem projektu je pomoci přenést zahraniční know-how v oblasti dopravy a mobility do našich měst. Workshop sice proběhl v Opavě, ale jeho výstupy jsou uplatnitelné v každém městě.

KONFERENCE, PUBLIKACE A PREZENTACE O MĚSTSKÉ MOBILITĚ

 • Mobilita je paradoxně stále velmi nepopsaný jev. Setkáváme se s řadou vizí a předpovědí týkajících se globálních i regionálních změn, které budu mít dopad na současné pojetí mobility. Faktem je, že jsou často protichůdné a závisí na dnes neodhadnutelných faktorech. Co s pracovním trhem udělá robotizace a umělá inteligence? Budou lidé chtít pracovat z domu? Co budou dělat s volným časem?
 • Dnes (14. 11. 2017) proběhl mezinárodní seminář na téma městské mobility. V Michnově paláci dnes proběhl mezinárodní seminář (tzv. EUKN Policy Lab) na téma městská mobilita. Akci uspořádalo Ministerstvo pro místní rozvoj ve spolupráci s mezinárodní sítí EUKN EGTC (European Urban Knowledge Network).   Letošní téma EUKN Policy Lab má přímou vazbu na Partnerství městská mobilita (Partnership Urban Mobility, „PUM“).
 • NICE doporučuje: limit 30 km/h pomáhá zvyšovat kvalitu ovzduší. NICE, Národní institut pro zdraví a klinickou kvalitu, ve své nejnovější publikaci „Znečištění ovzduší: kvalita vnějšího ovzduší a zdraví obyvatel“ silně podporuje omezení rychlosti v městských oblastech, a to především z důvodu zvyšování kvality ovzduší.   Omezení rychlosti na 30 km/h je stále častěji vyzdvihováno jako jeden z cenově dostupných nástrojů.
 • Zveřejnění prezentací z workshopu Traffic safety and the City” – How to enhance traffic safety and liveability in urban areas?. Stranou pozornosti odborné veřejnosti v Olomouci ve dnech 26. - 27. 10. 2017 proběhl 30. ročník workshopu International Co-operation on Theories and Concepts in Traffic Safety, tentokát na téma "Traffic safety and the City” – How to enhance traffic safety and liveability in urban areas? Všechny prezentace a abstrakty k přednáškám je možné si stáhnout na tomto odkaze: http://www.ictct.org/workshops/past-workshops/workshop-olomouc-republic/.
 • Jsou potřebné útvary dopravního inženýrství?Kam se bude ubírat dopravní inženýrství v České republice? Nevíme, ale rozhodně by si čeští dopravní inženýři měli přečíst výborný článek Sú nám potrebné ÚDI-útvary dopravného inžinierstva? od A. Kollárové a R. Surového z SZSI-Slovenského zväzu stavebných inžinierov.
 • Co je dobrá praxe? A jaký má význam pro tvoje město?. Co je dobré? Často se hovoří a píše o dobré praxi, ale otázkou zůstává, co vlastně taková dobrá praxe vlastně znamená. Za příklad si můžeme vzít nedávnou rekonstrukci olomoucké třídy 1. máje. Na i.DNES.cz pro Olomoucký kraj vyšel dne 24. 11. 2017 článek s názvem " Proměna olomoucké třídy 1. máje je hotová, opozice by ji předělala".
 • Diskuse ČT na téma současné dopravní problémy. Proč se ruší opatření pro bezmotorovou dopravu a kde hledat řešení ( 2017/10/26). Dopravní zácpy, životy lidí zmařené při dopravních nehodách, devastace životního prostředí – to vše ukazuje na to, že současný dopravní systém je z dlouhodobého hlediska neudržitelný. Existuje ale řešení?  Ve středu 25. 10. 2017 se diskusní pořad České televize pod taktovkou Jana Pokorného věnoval tématu "Současné dopravní problémy". 
 • Prezentace ke stažení ze semináře "Co všechno můžeme sdílet"(2017/09/25). Ve čtvrtek 21. září 2017 se v Praze diskutovalo na téma "Co všechno můžeme sdílet". Prezentace si můžete stáhnout na tomto odkaze. Sdílením vpřed! Přesně tak znělo heslo letošního Evropského týdne mobility, které je již za námi. Poukazovalo na skutečnost, že větší sdílení zdaleka nejen dopravních prostředků má před sebou skvělou budoucnost.
 • Organizátor konference Plán pro Brno: Chci změnit přemýšlení lidí o městě. Od babiček po politiky. (2017/08/28). Barcelona, Kodaň nebo americký New York. Pro Vojtěcha Kubáta města, jejichž sláva do velké míry stojí na perfektním územním plánování. Podle slov studenta politologie na Fakultě sociálních studií MU a novináře zajímajícího se o architekturu a urbanismus se u nás tento obor dělá laicky a zpátečnicky. Jeho snem je změnit přemýšlení Čechů o rozvoji měst.
 • Unikátní výzkum "Život bez auta" realizuje Univerzita Palackého v Olomouci. Univerzita Palackého realizuje v současnosti výzkum, který se zabývá volbou dopravního módu, dominantností automobilové dopravy v naši společnosti a možnostmi, jak pozitivně ovlivnit volbu alternativních dopravních módů – tj. chůze, jízdy na kole nebo využívání hromadné dopravy. Ve výzkumu se sleduje, jak se mění dopravní zvyky a život občanů Olomouce.
 • Projekt DEMO EC - Development of sustainable mobility management in European Cities. Město Liberec dostalo nabídku zapojit se do dalšího zajímavého projektu mezinárodní spolupráce v oblasti udržitelné dopravy. Jde o výměnu zkušeností a využití příkladů dobré praxe v evropských metropolích, které mají problémy s dopravou a již je řeší. Cíle projektu: Projekt je zaměřen na rozvíjení udržitelné městské dopravy.
 • QUEST: účinný nástroj pro stimulaci a zlepšení politik udržitelné mobility ve městech. Pro řadu měst je problémem nastavit a implementovat skutečně udržitelné politiky a opatření mobility. Metoda QUEST byla vytvořena, aby pomohla malým a středně velkým městům připravit a dále rozvíjet jejich politiky a akce udržitelné mobility s pomocí externího odborníka. Projekt QUEST podporuje města v posunu k udržitelnějšímu systému městské dopravy a pomáhá jim ...více
 • Interview Eltis: Podpora udržitelné mobility v okrajových částech měst. Připravili jsme pro vás překlad srpnové interview ELTIS, který představuje Paz Valienteovou, koordinátorku projektu CIVITAS ECCENTRIC(externí odkaz). Můžete prosím jednou větou shrnout náplň Vašeho projektu? Obávám se, že budu potřebovat alespoň dvě! ECCENTRIC usiluje o to, aby se pozornost v oblasti udržitelné mobility zaměřila na okrajové a příměstské části obcí.
 • Projekt FLOW zveřejnil 15 stručných důkazů k tématu dopravního přetížení. Jedním z výstupů projektu FLOW, realizovaném v rámci iniciativy CIVITAS, je 15 stručných důkazů o tom, že opatření ve prospěch pěší a cyklistické dopravy nezlepšují jen podmínky pro chodce a cyklisty, ale také problémy s dopravními zácpami. Článek byl v přeložen z portálu ELTIS.
 • Stává se z auta překonaný symbol statusu? Jak pro koho. Cyklista a řidič o známých debatních klišé.Ježdění autem bez omezení je právem každého občana, říkají automobilisté. Auta si však zabrala ulice pro sebe, jejich provoz omezuje život ve městě, namítají cyklisté. Když dojde na téma budoucnosti dopravy v českých městech, v diskuzích se opakují stále stejné otázky, stále stejné odpovědi a stále stejná klišé.
  • Summit ITF v Lipsku diskutoval na téma udržitelné aktivní mobility(informace z 06.05.2017). Dopravní experti budou na summitu ITF (International Transport Forum - Mezinárodní dopravní fórum) diskutovat také na téma "Jak na národní úrovni správně řídit a vést oblast udržitelné aktivní mobility."  Akce proběhne dne 1.6.2017 Jaká je dobrá praxe a jaké jsou zásadní překážky pro kvalitní národní/federální řízení v oblasti pěší a cyklistické dopravy.
 • Vídeň bude hostit Urban Future Global conference 2018.Více jak polovina lidí na světě žije v současnosti ve městech, které chtě nechtě musí čelit výzvám urbanizace. Klimatické a demografické změny, nedostatek zdrojů a zhoršená kvalita ovzduší jsou hlavními problémy bránící městům v udržitelném rozvoji. Aby města i přes tyto výzvy mohla svým občanům nabízet kvalitní život,  je nutné, aby města sama začala jednat...více
 • Prezentace o městské mobilitě (Technická univerzita v Delftu). Informací o městské mobilitě není v české kotlině nikdy dost. MMR od 1.1.2017 koordinuje projekt "Partnerství městská mobilita", ale ještě před začátkem projektu uspořádala dne 14. 12. 2016 Evropská síť znalostí městských záležitostí (dále jen EUKN, z ang. European Urban Knowledge Network) společně s českým ministerstvem pro místní rozvoj Policy Lab k tématu ...více
 • Prezentace o městské mobilitě a městské plánování (britská universita Manchester). Informací o městské mobilitě není v české kotlině nikdy dost. MMR od 1.1.2017 koordinuje projekt "Partnerství městská mobilita", ale ještě před začátkem projektu uspořádala dne 14. 12. 2016 Evropská síť znalostí městských záležitostí (dále jen EUKN, z ang. European Urban Knowledge Network) společně s českým ministerstvem pro místní rozvoj Policy Lab k tématu městské mobility.
 • ČVUT v Praze Fakulta dopravní pomáhala městu Přerov s řešením dopravních problémů (2017/06/29). ČVUT v Praze Fakulta dopravní realizovala v Přerově ve dnech 4. – 9. 6. 2017 Středoevropský projektový seminář MEPS s účastí studentů zahraničních vysokých škol zaměřených na dopravu. Posláním semináře bylo řešení konkrétních dopravních problémů statutárního města Přerov. Výsledky MEPS včetně záznamu na YouTube jsou již online. Proto sledujte: http://prerov.dobramesta.cz/meps
 • Archív přednášek konference Doprava, zdraví a životní prostředí.Od roku 2004 již proběhlo sedm ročníků česko-slovenské konference Doprava, zdraví a životní prostředí. Na tomto odkaze - http://dzzp.cdv.cz/archiv/ - si můžete stáhnout všechny prezentace z těchto konferencí.
 • Prezentace Udržitelná multimodální mobilita. Prohlédněte si zajímavou prezentaci "Udržitelná multimodální mobilita", která zazněla dne 28.3.2017 na Radě Vlády pro udržitelnou dopravu.
 • MMR, Evropský Habitat a Habitat III = závazek k nové městské mobilitě . Možná se už zapomnělo, že v Praze ve dnech 16. -18. 3. 2016 proběhla mezinárodní regionální konferencí OSN Evropský Habitat, která se zaměřila na rozvoj měst v oblasti městské mobility. Na konferenci, kterou organizovalo Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, přijelo do Prahy tisíce odborníků z celého světa. Tématem celé konference bylo „Bydlení v životaschopných městech“.
 • Publikace Signály Evropské agentury pro životní prostředí (EEA) na téma čistá mobilita. Zveřejňujeme informaci o publikaci Signály, kterou každoročně vydává Evropská agentura pro životní prostředí (EEA) na aktuální téma. Na rozdíl od ostatních publikací EEA je určena pro širší veřejnost a navíc i překládána do češtiny. Poslední Signály z roku 2016 jsou zaměřeny na téma čistá mobilita, stručné informace k je možné stáhnout v elektronické podobě.
 • Diskuse na téma: Evropské finance, evropská regulace, výměna znalostí. Informací o městské mobilitě není v české kotlině nikdy dost. MMR od 1.1.2017 koordinuje projekt "Partnerství městská mobilita", ale ještě před začátkem projektu uspořádala dne 14. 12. 2016 Evropská síť znalostí městských záležitostí (dále jen EUKN, z ang. European Urban Knowledge Network) společně s českým ministerstvem pro místní rozvoj Policy Lab k tématu městské ...více
 • Prezentace, která vám změní pohled na mobilitu. Zveřejňujeme další překlad prezentace z letní školy o udržitelné mobilitě - Made in Leipzig. Tentokrát na téma "Jak zajistit mobilitu a naplnit environmentální standardy?" od profesora Udo Beckera z TU Dresden, která zazněla dne 16.8.2016. V městské radě máme problém. Diskuze. Hádky. Koalice.
 • 10 principů pro udržitelnou dopravu ve městě. Velkou inspirací pro vznik značky Města s dobrou adresou bylo město Lipsko. V průběhu srpna 2016 se zde dokonce konala letní škola „Made in Leipzig“, zaměřené na plánování městské mobility ve městech. Akci pořádalo město Lipsko ve spolupráci s Technickou univerzitou v Drážďanech, zúčastnilo se cca 100 lidí z výzkumu, měst, nevládních organizací, dopravního plánování a urbanismu a správců infrastruktury.
 • Než se pustíme do SUMP, měli bychom vědět ... Nesnažte se......vytvořit stoprocentní a dokonalý projekt, do kterého už nikdo nemůže přidat žádný nápad!...přesvědčit svůj úřad či parlament, že na financování projektu bezpodmínečně musí poskytnout 50 miliónů euro!...zaujmout lidi tím, že budete podrobně vysvětlovat, jak úžasný je váš projekt, místo toho raději poslouchejte, co oni sami chtějí! Snažte se......zjistit.
 • Každé koncipované inženýrské dílo musí být měřeno podle jeho cíle. Na téma dopravy a mobility zatím vyšlo málo odborných článků, které by stály za publikování. Za pozornost však rozhodně stojí článek "Odsun nádraží v Brně byl vždy krajně sporný" od profesora ext doc. Ing. Jana Pavlíčka a akad. arch. Jana Sapáka, který vyšel v časopise Stavebnictví dne 27.6.2016.
 • Kontrola naplnění akčního plánu v roce 2036.Dánský architekt Jan Gehl jednou řekl: "Nikdo nevěděl, že to jak stavíme města ovlivňuje životní styl a život lidí." Můžeme mít strategický dokument, koncepci Smart Cities, plán udržitelné městské mobility, které mohou ovlivnit podobu města v roce 2036. Odborné metodiky jsou k dispozici, ale širokou veřejnost moc nezajímají.
 • 4. evropská konference o plánech udržitelné městské mobility (SUMP). Informace z 5.5.2017. V Dubrovníku se 29. a 30. března 2017 sešlo 400 odborníků z oblasti dopravního plánování a výzkumu, rozvoje dopravy a dopravních strategií a politik, aby v rámci 4. evropské konference o plánech udržitelné městské mobility diskutovali o nových přístupech a strategiích plánování a vzájemně sdíleli úspěšná řešení a inovace. Pod názvem „Inteligentní plánování ...více