VZDĚLÁVACÍ PROGRAM na principu BRAINSTORMINGU

Plán udržitelné městské mobility (PUMM) se ve městech realizuje už nějakou dobu. Probíhají semináře, workshopy, konference a před lety proběhl i rozsáhlý 10-denní vzdělávací program - tzv. BUMP. Nicméně i přesto se stále potkáváme s otázkou: "a co to vlastně je ten Plán udržitelné městské mobility?" A nebo ještě hůře: "on to stejně nikdo nebereme u nás vážně".

Jak to změnit? Samozřejmě stále třeba je vycházet z metodiky, jezdit na další akce, ale je třeba také zkusit něco nového. Ministerstvo dopravy a Asociace měst pro cyklisty spolu s dalšími partnery proto přichází s novým vzdělávacím programem, který se chce podívat na problematiku v novém světle. Je určen pro všechny aktivní občany, kteří se angažují v otázkách městské a regionální mobility.

Účastníci kurzu jsou pro nás partneři, nikoliv klienti.

Vzdělávací program má celkem 5 částí:

 • Kurz 1 - Zapojení veřejnosti podle metody „Value Proposition Design“ , aneb o přáních veřejnosti
 • Kurz 2 - Připomenutí si potenciálu plánu městské mobility, ale tentokrát z regionálního pohledu. Proces přípravy a rozsah plánu i analýza dopravy a mobility budou odlišné v regionálním měřítku. Probereme možné scénáře a nakonec si něco řekneme o společných vizích, prioritách a cílech. Je to jen hra se slovy, nebo je v tom něco více?
 • Kurz 3 - Metoda „Value Proposition Design“  a návrh efektivních balíčků opatření
 • Kurz 4 - Rozdíl mezi generelem dopravy a plánem udržitelné městské mobility. Řekneme si něco o odpovědnosti, financích, plánu monitoring a evaluaci. Ale také přidáme jednu otázku navíc. Kam patří firemní plány mobility?
 • Kurz 5 - Tak automatické a někdy tak povrchní - přijetí plánu udržitelné městské mobility, či strategie Smart City. Jak zvýšit šance, že se dlouhodobé strategie budou plnit? Tato otázka získává na naléhavosti před podzimními volbami. Otázka může také znít: Jak by mohl vypadat volební program, který by vedl k přijetí takových dokumentů, či k přiznání se k dokumentům, které již město schválilo.

Časový plán vzdělávacího programu pro rok 2018:

 • Duben 2018 - výběr cca 40 účastníků kurzů.
 • Květen 2018 - úvodní setkání na MD
 • Květen - červen 2018 - pět videokonferencí s účastníky kurzu
 • 25. – 26. 9. 2018, Javoříčko u Olomouce, společné setkání účastníků kurzu. Upřesnění vzdělávacího programu pro rok 2019.
 • 4. – 5. 10. 2018, Třebíč, konference pod názvem „Akademie městské mobility“. Akce bude zaměřena především na vedoucí odboru dopravy. Mezi prezentujícími budou vybraní účastníci kurzu.
 • Listopad 2018 - 2019. Tour po městech s vypracovaným vzdělávacím programem, který by měl přiblížit téma plánování městské mobility klíčovým hráčům ve městech.


Co od kurzu očekáváme? 
Vybraným účastníkům může poskytnout zpětnou vazbu, jak na tom je jejich město. Zároveň bude program postaven na konkrétních příkladech z praxe. Zjistíme, zda jsou naše otázky pro vás srozumitelné, co si o nich myslíte a zda nemáte nějaké konkrétní příklady z praxe, ať již pozitivní, či negativní. Některé z nich se mohou objevit na webu dobramesta.cz. Naši účastníci nejsou klienti, ale skuteční partneři.

Podmínky účasti
Kurz je zdarma. Jen pobyty v Javoříčku, případně na konferenci si každý bude muset hradit sám. Přihlášky přijímáme na adrese info@dobramesta.cz. Pokud bude větší počet uchazečů, proběhnou s uchazeči pohovory.


Od dubna jsou postupně zveřejňovány diskusní okruhy, na které budou navazovat jednotlivé kurzy:
 1. Kdo jsou klíčoví hráči realizace plánu udržitelné městské mobility?
 2. Participace dle metody „Value Proposition Design“,.
 3. Finance a politika