VZDĚLÁVACÍ PROGRAM na principu BRAINSTORMINGU

Plán udržitelné městské mobility (PUMM) se ve městech realizuje už nějakou dobu. Probíhají semináře, workshopy, konference a před lety proběhl i rozsáhlý 10denní vzdělávací program - tzv. BUMP. Nicméně i přesto se stále potkáváme s otázkou: "a co to vlastně je ten Plán udržitelné městské mobility?" A nebo ještě hůře: "on to stejně nikdo nebereme u nás vážně, děláme to jen kvůli tomu, abychom mohli čerpat z evropských fondů".

Pro zkvalitnění plánů mobility v českých městech je bezpodmínečně nutné, abychom znali podstatu problémů při zpracování PUMM a dokázali o nich otevřeně diskutovat. Analýza současného stavu vychází jednak z evropských projektů SUMPs-UP a PROSPERITY, tak i z české zkušenosti z přípravy PUMM.

Jak to změnit? Asociace měst pro cyklisty za podpory Miisterstva dopravy ČR přichází se vzdělávacím programem, který si klade dva cíle:
  • Pomoci městu vytvořit, či aktualizovat  jejich PUMM, nebo alespoň pomoci aktivním občanům ve městě porozumět základním principům PUMM a jak mohou pomoci městům. Pokud analýza ukázala, že PUMM v Česku nefunguje, pak je potřebna na danou skutečnost adekvátně reagovat. Pro porozumění dané problematiky byla vytvořena  sada 100 otázek a komenářů, které prochází celým procesem PUMM. V mnoha případech už jen položení samotné otázky naznačuje, jak jsme se odchýlili od základů PUMM. Otázky byly inspirovány vzdělávacím kurzem německé konzultační firmy Rupprecht Consult.
  • Zpracovat novou metodiku SUMP  2. Stávající evropská i česká metodika PUMM, byly vytvořeny především pro větší města, s minimálním počtem 150.000 obyvatel. Nicméně ta česká začala být uplatňována i na mnohem menší města a principy vhodná pro velká města přestala fungovat. Proto i na evropské úrovni se připravuje nová metodika SUMP 2. Chceme využít této skutečnosti a společně s českými a evropskými odborníky se podílet na jejím zpracování. Věříme, že podněty z České republiky přispějí ke kvalitám nové metodiky. Ruku v ruce s touto evropskou metodikou by se vytvořila i ta česká. Role moderátora se ujala Asociace měst pro cyklisty. Pro její vypracování chceme maximálně využít participačních metod v rámci tohoto vzdělávacího programu. Zkušenosti chceme získávat také ve spolupráci s městy, která nyní budou zpracovávat PUMM - např. Otrokovice, Kroměříž, Kopřivnice, Uherské Hradiště, Frýdek-Místek a další. Odborným garantem této metodiky budou hned dvě vysoké školy ČVUT FD v Praze a VŠB Ostrava a chceme zapojit i výzkumnou organizaci Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.


Časový plán pro rok 2018:

  • 15. 5. 2018 - úvodní setkání v Kopřivnici (setkání měst, které budou zpracovávat PUMM)
  • Květen - červen 2018 - setkání na Ministerstvu dopravy ČR
  • 25. – 26. 9. 2018, Javoříčko u Olomouce, společné setkání
  • 4. – 5. 10. 2018, Třebíč, konference pod názvem „Akademie městské mobility“. Akce bude zaměřena především na vedoucí odborů dopravy.
  • Listopad 2018 - 2019. Tour po městech s vypracovaným vzdělávacím programem, který by měl přiblížit téma plánování městské mobility klíčovým hráčům ve městech.


Vzdělávací program má celkem 7 částí:

1 – Potenciál pro úspěšnou realizaci PUMM


2 – Proces přípravy plánu a jeho rozsah


3 – Analýza stavu mobility a vypracování scénářů


4 – Společná vize a zapojení veřejnosti


5 – Priority a měřitelné cíle


6 – Návrhová část - efektivní balíčky opatření


7 – Závěrečné fáze PUMM

  • Odpovědnost a rozdělení finančních prostředků
  • Plán monitoring a evaluaci
  • Přijetí plánu udržitelné městské mobility


Program je určen pro všechny aktivní občany, kteří se angažují v otázkách městské a regionální mobility.


Chceme měnit pohled na mobilitu v českých městech a překonávat bariéry, které souvisí s přípravou a realizací plánů mobility v České republice.

Proč program koordinuje a moderuje Asociace měst pro cyklisty? Samotná asociace nevznikla jen za účelem podpory cyklistické dopravy a cykloturistiky, ale také podpory celkové městské udržitelné mobility. Zpracování SUMP bylo tedy velkým příslibem i pro podporu cyklistické dopravy, ale jak se brzy ukázalo, u nás se takové plány míjí účinkem. Jedním z velkých problémů přípravy a realizace plánů mobility v České republice je fakt, že velký důraz je kladen na analytickou část a na proces přípravy, definice cílů, zatímco věcná část plánů zůstává často v pozadí. Pokud máme v ČR vrátit plány mobility posunout  k tomu jak jsou vnímány ve vyspělých evropských zemích, je potřeba více než jen přinášet informace. Je třeba alespoň částečně změnit pohled na dopravu.

Asociace měst pro cyklisty se přirozeně zaměřuje především na téma aktivní mobility, jak ho definuje evropský program Urban Agenda. Jsme si vědomi, že bez změny přístupu k plánování městské mobility není možná změna pohledu na městskou cyklistiku.