Představujeme web lepsi parkovani

22. 01. 2018 | Proč lepší parkování? V diskusi o parkování ve městech často zaznívají silné názory kombinované s emocemi a přesvědčeními. Cílem nového projektu je poskytnout (odborné) veřejnosti informace o problematice městského parkování založené na skutečných opatřeních, vyhodnocených datech, empirických výzkumech a zkušenostech.Aktivity projektu jsou představeny na stránce... číst dále

Štítky: Parkovací politika (Dobrá praxe, tag29)

Byl aktualizován webový portál Akademie městské mobility.

20. 01. 2018 | Tento týden byl aktualizován webový portál Akademie městské mobility. Myšlenka vytvořit tento portál ale vznikl už před šesti lety. Tehdy k nám do Česka přijeli odborníci z TU Dresden a to na seminář dne 22. 2. 2012 do Pardubic. Seminář měl být o podpoře cyklistické dopravy, ale němečtí kolegové jej směřovali na městskou mobilitu a představili nám svou německou akademii... číst dále

4 strategie pro spravedlivá a udržitelná města, aneb "Co je „dobré“ - a hlavně pro koho?"

19. 01. 2018 | New York City High Line je úsek na newyorské železnici New York Central Railroad. Jde o nadzemní nákladní železniční trať v manhattanské čtvrti Chelsea. Trať byla dlouhodobě ohrožená, uvažovalo se o její demolici, ale v roce 1999 zahájila občanská společnost Friends of the High Line kampaň na její záchranu. Dnes je newyorský High Line ikonou. Tento městský park se stal... číst dále

Štítky: Strategie (Role města, tag2), Design ulice (Dobrá praxe, tag25)

Vídeň do roku 2020 postaví 1000 nových dobíjecích míst pro elektromobily

18. 01. 2018 | Rostoucí Vídeň podporuje ekologicky přívětivé způsoby dopravy, a proto rozšiřuje veřejnou síť dobíjecích stanic pro elektromobily. Do roku 2020 vznikne 1000 nových dobíjecích stanic. Projekt částečně zafinancovaly občanské investice. Prvních 230 dobíjecích míst vznikne napříč Vídní už do poloviny roku 2018. V každém z 23 městských obvodů nejprve vyroste pět... číst dále

Štítky: Elektromobilita, čistá vozidla a paliva (Dobrá praxe, tag30)

Mají cyklopiktokoridory nějaký přínos?

17. 01. 2018 | Cyklopiktokoridory se čím dál více používají tam, kde není prostor (nebo vůle) vytvořit regulérní pruh pro cyklisty. Jak je to ale s jeho využíváním a bezpečností?Otázky a odpovědi najdete na webu www.mistotvorba.cz, v článku, který byl zveřejněn dne 13. 1. 2018. číst dále

Štítky: Cyklistická doprava (Dobrá praxe, tag27)

Splnění cílů stanovených pro cyklistickou dopravu může zabránit tisícům obětí znečištěného ovzduší – nejnovější poznatky

16. 01. 2018 | Pokud by Anglie i Skotsko uspěly v podpoře pěší a cyklistické dopravy a podařilo se jim dosáhnout oficiálně stanovených cílových hodnot podílu aktivní mobility, zachránili bychom více než 12 000 lidí, jejichž život by předčasně skončil v důsledku znečištěného ovzduší. Kromě toho by za stejnou dobu britská ekonomika vzrostla o 9,31 miliard liber. Pěší a cyklistická... číst dále

Štítky: Zdraví a aktivní mobilita (Fakta a čísla, tag15), Aktivní mobilita (Mezioborového plánování, tag17)

Normy a zákony: Jak jsme na tom s regulací parkování kol a automobilů?

15. 01. 2018 | Evropská cyklistická federace připravuje přehled, jak jednotlivé evropské země regulují parkování automobilů a jízdních kol. Asociace měst pro cyklisty tak zpracovala analýzu pro Českou republiku, jaké legislativní předpisy se dotýkají parkování.Parkovací stání pro osobní automobilyKapacita parkování pro motorová vozidla trápí většinu měst. Proto se také tématu... číst dále

Štítky: Politika, Strategie, Regulace (Mezioborového plánování, tag22), Cyklistická doprava (Dobrá praxe, tag27), Parkovací politika (Dobrá praxe, tag29)

Stromy v chytrém městě – proč je stále týráme?!

14. 01. 2018 | O problémech, které brání tomu, aby naše města byla zelenější a veřejný prostor přívětivější, byly popsány stohy papíru. Máme-li mít chytrá zelená města, je třeba bezpodmínečně konat na všech úrovních, a to jak malými krůčky v denním provozu, tak snahou o velké kroky. Článek byl zveřejněn na webu www.cityone.cz na tomto odkaze. Autoři článku:... číst dále

Štítky: Smart Cities, Inovativní řešení a mobilita (Mezioborového plánování, tag21), Design ulice (Dobrá praxe, tag25)

Mohou se principy lékařské etiky uplatnit v dopravním oboru?

13. 01. 2018 | Čas od času je připraven článek filozofického charakteru. Inspirací se staly dva krátké články, které teď vyšly ve Světě motorů 51-52-2017 („Dálnice pro všechny“ a „Jak k tomu přijdu?“). Je možno ocenit smysl pro humor daných autorů, ale každý soudný člověk lehce odhadne, kam míří. Někam bude mířit i nová podoba webu Akademie městské mobility, která bude... číst dále

Štítky: Zapojování veřejnosti (Role města, tag6), Lidský rozměr (Mezioborového plánování, tag19), Vzdělávací rozměr (Mezioborového plánování, tag24)

CityMakers a CityChangers

12. 01. 2018 | IPR Praha přišel s novým projektem CityMakers. Shodou okolností koncem roku proběhla konference CityChangers (Ostrava, 6. - 7. 12. 2017), jejíž závěry mají podobné ambice. Jen místo příkladů z Prahy je možné vidět příklady z celé České republiky. Projekt CityMakers si již rozjel, takže se může stát velkou inspirací pro CityChangers. O co jde? Města se neustále mění.... číst dále

Štítky: Zapojování veřejnosti (Role města, tag6), Aktivní občan, NNO (Občan, tag36)

Potřebuje město dlouhodobou vizi? Názory šesti starostů

11. 01. 2018 | Nedávno web www.cityone.cz uveřejnil článek, ve kterém zazněl názor, že dlouhodobé městské vize nedokážou dostatečně reagovat na aktuální výzvy. Zároveň mnoho starostů měst opakuje mantru, že dlouhodobá strategie je nezbytná pro naplňování dílčích, tedy aktuálních cílů. Na webu Smart City Brand se této otázce věnují. Redaktor Santiago Martin Caravasa položil... číst dále

Štítky: Vize (Role města, tag1), Strategie (Role města, tag2)

Sdružení People’s Health Trust v rámci programu Local People

11. 01. 2018 | Program Local People pomáhá místním lidem mít skutečnou kontrolu nad návrhem, realizací a evaluací projektů, které probíhají v místě, kde žijí, a které se zabývají širšími sociálními determinanty nerovností v oblasti zdraví. Organizacím program umožňuje spolupracovat s místními jiným způsobem, podpořit jejich možnosti při řešení širších problémů v jejich... číst dále

Štítky: Zapojování veřejnosti (Role města, tag6), Aktivní občan, NNO (Občan, tag36)

Méně depresí s pouliční alejí

10. 01. 2018 | Výsledky průzkumu mentálního zdraví Londýňanů ukázaly, že bydlení v ulici, kde jsou vysázeny stromy podél místní komunikace, má na něj blahodárný vliv. Článek je převzatý z webu www.citeone.cz z tohoto odkazu. Autor: Eric Jaffe Asi není nutné dramaticky zdůrazňovat, že pobyt v přírodě je pro naše tělo i mysl zdravý. Výsledky dvouletého výzkumu v Londýně... číst dále

Štítky: Design ulice (Dobrá praxe, tag25)

Připravuje se aplikace pro výběr optimální cesty ,,zelenou dopravou‘‘

09. 01. 2018 | Nová platforma financovaná programem LIFE, který je nástrojem financovaným Evropskou komisí pro podporu opatření v oblasti životního prostředí a klima, umožní uživatelům volbu optimální trasy dle dopadu na životní prostředí. Hlavním cílem organizace Green Your Move (GRE) je snížit emise skleníkových plynů a motivace uživatelů aplikace k využití energeticky efektivní... číst dále

Štítky: Smart Cities, Inovativní řešení a mobilita (Mezioborového plánování, tag21), Veřejná doprava (Dobrá praxe, tag26)

Ohlédnutí za novinkami roku 2017

09. 01. 2018 | Rok 2017 je pryč a s ním i všechny novinky, které jsme pro vás každý den připravovali v oblasti městské mobility a cyklistické dopravy. Jenže informace jsou natolik zajímavé, že bychom nechtěli, aby zůstaly v propadlišti dějin. A tak jsme pro vás vybrali TOP 12 novinek z roku 2017, které by vás mohli zaujmout. Navíc v příloze jsme pro vás připravili soubor, kde jsou všechny... číst dále

MMR: Státní fond rozvoje bydlení má letos připraveno nejen na podporu bydlení přes miliardu korun. Více se zaměřuje na obce a města.

08. 01. 2018 | Státní fond rozvoje bydlení (SFRB) v roce 2018 podpoří bydlení v České republice částkou zhruba 1,1 mld. Kč, a to formou nízkoúročených úvěrů a dotace v rámci svých programů. Novinkou je program Regenerace sídlišť – úprava veřejných prostranství, který kombinuje dotaci s úvěrem. „Úkolem Fondu v roce 2018 bude nejen podpora bydlení. Právě program na regeneraci... číst dále

Štítky: Finance (Mezioborového plánování, tag20)

Curych: Ve městě jste vítáni, ale Vaše auto NE!

08. 01. 2018 | V Curychu bylo v 90. letech stanoveno celkové množství parkovacích míst, další už se nesmí stavět, je to zakázané. Mohou postavit nová parkoviště jen v případě, že se stejný počet jinde zruší. Některé ulice v centru města byly pro automobily uzavřeny - obchodníkům toto omezení přineslo více zákazníků a vyšší tržby. Většina obyvatel z okolí do města dojíždí... číst dále

Štítky: Vize (Role města, tag1), Zahraniční města (Role města, tag8)

ECF a Světová podnikatelská rada pro udržitelný rozvoj zakládají partnerství na podporu udržitelné mobility

07. 01. 2018 | Evropská cyklistická federace (ECF) a Světová podnikatelská rada pro udržitelný rozvoj (WBCSD z ang. World Business Council for Sustainable Development) oznamují vznik partnerství za účelem spolupráce na projektu SiMPlify (projekt WBCSD k udržitelné městské mobilitě). ECF a WBCSD budou společně usilovat o to, aby evropská města měla vlastní komplexní plány udržitelné mobility,... číst dále

Štítky: Vzdělávací rozměr (Mezioborového plánování, tag24)

Cyklodálnice z Otrokovic do Zlína je rychlejší než MHD

06. 01. 2018 | Otrokovice si zpětně pochvalují investici do výstavby cyklostezky, která vede z Otrokovic do Zlína podél řeky Dřevnice. „Z doposud provedených sčítání jednoznačně vyplývá, že na stezce je intenzivní provoz,“ uvádí Renáta Krystyníková, vedoucí odboru dopravně-správního. Stezka pro chodce a cyklisty je využívána nejen k rekreaci, ale představuje také alternativu... číst dále

Štítky: Cyklistická doprava (Dobrá praxe, tag27)

Budoucnost dopravy se děje teď

05. 01. 2018 | Chytré technologie stále víc pronikají do dopravních systémů a nám se může stát, že přehlédneme jednodušší, a přitom dobře známé způsoby, jak přepravovat osoby. Zde je úvaha Dr. Andyho Copea k letošnímu Summitu o autonomní a městské mobilitě, který se konal v Paříži. Někdy nastávají chvíle pro radikální změny, kdy přicházejí nové technologie a dosavadní... číst dále

Štítky: Cyklistická doprava (Dobrá praxe, tag27), Pěší doprava (Dobrá praxe, tag28), Autonomní vozidla (Dobrá praxe, tag34)
Předchozí stránka / Další stránka (1/23)
Aktuality