Česky English


2016/06/25 - Anotace publikace Životní prostředí a zdraví obyvatel v evropských městech 21. století: jak na změny


Jak už jsme informovali, Světová zdravotní organizace (World Health Organization, WHO) uspořádala ve dnech 13. až 15. června 2017 v Ostravě Šestou ministerskou konferenci s názvem Životní prostředí a zdraví. Nyní přinášíme výtah publikace Životní prostředí a zdraví obyvatel v evropských městech 21. století: jak na změny, která byla prezentována na konferenci.  Celou publikaci si můžete stáhnout zde.

Autory jsou: Laurence Carmichaelová, Francesca Racioppiová, Thomas Calvert, Danielle Sinnettová

Podle všech předpokladů v roce 2030 více než 80 % evropské populace bude žít ve městech, která tak budou zásadním způsobem řídit proces přechodu k nízkouhlíkové společnosti, stejně jako hrát významnou roli v ochraně veřejného zdraví a blahobytu a v prevenci a zmírňování společensko-ekonomických nerovností mezi obyvatelstvem. Účelem této publikace je přezkoumání faktorů, které jsou klíčové pro změny v evropských městech, dále zdůraznit, jaká zátěž v podobě nemocí v evropských městech vzniká, a předložit možné aktivity i překážky, které aktivitě brání. Vzhledem k tomu, jakou zodpovědnost mají města v těch oblastech politiky, jež mají přímý dopad na zdraví i na životní prostředí, tento dokument rovněž navrhuje způsoby, jak zvýšit podporu pro města, která se zavázala řešit právě problémy v oblasti zdraví a životního prostředí. Této podpory se městům dostane díky novým partnerstvím, postaveným na základech již existujících partnerských sítí a iniciativ na všech úrovních správy. Nová partnerství usnadní dialog a výměnu zkušeností mezi orgány regionální a místní správy a mezi státní správou a mezinárodními partnery.

Klíčová slova

 

Klíčové poznatky

Z předchozích kapitol jsme se dozvěděli především to, že

1) na základě řádné databáze vědeckých důkazů lze prokázat vazby mezi tím, jak funguje město, a zdravím obyvatel, a mezi veřejným blahobytem a udržitelností životního prostředí;

2) vedení, zapojení komunity, fiskální zdroje, autonomie, kreativita a dovednosti jsou užitečné nástroje, které v rámci strategie pro rozvoj měst jsou nezbytné k vytvoření zdravé obce;

3) města a jejich sítě se v současnosti aktivně podílejí na řešení environmentální a zdravotní politiky a přispívají k implementaci cílů Agendy pro udržitelný rozvoj 2030. Na následujících řádcích jsou uvedeny klíčové poznatky, potřebné pro řízení struktury spolupráce mezi jednotlivými úrovněmi správy.

Z těchto poznatků vyplývá značný počet instrukcí pro spolupráci.

 

 Fotogalerie:


« zpět | přehled