Česky English


2017/01/13 - Trendy Evropské komise v oblasti cyklistické dopravy


"Jízda na kole je efektivním způsobem využití drahého a velmi vzácného prostoru v městských oblastech, a navíc jde o zdravý, čistý a levný způsob. Potenciál cyklistické dopravy je skutečně obrovský, vždyť téměř polovina všech cest, které ve městech připadají na automobilovou dopravu, je kratších než 5 km."

Evropská komise. 

Přesně tento odstavec je zveřejněn na oficiálním webu Evropské komise - (http://ec.europa.eu/transport/themes/urban/cycling_en). A co je zde dále napsáno?

POLITICKÝ KONTEXT

Na neformálním zasedání v Lucembursku v říjnu 2015 přijali ministři členských zemí EU Deklaraci o cyklistické dopravě jako způsobu dopravy, který je šetrný vůči klimatu. Ministři vyzvali Evropskou komisi, členské státy i regionální a místní správní orgány, aby v tomto ohledu zvážili několik opatření.

Na základě lucemburské výzvy pracuje Evropská Komise na pokračující integraci cyklodopravy do strategie multimodální dopravy;

Evropská komise se chce v oblasti cyklistiky a městské mobility zaměřit především na následující oblasti:

Podle Evropské komise by následující opatření měla přispět k podstatnému navýšení podílu cyklodopravy v evropských, tedy i českých městech, společně s již existujícími aktivitami na podporu cyklistické a pěší dopravy.

 
« zpět | přehled