Česky English


2017/02/12 - Koncepce statické dopravy v centru města Hodonín


Projekt „Koncepce statické dopravy v centru města Hodonín“ řeší zejména, jakým způsobem nakládat se stávající kapacitou parkovacích a odstavných míst. Kromě reorganizace stávajících parkovišť však navrhuje též výstavbu parkovišť nových, popř. jiných objektů statické dopravy. Tyto návrhy vycházejí z možností technické a dopravní infrastruktury a urbanistických dispozic města. Cílem koncepce je regulace statické dopravy a celkové zlepšení dopravy v centru města a v jeho nejbližším okolí.

Více informací je k dispozici na oficiálních stránkách města Hodonín.
« zpět | přehled