Česky English


2017/04/07 - Lidové hlasování: Berlín dostane zákon o cyklistice


Iniciativa Lidové hlasování jízdní kolo postupuje: Jako první spolková země ustanoví Berlín v textu zákona podporu cyklistické dopravy (dále CD).

6. dubna 2017, zdroj: ZEIT  ONLINE  Cristina Gotardi  Unsplash.com

Berlín dostane jako první spolková země zákon o jízdním kole. Záměr, za který se zasazuje iniciativa Lidové hlasování jízdní kolo (LHJK) , má být uskutečněn na podzim. Tehdy má vstoupit v platnost první zákon o CD v rámci Spolkové republiky – s cílem zlepšit cyklistickou infrastrukturu. Skupina pro dialog, složená ze členů berlínské vládní koalice, LHJK a dalších partnerů představila první společné body návrhu zákona.

Do roku 2025 má stoupnout podíl CD na všech komunikacích v městské zóně s ochranou životního prostředí ze současných 13 na 30 procent. Ve spolkové zemi Berlín má podíl stoupnout na 20 procent. Kromě toho se Berlín připojuje k Vizi Zero  www.visionzeroinitiative.com . Tento koncept se zasazuje o bezpečnější dopravu a o snížení počtu usmrcených v dopravě na nulu.

Skupina pro dialog se dohodla na dalších společných bodech:

Novinkou je nejen zákon samotný, ale také způsob, jakým se připravuje, je nový: poprvé byla vypracována předloha zákona v procesu dialogu mezi příslušnou správou zemské vlády (berlínského senátu), iniciátory lidového hlasování, frakcemi vládní koalice, ADFC Berlín a spolkovou vládou. Iniciativa LHJK sbírala v létě podpisy za zásadní dopravní změnu v Berlíně. Vypracovala  první zákon o jízdním kole, který se stal základnou pro návrh skupiny pro dialog. Původně se snažila iniciativa dát hlasovat obyvatelům o svém návrhu zákona. Základní body budou v příštích týdnech formulovány na úrovni referentů a předány v květnu skupině pro dialog. Závěrem bude návrh zákona senátem a frakcemi politických stran dopracován.

Zdroj: http://www.zeit.de/mobilitaet/2017-04/volksentscheid-fahrrad-radgesetz-berlin-senat

Překlad: František ŘEZÁČ
« zpět | přehled