Česky English


2017/05/02 - Cyklomagistrály u nás a v zahraničí


Česká republika dnes nabízí zhruba kolem 3 000 kilometrů chráněných cest pro bezpečnou jízdu na kole. Zatím ale chybí jejich propojení do ucelené sítě, která vzniká jen pomalu. Díky úsilí mnoha lidí se daří budovat už v několika regionech sítě páteřních tras v kvalitě, na kterou jsou zvyklí návštěvníci z cyklisticky vyspělých zemí.

Pomoci rozvoji takzvaných cyklomagistrál má nový projekt s názvem „Koncepce rozvoje přeshraniční cykloturistiky v česko-polském příhraničí“, realizovaný v rámci programu INTERREG V-A Česká republika – Polsko a spolufi nancovaný Evropským fondem pro regionální rozvoj. 

O stavu cyklomagistrál u nás a jejich postavení v zahraničí podrobně rozebral článek v  časopise COT Business.
« zpět | přehled