Česky English


2017/05/16 - Aktuální přehled financování opatření v dopravě a mobilitě (IROP, OPD)


A. Integrovaný regionální operační program - rychlý přehled:

Specifický cíl 1.1 - Zvýšení regionální mobility prostřednictvím modernizace a rozvoje sítí regionální silniční infrastruktury navazující na síť TEN-T

Specifický cíl 1.2 - Terminály:

Specifický cíl 1.2 - Telematika:

Specifický cíl 1.2 - Bezpečnost:

Specifický cíl 1.2 - Nízkoemisní vozidla a související plnící stanice

Specifický cíl 1.2 - Cyklodoprava:

 

Specifický cíl 3.3

 • 1.Územní plány
 • 2.Regulační plány
 • 3.Územní studie - územní studie zaměřené na veřejnou technickou infrastruktury; územní studie zaměřené na veřejnou dopravní infrastrukturu; územní studie zaměřené na veřejná prostranství; územní studie zaměřené na řešení krajiny.
 • aktuálně je možné podat žádost pouze na územní studie (9. výzva IROP);
 • příjem žádostí prodloužen do 10.10.2017;
 • v ostatních aktivitách lze žádat pouze v rámci komunitně vedeného místního akčního rozvoje.

Integrované nástroje:

 • Integrované územní investice (ITI): pro aglomerace: pražská-středočeská; brněnská, ostravská, plzeňská, hradecko-pardubická, ústecko-chomutovská, olomoucká
 • Integrované plány rozvoje území (IPRÚ): pro území měst Mladá Boleslav, České Budějovice, Liberec-Jablonec nad Nisou, Karlovy Vary, Jihlava, Zlín
 • Komunitně vedený místní akční rozvoj (CLLD): 180 místních akčních skupiny po téměř celém území ČR (s výjimkou území ITI a IPRÚ)

 

B. Operační program Doprava

 • Měst se týkají výzvy v rámci specifického cíle 1.4 (kontinuální výzva pro každou z aglomerací do konce roku 2017) – infrastruktura městské drážní dopravy a v rámci specifického cíle 2.3 (kolová výzva, termín pro předkládání projektů byl prodloužen z 6. 1 na 6. 2) – ITS ve městech

SC 1.4 – Vytvoření podmínek pro zvýšení využívání veřejné hromadné dopravy ve městech v elektrické trakci

 • Zaměření podpory - výstavba a modernizace infrastruktury systémů městské a příměstské dopravy na drážním principu (metro, tramvaje, tram-train, trolejbusy)
 • Oprávnění žadatelé - vlastníci/správci dotčené infrastruktury (města, městy zřizované organizace – např. dopravní podniky či správci městských komunikací)
 • Míra podpory - příspěvek EU 85 % ze způsobilých výdajů

SC 2.3 – Zlepšení řízení dopravního provozu a zvyšování bezpečnosti dopravního provozu. Zaměření podpory (např.):

 • výstavba dopravních detektorů a kamerových systémů pro systémy ITS
 • výstavba světelného signalizačního zařízení s vazbou na liniové a plošné řízení silničního provozu
 • vybavení silniční sítě kooperativními systémy ITS
 • budování dopravních řídicích a informačních center s vazbou na NDIC
 • budování parkovacích informačních a navigačních systémů
 • zajištění informačních služeb o dopravním provozu v reálném čase
 • Výzva č. 27 – ITS ve městech: krajská města + Kladno, Přerov, Prostějov, Karviná, Havířov, Frýdek-Místek, Opava, Teplice, Chomutov, Most, Děčín, Jablonec nad Nisou a Mladá Boleslav.
 • Časová způsobilost: 1.1.2014 – 31.12.2019 - realizace projektu nesmí být ukončena před podáním žádosti o podporu.

SFDI - možnost financovat výstavbu a opravy cyklistických stezek nebo zřizování jízdních pruhů pro cyklisty:

 • Každý rok alokace 150 mil. Kč. Vzhledem k častým chybám v projektových dokumentacích tato částka není pravidelně dočerpána
 • V roce 2015 byly financovány projekty za 142 mil. Kč a v roce 2016 za 120 mil. Kč.
 • 04/2017 – výbor SFDI schválil žádosti ve výši 141 mil. Kč
 « zpět | přehled