BEZPEČNOST

Bezpečnost silničního provozu je jedním ze zásadních problémů ve městech. Problémem bezpečnosti se musíme zabývat nejen kvůli ochraně lidských životů (prevence úmrtí a zdravotních následků ze silničních nehod). V souvislosti s každou nehodou vznikají zároveň ohromné celospolečenské ztráty. Statistické údaje a monitoring k bezpečnosti v části "Fakta a čísla".

Bezpečnost silničního provozu je řešena prostřednictvím tří pilířů:


INSPIRACE


Aktuality podle tagu
V boxu níže dosaďte za "tag:" kód tagu.
Například tag: tag1. Nebo tag: tag2. Atd.

Pomoc obcím a rodinám v boji proti nutnému každodennímu taxikaření.

Pomoc obcím a rodinám v boji proti nutnému každodennímu taxikaření.
13. 02. 2018 | Pokud si zadáme do googlu spojení "Bezpečné cesty do škol", tak nám vyjedou zejména tyto příklady: Pražské matky, iniciativa automobilky ŠKODA, Nadace Partnerství, BESIP (odkaz ale na stránce není funkční). Ale tato novinka není o českých příkladech, vrací se ke kořenům, odkud se vlastně myšlenka "Bezpečných cest do škol" vzala - z Velké Británie, ze SUSTRANS. Nedávno... číst dále
Štítky: Bezpečnost (Mezioborového plánování, tag18), Děti (Občan, tag38)

Sympozium o bezpečnosti silniční dopravy ve Florencii a "Za hranice Vize nula"

Sympozium o bezpečnosti silniční dopravy ve Florencii a
05. 02. 2018 | Dne 22. ledna 2018 se konalo ve Florencii na půdě Evropského univerzitního institutu[1] výkonné sympozium o bezpečnosti silniční dopravy. Organizátorem sympozia byl kabinet evropské komisařky Violety Bulcové společně s generálním ředitelstvím Evropské komise pro dopravu a mobilitu a Oddělením pro dopravu na florentské School of Regulation. Nejvýznamnější odborníci na bezpečnost... číst dále
Štítky: Aktivní mobilita (Mezioborového plánování, tag17), Bezpečnost (Mezioborového plánování, tag18)

Za dopravní nehody platí celá společnost, vloni to bylo celkem 69,4 miliard

Za dopravní nehody platí celá společnost, vloni to bylo celkem 69,4 miliard
26. 01. 2018 | V roce 2016 vyšetřila Policie ČR 98 864 nehod. Celkové ekonomické ztráty z dopravní nehodovosti na pozemních komunikacích za rok 2016 se vyšplhaly na 69,4 mld. Kč, což představuje 1,45 % hrubého domácího produktu (HDP) za rok 2016. Zemřelo 611 osob, 2 530 bylo těžce zraněno, 24 486 lehce. Výpočet ztrát připravili odborníci z Centra dopravního výzkumu. „Použili jsme k... číst dále
Štítky: Nehodovost a bezpečnost (Fakta a čísla, tag13), Bezpečnost (Mezioborového plánování, tag18)

Mají cyklopiktokoridory nějaký přínos?

Mají cyklopiktokoridory nějaký přínos?
17. 01. 2018 | Cyklopiktokoridory se čím dál více používají tam, kde není prostor (nebo vůle) vytvořit regulérní pruh pro cyklisty. Jak je to ale s jeho využíváním a bezpečností?Otázky a odpovědi najdete na webu www.mistotvorba.cz, v článku, který byl zveřejněn dne 13. 1. 2018. číst dále
Štítky: Nehodovost a bezpečnost (Fakta a čísla, tag13), Bezpečnost (Mezioborového plánování, tag18), Cyklistická doprava (Dobrá praxe, tag27)

Bezpečný odstup - nejsme na silnicích sami

Bezpečný odstup - nejsme na silnicích sami
02. 01. 2018 | V roce 2016 bylo nedodržení bezpečné vzdálenosti druhou nejčastější příčinou dopravních nehod v ČR (12,7 %). Bezpečná vzdálenost mezi vozidly je vhodná zejména pro: kompenzaci nezpomalení vozidla za dobu reakce řidiče následujícího vozidla, vytvoření dostatečné vzdálenosti mezi následujícími vozidly po jejich úplném zastavení. Jak na to pohlíží zákon? „Řidič... číst dále
Štítky: Monitoring a evaluace (Role města, tag7), Nehodovost a bezpečnost (Fakta a čísla, tag13), Bezpečnost (Mezioborového plánování, tag18)

Je na čase posunout hranice Vize nula? Myslí si to partneři z oblasti udržitelné mobility ve Švédsku

Je na čase posunout hranice Vize nula? Myslí si to partneři z oblasti udržitelné mobility ve Švédsku
29. 11. 2017 | Švédská ministryně pro životní prostředí Karolina Skogová se 16. listopadu 2017 ve Stockholmu podílela na zahájení zasedání švédské Rady dopravní bezpečnosti pro aktivní a udržitelnou mobilitu pod názvem „Za hranice Vize nula“. Jde o významné přehodnocení priorit dopravní bezpečnosti ve Švédsku. Švédská Rada dopravní bezpečnosti pro aktivní a udržitelnou mobilitu... číst dále
Štítky: Vize (Role města, tag1), Aktivní mobilita (Mezioborového plánování, tag17), Bezpečnost (Mezioborového plánování, tag18)

ARCHÍV NOVINEK Z ROKU 2017

 • Je na čase posunout hranice Vize nula? Myslí si to partneři z oblasti udržitelné mobility ve Švédsku.Švédská ministryně pro životní prostředí Karolina Skogová se 16. listopadu 2017 ve Stockholmu podílela na zahájení zasedání švédské Rady dopravní bezpečnosti pro aktivní a udržitelnou mobilitu pod názvem „Za hranice Vize nula“. Jde o významné přehodnocení priorit dopravní bezpečnosti ve Švédsku.
 • Znáte Vizi Nula?Vize Nula představuje zcela nový pohled na problematiku bezpečnosti silničního provozu… Švédská Vize nula byla poprvé představena v roce 1995. Od samého počátku bylo zřejmé, že se jedná o zcela nový pohled na problematiku bezpečnosti silničního provozu.
 • Zveřejnění prezentací z workshopu Traffic safety and the City” – How to enhance traffic safety and liveability in urban areas?. Stranou pozornosti odborné veřejnosti v Olomouci ve dnech 26. - 27. 10. 2017 proběhl 30. ročník workshopu International Co-operation on Theories and Concepts in Traffic Safety, tentokát na téma "Traffic safety and the City” – How to enhance traffic safety and liveability in urban areas? Všechny prezentace a abstrakty k přednáškám je možné si stáhnout na tomto odkaze: http://www.ictct.org/workshops/past-workshops/workshop-olomouc-republic/.
 • Evropský parlament a bezpečnost cyklistů v dopravním provozu. ECF dlouhodobě komunikuje s Výborem pro dopravu a cestovní ruch (TRAN; v Evropském parlamentu odpovídá za oblast dopravy) ve věci bezpečnosti vozidel a odborné přípravy profesionálních řidičů ve vztahu k cyklistické dopravě. Asociace měst pro cyklisty připravila překlad článku z 12. 10. 2017, ve kterém ECF informuje o současném dění.
 • Projekt “European Road Safety Tunes” v cíli! Projekt “European Road Safety Tunes” byl prioritně byl zaměřen na žáky středních odborných škol a věkovou skupinu 15 – 24 let.  V rámci projektu vytvořilo více než 5 500 žáků z 8 zemí Evropy v 330 workshopech přes 600 kreativních produktů (vizuálů, RAPů, videí, graffiti aj.), prostřednictvím kterých vyjádřili svůj postoj k bezpečnosti silničního provozu.
 • Šest opatření, díky kterým mohou být evropské silnice pro cyklisty bezpečnějšíPřipravili jsme pro vás další překlad článku z webu Evropské cyklistické federace, tentokrát na téma: Šest opatření, díky kterým mohou být evropské silnice pro cyklisty bezpečnější. ECF vítá iniciativu Evropské komise připravit lepší regulační rámec pro řízení bezpečnosti silniční infrastruktury se zaměřením na opatření týkající se ochrany cyklistů a chodců.
 • Dopravní kampaň „Oblékáme hada Edu“. Dopravní výchova je už dnes zakotvena v osnovách, otázkou ale zůstává, zda se vždy a všude daří teoretické znalosti zažít praxí, jak kde fungují dopravní hřiště a zda nabízejí dostatečný prostor pro osvojení si dopravních pravidel. Možná jsme zapomněli na to, že praktickou výukou dopravy  je  i každodenní cesta žáků do školy. 
 • Celosvětový týden bezpečnosti silničního provozu – Bezpečnější Dublin. V týdnu od 8. do 14. března 2017 pořádala města a obce na celém světě akce k Světovému týdnu bezpečnosti silničního provozu OSN. Níže je uveden překlad autora Colm RYDER, který byl zveřejněn na https://ecf.com/news-and-events/news/global-road-safety-week-%E2%80%93-impact-safer-cycling-dublin. V roce 2017 na silnicích v Irsku zemřelo už 54 osob, z toho 21 zranitelných účastníků.
 • Národní strategie bezpečnosti silničního provozu na období 2011-2020 je samostatný materiál Ministerstva dopravy, který vytyčuje cíle, základní principy a návrhy konkrétních opatření směřujících k zásadnímu snížení nehodovosti na silnicích v České republice. 
 • Nové výsledky výzkumu EU o dopravní bezpečnosti (2017/07/07). Od začátku 21. století jsme zaznamenali značný pokrok v oblasti dopravní bezpečnosti: počet osob, které v důsledku dopravní nehody utrpěly vážné zranění, nebo dokonce zemřely, se podařilo snížit o 54 %. I tak ale nemáme důvod k úplné spokojenosti, protože jak ukazují statistiky z roku 2015, dlouhodobý pokles začal opět zpomalovat.
 • Setkání ministrů dopravy (29.3.2017 na Maltě). Řešila se bezpečnost dopravy. Setkání ministrů dopravy se konalo 29. března 2017 na Maltě. Setkání předcházela konference o dopravní bezpečnosti, šlo tedy o několik poměrně rušných a aktivitami nabitých dní. Cílem konference bylo shromáždit myšlenky a názory odborníků i laické veřejnosti na dopravní bezpečnost a na možnosti jejího rozvoje.
 • Bezpečná mobilita pro zdravé Lipsko. Zveřejňujeme další překlad prezentace z letní školy o udržitelné mobilitě - Made in Leipzig. Tentokrát na téma "Bezpečná mobilita pro zdravé Lipsko" od profesorky Regine Gerike z TU Dresden, která zazněla dne 18.8.2016. Bezpečnost silničního provozu je obecně postavena na třech pilířích – lidský činitel, vozidlo, infrastruktura, což i v SUMP zůstává.
 • Šest doporučení pro zvýšení bezpečnosti dopravy. Celosvětově na silnicích každým rokem zemře více než 1,24 milionů lidí a téměř 50 milionů je nějakým způsobem zraněno, přičemž 90 % těchto následků nehod připadá na státy s nízkými nebo středními příjmy, které kvůli tomu ročně vynaloží 3-5 % svého HDP. Samozřejmě to brzdí jejich ekonomický i sociální rozvoj.
 • Obezita zabíjí i na silnicích. Otylí řidiči umírají při nehodách až o 81 % častěji než šoféři s normální hmotností. Mírně obézní řidiči čelí o 21 % vyššímu riziku, že při dopravní nehodě zemřou. U jedinců s těžkou obezitou je to však až o 81 procent. Ženy jsou výrazně ohroženější, pravděpodobnost jejich usmrcení je ještě 2x vyšší. Češi jsou šestým nejtlustším národem v EU28. 
 • Dopravní nehody nás v roce 2015 stály 68 miliard, zemřelo 737 osob. Vývoj nehodovosti a jejich následků v Čeké republice nebyl v posledních dvou letech příznivý. Bude-li tento trend i nadále pokračovat, bude za několik let provoz na českých silnicích jedním z nejnebezpečnější v celé Evropě. Kromě osobních tragédií způsobují dopravní nehody také stále rostoucí celospolečenské ztráty. Ty loňské jsou znovu rekordní. Dosáhly 68 miliard korun.

 

Bezpečné chování:

 • Stop agresivitě v dopravě s UAX. Přidej se ke kampani za pohodové vztahy mezi chodci, cyklisty a motoristy v ulicích a dej to najevo. Koupí originálního designového trička či jiného produktu UAX ukážeš, co si myslíš o agresivitě a netoleranci na silnicích, a pomůžeš. Streetwear oblečení a doplňky UAX s trefným obrázkem předního českého grafika Radka Leskovjana se skvěle nosí a dlouho vydrží.
 • Na silnicích umírá stále víc cyklistů. Může za to podceňování bezpečí a alkohol. Od začátku roku zemřelo na tuzemských silnicích už 41 cyklistů. To je o dva víc než za celý rok 2016. Vyplývá to z aktuálních statistik dopravní policie. Podle jejího ředitele Tomáše Lercha za to může i fakt, že cyklisté podceňují svoji bezpečnost v provozu. „Stále platí, že cyklisté jsou jednou z nejneukázněnějších skupin účastníků silničního provozu.
 • K čemu vede používání mobilu za jízdy?K jednomu milionu sdílení se vyšplhalo video s drastickými záběry havarovaných aut. Zveřejnila je policie v jihovýchodní Anglii jako součást kampaně zaměřené proti používání mobilních telefonů za jízdy. Na záběrech hovoří rodiny, které přišly během dopravní nehody o své nejbližší a celá nehoda je zároveň zdokumentovaná na kamerách.
 • Cyklista na silnici: k lepšímu soužití pomohou maličkosti.Téměř polovina pražských řidičů se domnívá, že cyklisté patří výhradně na cyklostezky. Nedávný průzkum potvrdil, že velká část lidí považuje cyklisty na silnici za "potížisty" a podle toho se k nim také chová. Přitom zdaleka neplatí, že za vážné nehody může vždy osoba na kole.
 • Příklady kampaní na zvýšení bezpečnosti. Silniční zákon obsahuje obecné ustanovení o vzájemné ohleduplnosti. Velkým problémeme ale stále zůstává chování, které pramení z neznalosti nebo nebo neschopnosti podívat se na situaci očima druhého. Omezit konflikty mezi řidiči, cyklisty a chodci mohou osvětové kampaně.
 • Londýnští řidiči náklaďáků trénují na kolech, aby se snížil počet úmrtí na silnicích. Londýnští řidiči dodávek a nákladních vozidel se zapojili do cyklistického výcviku, který je součástí iniciativy usilující o bezpečnější ulice pro cyklisty v Londýně.
 • Společně na silnici: řidiči a cyklisté - příručka. Jízda na kole je skvělý způsob, jak se dostat do kondice a udržet si ji. Pokud na kole jezdíte pravidelně, můžete zhubnout a snížit riziko vzniku srdečních chorob. Cyklisté ve středním věku, kteří na kolo sedají pravidelně, mají obvykle fyzickou kondici člověka o deset let mladšího a jejich předpokládaná délka života je 2 roky nad průměrem.
 • Popularizace bezpečného odstupu při předjíždění cyklisty Už jste to také zažili? Stalo se vám, že jste byl v roli cyklisty málem trefen či nasán předjíždějícím šílencem, který se okolo kmitnul ve vzdálenosti několika centimetrů? Zatím málo děláme pro popularizaci bezpečného odstupu při předjíždění cyklisty.
 • Dveřní zónu si musejí řidiči hlídat, rozhodl Nejvyšší soud. Řidiči by se měli před otevřením dveří přesvědčit, jestli se náhodou k autu neblíží cyklista. Pokud dveře otevřou do dráhy projíždějícího kola, nechá to stopy nejen na jejich autě, ale případ může mít i dohru v soudní síni.
 • Cyklista není Batman, musí být vidět, říká pražská kampaň. Buď vidět a „Nejezdi jak netopejr!“. Tak se jmenuje preventivní akce, která má za cíl upozornit na mnohdy špatnou viditelnost cyklistů.
 • Krádeží kol v Česku ubývá, možná kvůli nízkým cenám kol. Podle statistik zloději v Česku od ledna do července ukradli přes 3300 jízdních kol, což je nejmíň za poslední tři roky. Policisté přitom dokážou vypátrat zhruba jen každé šesté kolo. Vůbec nejhorší je situace v Praze, kde najdou jen čtyři ze sta.

 

Bezpečná infrastruktura

 • Je zřizování cyklistických pruhů bezpečné?V poslední době se často diskutuje nad otázkami, zda zřizování cyklistických pruhů je na našich silnicích je bezpečné, či nikoliv. Pozornost je třeba věnovat celé řadě aspektů, ale pokud se jedná o infrastrukturu, je možné se ztotožnit s názory Evropské rady pro bezpečnost silničního provozu (ETSC).
 • Velká Británie: Lidé chtějí ve městech bezpečný prostor pro cyklisty. Bike Life je nejrozsáhlejší hodnocení cyklistické dopravy v britských městech. Z výsledků vyplývá, že čtyři z pěti lidí (78 %) chtějí mít na silnicích víc odděleného prostoru pro cyklisty a cítit se tak na kole bezpečněji, a to i přesto, že by to znamenalo méně prostoru pro ostatní dopravu. Hodnocení Bike Life realizoval Sustrans spolu se sedmi nejvýznamnějšími organizacemi v zemi. 
 • Děti v norském Oslu používají aplikaci k vyhledávání dopravních problémů. V norském Oslu vytvořili mobilní aplikaci, která z dětí udělá "tajné agenty" a slouží jako motivační nástroj – dětem jedou do školy na kole nebo jdou pěšky a cestou zaznamenávají dopravní problémy. Prostřednictvím aplikace Tajný agent mohou děti jako špioni informovat o nebezpečných křižovatkách, poničených chodnících, přerostlé zeleni, poškozených pouličních.
 • NICE doporučuje: limit 30 km/h pomáhá zvyšovat kvalitu ovzduší. NICE, Národní institut pro zdraví a klinickou kvalitu, ve své nejnovější publikaci „Znečištění ovzduší: kvalita vnějšího ovzduší a zdraví obyvatel“ silně podporuje omezení rychlosti v městských oblastech, a to především z důvodu zvyšování kvality ovzduší.   Omezení rychlosti na 30 km/h je stále častěji vyzdvihováno jako jeden z cenově dostupných nástrojů.

Bezpečné dopravní prostředky

 • Směrnice o pojištění motorových vozidel a možné ohrožení rozvoje elektrokol. ECF se v současnosti zabývá záležitostí, která by mohla zpomalit či zastavit rostoucí podíl elektrokol v dopravě. Směrnice o pojištění motorových vozidel zajišťuje, že pokud je vozidlo pojištěno povinným ručením v jednom z členských států EU, pak toto pojištění kryje i škody vzniklé na území všech dalších členských států.
 • Neustálé odklady aktualizace předpisů o bezpečnosti vozidel (2017/06/06). Neustálé odklady aktualizace předpisů o bezpečnosti vozidel jsou „zcela nepřijatelné“, říká automobilový průmysl spolu s nevládními organizacemi a městy Koalice průmyslu, nevládních organizací, spotřebitelských skupin a měst vyzývá Evropskou komisi, aby nyní konečně udělala to, co měla udělat již před několika lety, okamžitě předložila nové minimální bezpečnostní ...více
 • Evropská komise znovu odkládá návrh předpisů pro bezpečnost vozidel! (13.3.2017) Minulý týden oznámila Evropská komise v rámci pracovní skupiny pro motorová vozidla, že návrh předpisů o bezpečnosti vozidel se odkládá přinejmenším na březen 2018! Technologie vozidel se přitom v posledních letech vyvíjejí neuvěřitelným tempem a různé stupně alespoň částečně autonomního řízení jsou u těch nejdražších vozů téměř standardem.