Kampaň City Changers

Kampaň City Changers má pomoci zahájit TRANSFORMACI MĚSTSKÉ MOBILITY. Cílem je veřejnosti ve srozumitelné a jednoduché formě představit pět oblastí městské a regionální mobility.


Podrobnosti k jednotliivým oblastem:

1. Oblast designu.

 • Projekty zaměřené na rekonstrukci ulic, pěších zón, plošné zklidňování dopravy, např. tvorba zón „30“, zklidnění a usměrnění provozu v ulicích, ve městech a obcích, mobiliář a zeleň.
 • Možnost upřednostnění prostředků hromadné dopravy - pruhy pro autobusy nebo přednost na světelné signalizaci.
 • Opatření zlepšující podmínky cyklistů a chodců, např. snížení nejvyšší povolené rychlosti, cyklistické pruhy, bezpečné křižovatky a přechody.
 • Fyzická omezení pro automobily (např. model „superbloků“, jednosměrky atd.).

Příklady


2. Oblast mobility

 • Veřejná doprava: regionální železnice, modernizované dopravní prostředky, integrovaný dopravní systém, optimalizace a zrychlení prostředků hromadné dopravy (např. oddělené koridory pro hromadnou dopravu, pruhy pro autobusy, design autobusových zastávek).
 • Cyklistická doprava: opatření pro cyklisty (cyklostezky a jejich rozvoj; proměna smíšených jízdních pruhů v cyklopruhy, obousměrný provoz pro cyklisty v jednosměrných ulicích); další služby (parkovací věže, bike sharing, přeprava kol, …).
 • Pěší doprava: možnosti kombinace s dalšími způsoby dopravy, rozvoj pěší zón, kombinovaných zón pro chodce a cyklisty,…
 • Alternativní formy dopravy – autonomní vozidla, car sharing,...
 • Management parkování (optimální využití veřejného prostoru a řešení přestupků proti pravidlům parkování zlepší situaci všech účastníků silničního provozu).
Příklady cyklistické dopravy:

3. Oblast inovací
 • Inovace v oblasti veřejné dopravy – možností využití platební karty „nejen na placení“
 • Inovace ve sdílení dopravních prostředků, inovativní postupy v oblasti mobility, např. bike sharing, car sharing, ride hailing, 
 • Další příklady jsou uváděny v sekci Smart Cities.

Příklady


4. Oblast komunikace & propagace, ekonomické pobídky, regulační opatření

 • Komunikace institucí a úřadů, které se spolupodílí na daném systému – prezentace projektů, ale také „nepříjemných témat“ – např. hluk, emise, nedostatek pohybu
 • Kampaně - Evropský týden mobility, Do práce na kole, apod.
 • Propagace zlevněných časových jízdenek pro dojíždějící
 • Poplatky za parkování a jízdu po určitých silnicích jako motivace k využití prostředků hromadné dopravy
 • Poplatky z neefektivních vozidel (odměňování firem za ekologicky šetrná opatření a sankce při nedodržování takové praxe.
Příklady:5. Oblast občané
 • občan jako nutný aktivní článek celého systému „občan se ptá, občan navrhuje“…. = občan je ten, který má své potřeby a ke kterému je potřeba veškeré aktivity směřovat


Inspirace

Kampaň City Changers se inspirovala příběhem oblasti v Ostravě nazvané Malá Kodaň“. Co se zde stalo? Před dvěma lety místní architekti přišli s myšlenkou humanizace uličního prostoru v jedné ostravské lokalitě. Všem se myšlenka líbila, námět se dostal i do strategického plánu města, něco se i povedlo, ale původní myšlenka, vzhledem k mnoha bariérám, či předsudkům, nakonec nebyla realizována a nechybělo mnoho, mohla i zcela zaniknout. Až díky této konferenci, díky dánskému velvyslanci a primátorovi města Ostravy myšlenka znovu ožila. Více o projektu najdete na stránkách http://malakodan.cz/.

"Malá Kodaň" se tak stala symbolem pro dobré a atraktivní projekty, které narazily na byrokratické drobnosti, "čertíky", nebo dokonce na neznalost, která ohrozila projekt. Buď se čeká na realizaci několik let nebo je dokonce projekt "poslán k ledu".  Kampaň má tak pomoci místním iniciativám a lidem, kteří mají zájem na oživení regionu, města.

Cílem všech projektů City Changers je prostřednictvím stavebních úprav a společenských aktivit udělat z veřejného prostoru místo, které žije. Na všech nápadech a rozhodnutích se musí spolupodílet obecní fórum, tvořené zástupci místních obyvatel, kterým pomáhá projektový tým kampaně City Changers.

Cílem je pomoci marketingem, zviditelnit tyto iniciativy směrem k městu a veřejnosti, a pomoci jim metodicky. Města jsou vyzvána, aby zaslala své záměry, při kterých by jim pak informační kampaň mohla pomoci při veřejném projednání. Záměrem je podpořit CITY CHANGERS, tedy lidi, kteří jsou ochotni a schopni měnit česká města v oblasti městské mobility. Návrh vychází ze závěrů stejnojmenné konference CityChangers, která se uskutečnila v termínu 6. – 7. 12. 2017 v Ostravě. Co potřebujeme od vás?

Pro rok 2018:
Pro rok 2019 - aktivní zapojení následující formou:
 • Uspořádání doprovodné akce a její prezentace jakožto doprovodné události. Pomůžeme s propagací na místní úrovni (veřejná setkání, besedy).
 • Uspořádání semináře ve městě na téma „Udržitelná mobilita - made in naše město". Zajistíme odbornou prezentaci.
 • Realizace akce pro školy s cílem najít svého City Changers. Pomůžeme s akcí.
 • Prezentace akce na místních webových stránkách s důrazem na prezentaci daného záměru. Pomůžeme s prezentací.
 • Užití loga CityChangers na všech propagačních materiálech k Vaší akci (letáky, plakáty, newslettery apod.).
 • Zaslání počtu účastníků, pokud možno se sektorovým rozložením do 30. 11. 2019 za účelem analýzy účastníků kampaně CityChangers.
 • Zaslání alespoň 3 kvalitních fotek do 1 dne po konání Vaší události pro zveřejnění na sociálních sítích CityChangers a pro fotodokumentaci.


Co chystáme pro nejbližší dobu?

 •  Web Citychangers.cz. Všechny příklady budou shromažďovány ve zvláštním adresáři na webu Citychangers.cz a zároveň budou odkazovat na odborné zázemí Akademie městské mobility.
 •  Celoplošnou propagaci v rámci Evropského týdne mobility (16. – 22. 9. 2018).
 •  Pracovní setkání v Javoříčku (25. - 26. 9. 2018)
 •  Odbornou konferenci – Akademie městské mobility (4. - 5. 10. 2018, Třebíč)
 •  Setkání s novými politiky na Ministerstvu dopravy ČR (prosinec 2018)


Tým kampaně City Changers

Ministerstvo dopravy ČR, Asociace měst pro cyklisty, MasterCard