ELEKTROMOBILITA, ČISTÁ VOZIDLA A PALIVA

Vzhledem k řadě silných – především ekonomicko-politických - důvodů je nutné postupně snížit závislost (našich států i EU) na dovozu ropy. Konvenčně poháněná vozidla (na benzín a naftu) navíc emitují emise, které poškozují zdraví, budovy a materiály a životní prostředí. Hledají se proto cesty, jak nahradit klasická paliva z ropy jinými.

Evropská komise si klade za cíl snížit používání „konvenčně poháněných“ automobilů ve městech na polovinu do roku 2030 a jejich postupné vyřazení z provozu do roku 2050. Do roku 2030 je dalším cílem dosáhnout zajištění městské logistiky ve velkých městech v podstatě bez produkce emisí skleníkových plynů. K naplnění tohoto cíle mají přispět inovace a nové technologie, výstavba infrastruktury a vytvoření integrovaného evropského dopravního systému. Využití čistších paliv a pohonů je z tohoto pohledu prioritou.

Vhodná opatření pro naše město

 • zavádění vozidel na alternativní paliva (biopaliva, CNG, LNG), hybridy, elektrická/vodíková vozidla
 • přestavba motorů vozidel z naftových na CNG
 • využívání směsných paliv (B10-50)
 • výstavba elektrických dobíjecích stanic, sítí čerpacích stanic na CNG
 • výstavba elektrické trakce MHD a zvyšování její energetické efektivity
 • podpora vozidel na alternativní paliva/pohony (rezervovaná parkovací místa, možnost vjezdu do centra, kde je omezení pro konvenční vozidla, nabízení těchto vozidel v car-sharingových systémech, vozidla taxi apod.)
 • popularizace a informování veřejnosti o alternativních palivech a pohonech

Co dané téma také obsahuje:

 • možnosti rozvoje alternativních paliv (biopaliva 1. a 2. generace, CNG, LNG, LPG)
 • možnosti rozvoje elektrických/hybridních /vodíkových vozidel
 • úpravy vozidel
 • rozvoj infrastruktury pro alternativní paliva
 • informování veřejnosti o nových čistších vozidlech/palivech
 • strategie rozvoje čistších paliv a vozidel a optimalizace jejich provozu

Biopaliva:

 • bioethanol – ethanol vyrobený z biomasy (např. obilí nebo řepy) nebo biologického rozkladu odpadů, užívaný jako biopalivo
 • bionafta – (m)ethylester vyrobený z rostlinného nebo živočišného oleje (např. řepky olejky), s kvalitou nafty, užívaný jako biopalivo
 • bioplyn – plynná pohonná hmota vyrobená z biomasy nebo biologického rozkladu odpadů, která může být vyčištěna až na kvalitu zemního plynu a používána jako biopalivo nebo dřevoplyn
 • bio-ETBE (ethyl-tercio-butyl-ether) – ETBE vyrobený z bioetanolu. Objemové procento biopaliva v bio-ETBE je 47 %
 • syntetická biopaliva – syntetické uhlovodíky nebo směsi syntetických uhlovodíků vyrobené z biomasy
 • biovodík – vodík vyrobený z biomasy nebo biologického rozkladu odpadů, užívaný jako biopalivo
 • čistý rostlinný olej – olej vyrobený z olejných rostlin lisováním, vyluhováním nebo srovnatelnými postupy, surový nebo rafinovaný, avšak chemicky neupravovaný
 • Biopalivo může být používáno jako čisté (100%) nebo jako směs – např. B30 znamená směs 30 % bionafty a 70 % konvenční nafty.

Zdroj: www.civinet.cz

Stáhněte si...

Inspirace

Aktuality podle tagu
V boxu níže dosaďte za "tag:" kód tagu.
Například tag: tag1. Nebo tag: tag2. Atd.

Česká republika podpoří stamiliony výstavbu dobíjecích stanic pro elektromobily

Česká republika podpoří stamiliony výstavbu dobíjecích stanic pro elektromobily
06. 02. 2018 | Ministerstvo dopravy podpoří výstavbu dobíjecích stanic pro elektromobily. Do pěti let by jich mohlo být po celé zemi více než 800.  Evropská unie svým nařízením už dříve zavedla kvóty, podle kterých by zhruba čtvrtinu prodejů musela činit auta na elektrický či jiný "čistý" pohon. V případě, že by automobilky kvóty nesplnily, platily by vysoké sankce. Dnes na českých... číst dále
Štítky: Emise a imise dopravy (Fakta a čísla, tag9), Finance (Mezioborového plánování, tag20), Elektromobilita, čistá vozidla a paliva (Dobrá praxe, tag30)

Vídeň do roku 2020 postaví 1000 nových dobíjecích míst pro elektromobily

Vídeň do roku 2020 postaví 1000 nových dobíjecích míst pro elektromobily
18. 01. 2018 | Rostoucí Vídeň podporuje ekologicky přívětivé způsoby dopravy, a proto rozšiřuje veřejnou síť dobíjecích stanic pro elektromobily. Do roku 2020 vznikne 1000 nových dobíjecích stanic. Projekt částečně zafinancovaly občanské investice. Prvních 230 dobíjecích míst vznikne napříč Vídní už do poloviny roku 2018. V každém z 23 městských obvodů nejprve vyroste pět... číst dále
Štítky: Elektromobilita, čistá vozidla a paliva (Dobrá praxe, tag30)

Podpora elektromobility v ČR a ve světě

Podpora elektromobility v ČR a ve světě
12. 12. 2017 | Automobilový průmysl stojí před výzvou, jakým pohonem nahradit spalovací motory. Experti Petr Novotný a Dalila El Oumali srovnali aktuální trendy podpory čisté mobility v zemích, kde je elektromobilita rozběhnutá nejvíce. Otevřená cesta k čisté mobilitěPřechod na elektrické motory v dopravě s sebou přináší sérii jasných výhod. S rozšířením elektromobility dojde ke... číst dále
Štítky: Elektromobilita, čistá vozidla a paliva (Dobrá praxe, tag30)

Odvrácená tvář elektromobility v Norsku – dobíjecí stanice

Odvrácená tvář elektromobility v Norsku – dobíjecí stanice
11. 12. 2017 | Jeden ze tří nových vozů prodaných v Norsku je dnes elektromobil nebo alespoň dobíjecí hybrid. Norsko je v tomto ohledu naprostým unikem, jedinou větší zemí na světě, kde mají elektrická auta takové zastoupení a kde se nejprodávanějším vozem může stát Tesla Model S, Nissan Leaf nebo jiný ryzí elektromobil.„To je dobře, ne?” slyšíme říkat zastánce elektromobilů.... číst dále
Štítky: Elektromobilita, čistá vozidla a paliva (Dobrá praxe, tag30)

Průběh realizace studie v nákladní dopravě na elektrický pohon v městském prostředí (FREVUE)

Průběh realizace studie v nákladní dopravě na elektrický pohon v městském prostředí (FREVUE)
08. 12. 2017 | V současné době je převážná většina zboží ve městech distribuována konvenčními benzinovými a dieselovými vozidly. Jelikož EU usiluje o přechod k nízkoemisní a bezemisní dopravě, je zapotřebí alternativních řešení, tím je také FREVUE. Projekt FREVUE, financovaný z prostředků Evropské unie, se zaměřil na zjištění, zda a jak plně jsou elektrická vozidla životaschopnou... číst dále
Štítky: Elektromobilita, čistá vozidla a paliva (Dobrá praxe, tag30), Městská logistika a přeprava zboží (Dobrá praxe, tag31)


Prezentace z konference čisté mobility, která se uskutečnila v Loučni ve dnech 9.-10.3.2017

Stáhněte si...


ARCHÍV NOVINEK Z ROKU 2017

 • Projekt eGUTS (Electric, Electronic and Green Urban Transport Systems). Projekt eGUTS (DTP1-1-454-3.1-eGUTS), zaměřený na podporu rozvoje elektromobility v městském prostředí, je spolufinancován z fondů Evropské unie (ERDF, IPA) prostřednictvím Programu nadnárodní spolupráce Interreg Danube (DTP) – prioritní osa 3: Lépe propojený a energeticky zodpovědný Dunajský region.
 • Namísto autobusů mají v evropských městech jezdit ekologické elektrobusy. Česká republika je součástí evropského projektu ZeEUS, v jehož rámci se provoz testuje elektrobusů. Dvanáctimetrové nízkopodlažní elektrické autobusy s odlehčenou karoserií jsou výsledkem aplikovaného výzkumu, který v minulých letech podpořila Technologická agentura ČR (TA ČR) částkou 20,3 milionů korun.
 • Podpora elektromobility v ČR a ve světě. Automobilový průmysl stojí před výzvou, jakým pohonem nahradit spalovací motory. Experti Petr Novotný a Dalila El Oumali srovnali aktuální trendy podpory čisté mobility v zemích, kde je elektromobilita rozběhnutá nejvíce. Otevřená cesta k čisté mobilitě.
 • Průběh realizace studie v nákladní dopravě na elektrický pohon v městském prostředí (FREVUE).V současné době je převážná většina zboží ve městech distribuována konvenčními benzinovými a dieselovými vozidly. Jelikož EU usiluje o přechod k nízkoemisní a bezemisní dopravě, je zapotřebí alternativních řešení, tím je také FREVUE.
 •  Představujeme projekt e-FEKTA.Projekt e-FEKTA má za cíl posílit udržitelnou městskou mobilitu Litoměřic. V lednu 2017 byla zahájena realizace projektu e-FEKTA, který je financován v rámci Programu spolupráce Česká republika - Svobodný stát Sasko 2014 – 2020. Nositelem projektu je město Litoměřice, které do něj jako partnery zapojilo partnerské město Drážďany a Centrum dopravního výzkumu, v.v.i.
 • Odvrácená tvář elektromobility v Norsku – dobíjecí stanice.Jeden ze tří nových vozů prodaných v Norsku je dnes elektromobil nebo alespoň dobíjecí hybrid. Norsko je v tomto ohledu naprostým unikem, jedinou větší zemí na světě, kde mají elektrická auta takové zastoupení a kde se nejprodávanějším vozem může stát Tesla Model S, Nissan Leaf.
 • Soumrak dieslů. Stále tvrdší emisní normy, ale i nepraktičnost vznětových motorů při jízdách na krátké vzdálenosti – to vše přiživeno diskusí okolo aféry „dieselgate“ – vyvolávají úvahy o konci produkce automobilů jezdících na naftu. V současné době již možná není ani tak otázkou „zda“, ale „kdy“ k tomuto kroku jejich výrobci přistoupí.
 • EkoLogis - Jezdím čistě. Praha rozjíždí projekt „EkoLogis – Jezdím čistě“ zaměřený na předcházení smogovým situacím a postupné snižování množství škodlivých látek v ovzduší. Tento článek byl převzat v plném znění z projektu Čistou stopou, partnera značky Města s dobrou adresou. Projekt uleví pražskému ovzduší.
 • Do Třineckých železáren budou lidé dojíždět ve sdílených elektromobilech. Třinec, Český Těšín a další partneři chtějí za pomoci dotace na projekt EMA pořídit 50 elektromobilů a 100 elektrokol, ale také sítě parkovišť s dobíjecími stojany a rezervační systém. V rámci takzvaného carsharingu či bikesharingu by je využívali například zaměstnanci Třineckých železáren.
 • ČR má přes 300 nabíjecích míst pro elektromobily, růst pokračuje. V Česku je více než 300 nabíjecích míst pro elektromobily, každoročně jich přibývá několik desítek. Vyplývá to z statistik Asociace elektromobilového průmyslu, které má ČTK k dispozici. Oslovení provozovatelé i odborníci se shodují na tom, že počet těchto míst poroste. Investice do rozvoje mají činit desítky milionů korun ročně.
 • Auta na dieselový pohon produkují ještě víc dusíkatých látek, než jsme předpokládali. Emise oxidů dusíku jsou u vozů třídy Euro 6 šestkrát vyšší než povolené normy. Osobní dieselové vozy překračují evropské limity pro oxid dusičitý na silnicích mnohem větší měrou, než zněly původní předpoklady – v roce 2016 měly emise dosahovat hladiny 575 mg NOx / km, ale německý vozový park s dieselovým pohonem ve skutečnosti produkoval průměrné emise 767 mg NOx / km.
 • Prezentace k eletromobilitě.Dovolujeme si zveřejnit zasvěcenou prezentaci Ing. Jaromíra Marušince, Ph.D. MBA k aktuální elektromobilitě, která zazněla na 20. zasedání Výboru pro udržitelnou energetiku RVUR - https://www.vutbr.cz/www_base/vutdisk.php?i=80411a5a2
  Ing. Jaromír Marušinec, Ph.D. MBA, ředitel, Centrum výpočetních a informačních služeb | Vysoké učení technické v Brně.
 • Od září 2017 bude čtvrtina aut pro veřejnou správu na alternativní pohon. Každé čtvrté z nově pořizovaných aut pro veřejnou správu by mělo jezdit na jiná paliva než naftu nebo benzin. Nový návrh pravidel Ministerstva pro místní rozvoj, která by měla platit od 1. září 2017, má pomoci naplnit Národní akční plán čisté mobility. O novince informoval server iDnes. Stav ovzduší v naší zemi nepatří mezi nejlepší.
 • Den elektromobility v Třinci - křest nových elektrobusů a představení elektromobilů (9.3.2017). Začátkem března budou cestující v Třinci přepravovat nové elektrobusy. V této souvislosti se v Třinci uskuteční v režii města Den elektromobility s podtitulem Město nabité energií, který proběhne ve čtvrtek 9. března od 12:00 hodin na parkovišti u WERK ARÉNY, kde budou elektrobusy pro třineckou městskou hromadnou dopravu slavnostně pokřtěny a představeny veřejnosti.
 • Zahájena výzva na EUSEW 2017 (15.02.2017). 20. až 22. června 2017 se bude v Bruselu konat již 12. ročník konference EUSEW (Evropský týden udržitelné energie), který nyní spouští výzvu – organizátoři hledají pro tuto dynamickou akci výjimečné a inspirativní návrhy, jak novým způsobem podpořit obnovitelné zdroje energie a energetickou účinnost. Téma letošního ročníku zní "Čistá energie pro všechny Evropany".
 • Zlín a Otrokovice: hybridní trolejbusy na baterie. Města Zlín a Otrokovice mají další prvenství. Tentokrát v oblasti městské hromadné dopravy, protože jako první města nasadí do provozu hybridní trolejbusy na baterie. Jsou komfortnější, tišší a na provoz a údržbu levnější, než jejich předchůdci s dieselovými motory. Více - https://www.youtube.com/watch?v=8rbHodDez-E.
 • Mnichovská čtvrť nabízí svým obyvatelům služby v oblasti elektromobility (Německo). Na nově vybudovaném sídlišti v Mnichově vznikla nová služba, půjčovna elektrických vozidel pro obyvatele čtvrti, kteří je mohou využívat pro svou každodenní mobilitu. V nové zástavbě Domagkpark může bydlet cca 4000 lidí, pro které zdejší stavitelé na konci května otevřeli v jedné z garáží i tzv. stanici elektromobility.

Elektrokola