O nás

Iniciativa „Město s dobrou adresou" sdružuje lidi a organizace, kteří chtějí zlepšovat prostředí ve svých městech.
Na svých cestách chodíme pěšky, jezdíme na kole, jezdíme veřejnou dopravou a rádi také využíváme auta.
Podporujeme integrovanou dopravu, jejímž základem jsou potřeby člověka, nechceme a nemůžeme rozdělovat obyvatele na cyklisty, chodce, uživatele veřejné dopravy a řidiče.
Jde hlavně o to, aby města sloužila jako domov těm, pro které byla postavena – svým obyvatelům.

Všichni víme, že česká města mají mnoho problémů, které souvisí s dopravou. Věříme, že ke změně může dojít. Značka „Město s dobrou adresou" má motivovat, inspirovat, pomáhat měnit.
Vaše města se mohou změnit, pokud se spojí dohromady více partnerů ...

 

„Město je jeden velký organismus, musí existovat jako celek, komunikovat. K tomu je zapotřebí kvalitní a fungující sytém dopravních cest, který město nejen sjednotí, ale také umožní jeho obyvatelům plynulé a bezproblémové napojení na okolní svět. Čím větší možnosti ve výběru způsobu přepravy budou lidé mít, tím pro ně bude jejich město lepším místem pro život. Smysl má proto budovat a zkvalitňovat nejen dnes již samozřejmé silnice, je třeba také podporovat vznik a růst cyklistických stezek. Efektivně vybudované cyklostezky jednak nabídnou lidem mnohdy příjemnější variantu cestování nejen za prací, ale také městu uleví od znečištění vzniklého zplodinami motorových vozidel.“

Zbyněk Hořelica, ředitel Státního fondu dopravní infrastruktury

Jak vidí "dobré město" další osobnosti? Najdete pod odkazy níže.

VAŠE Město SE ZMĚNÍ, KDYŽ PARTNERY BUDOU:

Kontakt pro informace

Jaroslav Martinek

Má na starosti popularizaci výzkumu v Centru dopravního výzkumu, v. v. i.
Hlavní vizionář dobrého města své zkušenosti sdílí s Asociací měst pro cyklisty a všemi, kdo věří ve změnu a chtějí žít v místech s dobrou adresou.

jaroslav.martinek@cdv.cz

info@dobramesta.cz

Tel. 602 503 617

+++

Značka „Města s dobrou adresou“ byla rozvinuta díky spolupráci s Prof. Dr.-Ing. Gerdem-Axelem Ahrensem z Technické univerzity v Drážďanech.