OBJEVOVAT, VZDĚLÁVAT SE, KOMUNIKOVAT

Už jste někdy řešili tyto otázky?

 • Parkoviště nebo dětské hřiště?
 • Nádraží v centru, nebo na periférii?
 • Krajina bude méně, nebo více prostupná pro člověka?
 • Nová parkující místa, nebo cyklistické pruhy?
 • Budeme rušit regionální železniční tratě?
 • Kdy se stávají silnice bariérou?
 • Je zde ještě hodně otázek, na které jsou často rozdílné odpovědi.

 


Má se podpořit růst dopravy, nebo ne?

 • 1.Ekonomové + politici + uživatelé aut: ANO! Víc silnic, levnější doprava, konec dopravním zácpám, víc parkovacích míst!
 • 2.Environmentalisté: chraňme životní prostředí: NE!

A konflikt mezi “více dopravy” a “méně dopravy” se zhoršuje! Takže můžeme:

 1. buď zajistit mobilitu a plynulý provoz na mnoha silničních komunikacích,
 2. nebo snížit míru znečištění a naplnit ekologické normy.

Jak se dostat z té pasti ven? (Jak mohu zvýšit svoje osobní výhody, pokud se mi zdají příliš omezené?)

1. Vzdělávat veřejnost, ať už se jedná o politika, úředníka, manažera, či občana, který se prostě zajímá o dané otázky a chce je uplatnit ve svém městě.

Vzdělávací program

Program, který se může modifikovat pro různé cílové skupiny (politici, úředníci, školy, atd.)

Kampaň City Changers

S oblibou říkáme: "máš na to 2 sekundy, abys měo tom přesvědčil" A to umí jen marketing.

Knihovna

Vždy je dobré, když máte po ruce bohatý seznam organizací, projektů, publikací, prezentací...

2. Vést společnost ke spoluzodpovědnosti za naše chování, i když se o tom těžko hovoří. Košile je přeci vždy bližší, než kabát.

Změna stereotypů

Je těžké změnit své dopravní chování ve 40. Ale pokusme se o to, třeba to má své výhody

Svět očima dětí

Dopravní návyky se rodí v dětství.

Svět potřeb firem a zaměstnanců

I oni mají své potřeby, ale mobilita se netočí jen kvůli ekonomice..

Svět očima seniorů

Známe jejich potřeby?

Pomáhat v osvětě mají kampaně

Např. Do práce na kole, Nakupuj na kole, atd.

a Evropský týden mobility

Každoročně probíhá v období 16. - 22. 9..

3. Používat ještě další nástroje ve vzdělávací a osvětové činnosti

Dánské výstavy

Dozvíte se o vše o principech řešení mobility a dopravy

Strategické dokumenty

Čte je sice jen pár vyvolených, ale je dobré jimi někdy argumentovat. Možná i politici a veřejnost bude překvapena, co vše se má podporovat.

Zdraví a životní prostředí

Něco málo na závěr z světového kontextu na adresu zdraví a životního prostředí.