PĚŠÍ DOPRAVA

CÍL

Chceme, aby síť pěších tras byla:

 • Přímá a souvislá. Pěší doprava je velmi citlivá na nejrůznější objížďky (velké budovy, nekvalitní přechody, atd.), proto je třeba chodcům zajistit nejkratší možnou trasu a kde to jen trochu jde, využít zkratky.
 • Atraktivní. Atraktivitu tras pro pěší výrazně zvyšují ulice, kde to takzvaně žije dnem i nocí.
 • Pohodlná. nejde jen o kvalitní chodníky, ale také další prostor např. pro lavičky.
 • Bezbariérová 

ZPRÁVY

PŘÍKLAD - ZLÍN

Stávající stav Zlín:

 • Oprava chodníků (celkem jich je 300 Km) – koncepce „Chodníky 300“
 • Nové a rekonstruované chodníky jsou bezbariérové
 • Zvyšuje se bezpečnost – nasvětlení, ostrůvky

Plány:

 • Probíhající Rekonstrukce ul. Mostní (důraz na bezpečnost chodců, zklidnění dopravy vyvýšením křižovatek)
 • Úprava křižovatky ul. Mostní x Březnická (narovnání, signalizované a nasvětlené přechody pro chodce, r.2017)
 • Dopravně bezpečnostní opatření na průtahu městem (silnice I/49, r.2018-2019)
 • Ostatní zvyšování bezpečnosti – rekonstrukce a výstavby chodníků, úpravy křižovatek, úpravy a nasvětlení přechodů pro chodce, bezbariérové úpravy zastávek

PŘÍKLAD - UHERSKÝ BROD

Přechodová lávka u nádraží ČD v Uherském Brodě


PŘÍKLAD - JIHLAVA