PLÁNOVÁNÍ V SOUVISLOSTECH

„Pokud plánujete pro auta a dopravní proudy, dostanete auta a dopravní proudy. Pokud plánujete pro lidi a místa, dostanete lidi a místa k setkávání.“  Fred Kent, prezident Project for Public Spaces 

Individuální automobilová doprava se stala neodmyslitelnou součástí našeho života. Má to ovšem i své negativní důsledky - spotřebovává obrovskou část prostoru, obyvatelé měst mají stále větší potíže s nepříjemným hlukem a znečistěným ovzduším. Nicméně největším problémem zůstává čas a prostor. tj. dlouhá popojíždění automobily v dopravních zácpách a následné hledání parkování. Problém je možno řešit buď výstavbou další infrastruktury anebo podporovat takovou politiku, která podpoří všechny druhy dopravy takovým způsobem, že si nebudou vzájemně konkurovat, ale budou se naopak doplňovat či spolupracovat. Je proto důležité přehodnotit využití jednotlivých městských prostorů či krajiny. Při správném plánování dopravy:

  • umožníte zdravý ekonomický rozvoj Vašeho regionu,
  • dostanete se do cíle rychleji, bezpečněji a pohodlněji,
  • zvýšíte tím kvalitu života Vašich občanů,
  • zlepšíte kvalitu životního prostředí.

Jak toho dosáhnout? Je třeba vytvořit kvalitní plán udržitelné městské mobility (PUMM), který sice vychází z principů dopravního plánování, ale jedná se o daleko širší téma, než by se na první pohled zdálo. Zahrnuje v sobě také prvky sociologie, demografie nebo psychologie. Tradiční dopravní plánování stojí před výzvou, která souvisí s celkovou změnou společnosti a jejích hodnot. Jen v širším kontextu je moci lépe pochopit i tyto otázky: Parkoviště nebo dětské hřiště? Nádraží v centru, nebo na periférii? Krajina bude méně, nebo více prostupná pro člověka? Nová parkující místa, nebo cyklistické pruhy? Budeme rušit regionální železniční tratě? Kdy se stávají silnice bariérou?

Proto hledáme SOUVISLOSTI v dopravě a mobilitě, které mají pomoci pochopit podstatu problému. Chceme se inspirovat stejnojmenným pořadem ČT. Příkladem hledání souvislostí byl pořad Kdo neskáče, není Čech!, který řešil vazbu mezi sportem a aktivní mobilitou.


PLÁNOVÁNÍ

NADŘAZENÉ                                         
ÚZEMNÍ PLÁN                                
STRATEGIE                                     
VIZE MĚSTA                                 
---------                                           
PLÁNOVÁNÍ

SEKTOROVÉ                                   

BEZPEČNOST                                               
CYKLO PLÁN                                              
PLÁN ROZVOJE MHD                                    
PLÁN ROZVOJE INFRASTRUKTURY             
Témata se nemohou prezentovat izolovaně, ale je třeba upozornit na jejich provázanost a mezioborovost. Řešení městské mobility se dá přirovnat k lidskému tělu, které také funguje jako celek, nikoliv jen jeho jednotlivé údy. Pokud tě bolí koleno, tak často je chyba ve špatném držení těla. Pokud tě trápí parkovací politika, pak taky je často chyba někde úplně jinde.

Jenže vytvořit takový strategický plán není jednoduché. Je třeba:

.