ROLE MĚSTA


Městům je nabízen speciální výukový program, který zahrnuje tyto aktivity:

  • spolupráce na vytvoření stránek „šitých na míru“ danému městu, dle šablony www.zlin.dobramesta.cz, aneb aplikace získaných poznatků do webového portálu,
  • místní šetření a diskuse nad stávající situací ve městě,
  • workshopy pro koordinátora mobility a pro úředníky ostatních odborů,
  • beseda s veřejností (případně nad výstavou Město s dobrou adresou),
  • konzultace na vytvoření „komunikační“ strategie, šitou městu na míru,
  • poradenství k jednotlivým tématům udržitelné městské mobility.
  • představení učitelům škol projekty, které mohou zahrnout ve své výuce:
  • vzdělávání mládeže k udržitelné dopravě - http://vmud.cz/
  • vzdělávací program: Oblékáme Hada Edu - http://www.trafficsnakegame.eu/czechrepublic/

Města se mohou ke značce přihlásit jednoduchým způsobem – schválením rady, či zastupitelstvem města, tak jak to udělaly již České Budějovice, Zlín, či Otrokovice. Přihlášení se ke značce, to je především závazek brát otázky spojené s budoucností ve spojení s dopravou a mobilitou vážně.

Města, která mají zájem o tento program, mohou kontaktovat koordinátora značky Město s dobrou adresou, Jaroslava Martinka, na telefonu 602 503 617.