ROZPOČET

Strategický plán musí být vždy spojen s akčním plánem, tedy i s rozpočtem.
Základní otázky jsou:

 • Kolik procent z rozpočtu města jde na dopravu a mobilitu?
 • Nakolik se občané spolupodílí na rozpočtu, tzv. participační rozpočet.
 • Nakolik město využívá státních a evropských fondů?
 • Má město svůj Fond mobility?

Zajistit spolehlivé a stabilní finanční zázemí pro realizaci plánu po celé období. Dotace z externích zdrojů - národních i evropských - jsou časově omezené, vázané na podaný projekt a vypsanou vhodnou grantovou výzvu. Je proto třeba pečlivě promyslet i časový plán financování plánovaných opatření s ohledem na harmonogram příslušných grantových výzev.

informace k financím a českým fondům jsou k dispozici v záložce SOUVISLOSTI - FINANCE.

Možné zdroje financování shrnuje následující informace:

1) Veřejný sektor:

 • Místní, krajské a národní rozpočty
 • Dotace EU
 • Dotační a grantové programy

»» Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI)
»» Příslušných ministerstev (především ministerstva dopravy, ministerstva životního prostředí, ministerstva pro místní rozvoj)
»» Kraje

2) Příjmy z aktivit a služeb města:

 • Výnosy z prodeje jízdenek MHD
 • Výnosy z parkovacích poplatků
 • Výnosy z pokut za přestupky
 • Příjmy z reklamy


3) Soukromý sektor (developeři, průmysl, podniky):
-- Partnerství veřejného a soukromého sektoru (PPP)
-- Dotace a dary soukromých firem (Nadace firem jako ČEZ, automobilky
či banky; celonárodně působící etablované nadace (např. Nadace
Partnerství, Nadace VIA atd.); regionální nadace)
-- Sponzoring.


INSPIRACE

 • Finanční zdroje EU pro městskou mobilitu.Přicházíme se stručným přehledem aktuálních možností financování projektů městské mobility. Článek byl převzat z webu www.citeone.cz v plné délce. DG MOVE poskytlo přehled hlavních zdrojů financování udržitelné městské mobility. 
 • Fond mobility – příklad z Amsterdamu. Až skončí evropské dotace, bude velmi obtížné financovat rozvoj města, alespoň to dokládají menší města v západní Evropě. Proto je pro každou obec v ČR či SR nutné zavést efektivní finanční nástroj, fond mobility, který spravedlivě pojme investice do všech druhů dopravy.
 • Lisabon vytváří fond městské mobility. Jak je na tom vaše město? O SUMPu se v Česku hodně mluví, ale zapomíná se na řadu opatření, která jsou s ním spojené. Jedním z nich je vytvoření fondu městské mobility. Příklady zatím známe jen ze zahraničí. Městská rada v Lisabonu např. vytvoří fond městské mobility v hodnotě 15 milionů eur, který bude sloužit na financování městských komunikací.