SMART CITIES (CHYTRÁ MĚSTA)

Města a obce musí přinášet řešení pro potřeby jejich obyvatel tak, aby život v nich byl kvalitní a udržitelný. K tomu jim má pomoci celosvětový koncept Chytré město (Smart City), který cílí na zavedení informačních a komunikačních technologií a nástrojů pro efektivnější správu měst a zapojení občanů do jeho tvorby. 


Lidé v takovém městě budou rádi žít. Na webu Smart City Brand najdete mnohé inspirace, některé jsme pro vás i přeložili.Více o Vídni najdete zde.

Více o Ljublani najdete zde.


Platforma Smart City se soustředí zejména na rozvoj řešení v oblastech:

Platforma Města s dobrou adresou rozvíjí především oblast dopravy, ale nejen z pohledu moderních technologií, ale všech souvislostí, které ovlivňují dopravu a mobilitu.


INSPIRACE


 • Vyšlo nové číslo časopisu CITY:ONE. Cílem časopisu CITY:ONE je sdílet chytrá řešení mezi městy střední Evropy a tím urychlit transfer znalostí a posílit inspiraci. Proto existují dvě verze, česko-slovenská a anglická. Jejich elektronické verze naleznete na čtečce issuu, například zde: https://issuu.com/cityone/docs/city-one_cz. Tištěnou verzi je možné si objednat na webu cityone.cz!
 • Je zveřejněn překlad článku: What are the differences between sustainable and smart cities?". Již před časem jsme vás informovali, že v mezinárodním časopise "Cities - The International Journal of Urban Policy and Planning" vyšel článek na téma "What are the differences between sustainable and smart cities?" od výzkumné společnosti "VTT Technical Research Centre of Finland", který stojí za povšimnutí.
 • Dvě třetiny českých měst a obcí postrádají "chytré strategie".  Koncepty smart city s digitálními řešeními představují šanci, jak vyřešit rostoucí problémy aglomerací, ale i venkova, který stále více trpí nedostatečným pokrytím službami. Průzkum Česko-německé obchodní a průmyslové komory (ČNOPK) ukázal, že většina českých měst a obcí (64 %) ale dosud nemá žádnou chytrou strategii. Zároveň je pro 7 z 10 měst a obcí smart.
 • V Kolíně se testuje první multifunkční klíčenka pro žáky základních škol v Evropě. Kolínská chytrá klíčenka, první multifunkční klíčenka pro žáky základních škol v Evropě, bude rozšířena i o edukační aplikaci a elektronickou zdravotní knížku. Kolínskou klíčenku od letošního školního roku v pilotním provozu využívají žáci 6. Základní školy v Kolíně, kde slouží jako elektronický zámek, identifikační průkazka, jízdenka v MHD.
 •  Dvě třetiny českých měst a obcí postrádají "chytré strategie". Koncepty smart city s digitálními řešeními představují šanci, jak vyřešit rostoucí problémy aglomerací, ale i venkova, který stále více trpí nedostatečným pokrytím službami. Průzkum Česko-německé obchodní a průmyslové komory (ČNOPK) ukázal, že většina českých měst a obcí (64 %) ale dosud nemá žádnou chytrou strategii.
 • V Kolíně se testuje první multifunkční klíčenka pro žáky základních škol v Evropě. Kolínská chytrá klíčenka, první multifunkční klíčenka pro žáky základních škol v Evropě, bude rozšířena i o edukační aplikaci a elektronickou zdravotní knížku. Kolínskou klíčenku od letošního školního roku v pilotním provozu využívají žáci 6. Základní školy v Kolíně, kde slouží jako elektronický zámek, identifikační průkazka, jízdenka v MHD.
 • Mobilita jako služba. Koncepce „Mobilita jako služba“ (angl. zkr. MaaS) byla uvedena na trh jako nová koncepce dopravy, která by mohla změnit nebo alespoň narušit současné modely poskytování dopravy, a to především ve městech. MaaS by měla nabídnout balíček osobní mobility, který nejlépe odpovídá životnímu stylu a potřebám jednotlivce a který zajišťují IT modely.
 • Smart City nebo Smart Sustainable Cities? V mezinárodním časopise "Cities - The International Journal of Urban Policy and Planning" vyšel článek na téma "What are the differences between sustainable and smart cities?" od výzkumné společnosti "VTT Technical Research Centre of Finland", který stojí za povšimnutí. 
 •  Dne 31. 7. 2017 vyšlo nové číslo bulletinu Smart Cities. Vychází další 21. vydání Měsíčníku "chytrých" aktualit České spořitelny. Tentokrát se s Vámi paní Zuzana Ondroušková, ekonomická ředitelka Dopravního podniku města Brno, a.s., podělí o zkušenost se službou elektronického odbavování cestujících.
 • Co pro vás znamená slovo share, neboli sdílení? Letošním tématem Evropského týdne mobility, který proběhne ve dnech 16.-22.9.2017 je "Sdílením vpřed!" Kampaň se chce zaměřit na „Čistou, sdílenou a inteligentní mobilitu“. Doprava je odpovědná za téměř čtvrtinu evropských emisí skleníkových plynů a je hlavní příčinou znečištění vzduchu ve městech.
 • Praha otestuje systém chytrých košů v centru města. Čisté ulice, úspory za méně častý svoz, snížení emisí ze svozových aut. To jsou hlavní přínosy chytrých odpadkových košů s nadčasovým designem, které městská společnost Operátor ICT v rámci pilotního testování tento týden nainstalovala na náměstí Republiky a v ulici Na Příkopě. Jde o 25 košů na směsný odpad s vnitřní kompresní jednotkou na solární pohon.
 • Novinky v oblasti parkování v Praze. Z informačního servisu České parkovací asociace, která je partnerem značky Město s dobrou adresou: K 1. únoru 2018 již budou veškeré parkovací zóny v Praze v režimu CISem evidovaných parkovacích transakcí. Jedná se konec doby papírové v oblasti městského parkování v Praze. K tomuto datu již budou všechny zóny placeného stání v Praze v jednotném režimu.
 • Sdílení v dopravě zažívá boom, ukázala studie Mastercard. Hlavní téma letošního Evropského týdne mobility je sdílení. Z hlediska ekonomiky je to jedna z nejrychleji rostoucích oblastí, které si všímají už i velké společnosti. Důležitost sdílené ekonomiky popisuje nedávno zveřejněná studie společnosti Mastercard s názvem The Sharing Economy: Understanding the Opportunities for Growth.
 • Do Třineckých železáren budou lidé dojíždět ve sdílených elektromobilech. Třinec, Český Těšín a další partneři chtějí za pomoci dotace na projekt EMA pořídit 50 elektromobilů a 100 elektrokol, ale také sítě parkovišť s dobíjecími stojany a rezervační systém. V rámci takzvaného carsharingu či bikesharingu by je využívali například zaměstnanci Třineckých železáren.
 • Appka WienMobil: najde nejlevnější, nejekologičtější i nejrychlejší cestu ve městě. Vídeňský dopravní podnik Wiener Linien spustil novou appku – WienMobil. Aplikace najde nejlevnější, nejekologičtější i nejrychlejší cestu, podle toho, jaká je preference uživatele. Do vyhledávače ovšem není integrována pouze městská hromadná doprava, ale i systém sdílení kol a aut a dokonce i taxi. Kouzlo appky spočívá v kombinaci všech těchto druhů dopravy.
 • Seriál o chytré cyklodopravě: Co kdyby ti tvoje kolo umělo říct, že má problém?Přinášíme další překlad z webového portálu ECF, tentokrát na téma Seriál o chytré cyklodopravě: Co kdyby ti tvoje kolo umělo říct, že má problém? Naše práce, kterou se snažíme podpořit roli cyklistické dopravy a cyklistického průmyslu v chytré, propojené a sdílené mobilitě, zahrnuje i spolupráci s vizionáři a předními odborníky.
 • Seriál o chytré cyklodopravě: Jsi to, co sdílíš. Přinášíme další překlad z webového portálu ECF, tentokrát na téma Seriál o chytré cyklodopravě: Jsi to, co sdílíš Naše pomoc, kterou se snažíme podpořit roli cyklistické dopravy a cyklistického průmyslu v chytré, propojené a sdílené mobilitě, zahrnuje i spolupráci s vizionáři a předními odborníky, kteří udávají tón právě v oblasti nové mobility.
 • Cíle Vídně do roku 2030 a 2050. V konceptu měst stále hovoříme o dlouhodobé vizi, dlouhodobém koncepčním plánování atp. Města si vytyčují cíle, aby podložila svou politiku rozvoje nejen dokumenty a texty, ale také čísly. Dále aby stimulovala také soukromý sektor k investicím, jež jsou v souladu s cíli města Vídně.
 • Příklad dopravní vize města Brna. První fází návrhové části Plánu udržitelné městské mobility je formulace vize, tj. dlouhodobých měřitelných cílů města v oblasti dopravy, které se stanou jak politickým závazkem města, tak i marketingovým nástrojem pro komunikaci plánu s občany. Zveřejňujeme příklad... číst dále
 • Vize Manchester 2040. Protože většinu měst čeká formulace Vize vlastního rozvoje, ať už specificky pro oblast dopravy (SUMP), nebo jiné oblasti, uvádíme zde Vizi do roku 2040 průmyslového centra Střední Anglie, Manchesteru, půl milionového města vévodící 2,5 milionovému kraji.
 • Jak by mohlo vypadat město budoucnosti? Idea Idy Auken. Zeptá-li se někdo, co je smart city, zadělává si na dlouhou přednášku. To, co se dá schovat pod sousloví „přátelské město“, je komplexní struktura, pokaždé jiná (stejně jako města), zahrnující vše od dopravy přes energetiku po veřejný prostor.
 • Potřebuje město dlouhodobou vizi? Názory šesti starostů. Nedávno web www.cityone.cz uveřejnil článek, ve kterém zazněl názor, že dlouhodobé městské vize nedokážou dostatečně reagovat na aktuální výzvy. Zároveň mnoho starostů měst opakuje mantru, že dlouhodobá strategie je nezbytná pro naplňování dílčích, tedy aktuálních cílů
 • Vídeň má městský plán rozvoje STEP 2025. Pokud uvažujete o strategickém plánování rozvoje města v konceptu smart city, pak se lze inspirovat postupy, které zavádí Vídeň ve svém novém rozvojovém plánu STEP 2025. K tomuto plánu navíc Vídeň nabízí možnost osobního seznámení se s novými inovativními koncepty.
 • Krakov – příklad z „Východního bloku“. Někdo by mohl namítnout, že Amsterdam či Barcelona jsou příklady měst, které se nedotýkají reality československých luhů a hájů. Proto jsme jako příklad počínající dobré praxe zařadili regulaci parkování v Krakově. Článek byl převzat z webu www.citeone.cz.
 • Chcete moderní město? 8 tipů světových odborníků.Starosta chytrého města by měl přijít ze soukromého sektoru Chytrá města volají po spolupráci soukromého a veřejného sektoru, komunit i dobrovolníků Otevřená data jsou důležitá pro vznik ekosystému na podporu inovací Odborníci varují před izolovanými řešeními i zbrklým nákupem.
 • Jak změnit město: 10 rad pro chytrého starostu. Jak města získávají vliv na globální politické scéně? Kolektivním úsilím a pozitivními hodnotami. Moc měst na politické scéně roste také díky spolupráci a inovativnímu myšlení. Přinášíme deset rad, jak se inspirovat novým typem řízení. Otevřenost, transparentnost, osobitost.
 • Kodaň – 3 klíče k úspěchu. Co plánuje Kodaň dále, aby pokračovala v tomto pozitivním rozvoji a na co by se měla zaměřit v následujících letech? Tyto tři prvky považuje autor článku za klíčové: 1) Dodržování Zelené agendy, nastavené strategie dánské metropole. V realitě to znamená…
 • Lublaň: jak se malá metropole ocitla na mapě chytrých měst. Lublaň je úspěšná ve spolupráci se svými občany i ve využívání technologií. Předpokladem úspěchu je otevřenost, naslouchání a dlouhodobá vize. Lublani se v nejkratším čase podařilo učinit nejvíc pozitivních změn, které vycházejí z dlouhodobé strategie města.
 • Dne 24.4.2017 byl vydán první newsletter platformy city:one. Dnes byl vydán první newsletter platformy city:one, partnera značky Města s dobrou adresou, která má za cíl zpřístupnit užitečné informace, produkty, projekty či nástroje pro tvorbu chytrých měst, více o platformě viz zde. Také bych Vás chtěl pozvat na mezinárodní veletrh chytrých měst URBIS, který proběhne na brněnském výstavišti ve dnech 26.-29.4. 2017.
 • Děti v norském Oslu používají aplikaci k vyhledávání dopravních problémů. V norském Oslu vytvořili mobilní aplikaci, která z dětí udělá "tajné agenty" a slouží jako motivační nástroj – dětem jedou do školy na kole nebo jdou pěšky a cestou zaznamenávají dopravní problémy. Prostřednictvím aplikace Tajný agent mohou děti jako špioni informovat o nebezpečných křižovatkách, poničených chodnících, přerostlé zeleni, atd.
 • Smart City na tisíc způsobů, tentokrát z pohledu iniciativy Města s dobrou adresou. Chytré město (Smart City) je celosvětový koncept, který cílí na zavedení informačních a komunikačních technologií a nástrojů pro efektivnější správu měst a zapojení občanů do jeho tvorby. V České republice se jedná o velmi populární téma, ale není zatím jisté, zda v u nás nevznikl český koncept Smart City.
 • Přehled zdrojů finanční podpory Smart Cities projektů. Aktualizovaný přehled zdrojů finanční podpory naleznete ke stažení na webových stránkách www.smartcities.mmr.cz, pod nově zřízenou záložkou Zdroje finanční podpory Smart Cities projektů (http://www.mmr.cz/cs/Microsites/Smart-Cities/Zdroje-financni-podpory-Smart-Cities-projektu ), kde bude vyvěšován pravidelně (kvartálně) aktualizovaný.
 • „Bezbariérová“ navigace pro města. Orientace a pohyb po městě může představovat problém pro nejrůznější skupiny obyvatel, nemluvíme zde pouze o osobách se zdravotním postižením, ale také seniorech nebo maminkách s kočárky. Tyto specifické skupiny mohou při pohybuve městě narážet na bariéry, které jim jejich pohyb znesnadňují.
 • Obyvatelé finského města Espoo testují aplikaci, která pomáhá s opravami cyklostezek. Představitelé finského města Espoo zahájili testování aplikace v mobilních telefonech, jejímž prostřednictvím pomáhají občané města identifikovat poškozená místa na dopravní infrastruktuře. Když na svých cestách městem narazí na problematické místo, stačí, aby ho vyfotili a nahráli pomocí aplikace Mappilary.


Města můžeme budovat jedině společně.
Proto propojujejme občany, města a technologie (firmy, výzkumný a akademický sektor) tak, abychom vytvořili skutečně lepší města.

Platforma Svazu měst a obcí ČR si klade za cíl zejména kontinuální mapování možných řešení na trhu a pomoc při jejich implementaci.

Platforma Svazu měst a obcí ČR značky Města s dobrou adresou rozvíjí oblast dopravy.

UŽITEČNÉ ODKAZY

MMR - web Smart Cities (www.smartcities.mmr.cz).
Czech Smart Cites Cluster (www.czechsmartcitycluster.cz)
Lepší města - platforma Svazu měst a obcí ČR (www.lepsimesta.cz)
CityOne s.r.o. - informační portál (www.cityone.cz)
DEFINICE A TÉMATA

Zavedení chytrých řešení do oblasti dopravy může snížit nejen dopad přepravy osob a zboží na životní prostředí, ale také zvýšit bezpečnost na silnicích a v ulicích, snížit náklady městské hromadné dopravy a přispět ke změně preferencí obyvatel v duchu principů udržitelné mobility. Může tak pomoct snížit intenzitu a množství individuální automobilové dopravy způsobující výrazné emise do ovzduší.

Mobilita založená na hromadné přepravě, alternativních palivech a pěší nebo cyklodopravě dnes dostatečně nevyužívá potenciálu chytrých technologií. Ty přitom mohou přinést více informací a komfortu a pomoct zlepšit organizaci dopravy ve městě. Výsledkem je pak efektivnější řízení dopravy z hlediska přepravních výkonů na jednotky i z hlediska vynaložených nákladů. Doprava je tak rychlejší a bezpečnější a zároveň ekologičtější, s nižšími emisemi CO2 a dalších výfukových plynů.

Přehled podrobných témat:

Základní definice chytrého města v kontextu metodiky MMR - na webu Smart Cities (www.smartcities.mmr.cz). 

Chytré město (Smart City, SC) je jedním z konceptů uplatnění principů udržitelného rozvoje do organizace města, který se opírá o využití moderních technologií s cílem zlepšit kvalitu života a zefektivnit správu věcí veřejných. Nejširší uplatnění tento koncept nalézá v oblasti energetiky a dále pak v oblasti dopravy, které lze efektivněji řešit nasazením vhodných informačních a komunikačních technologií (ICT). Koncept Smart City však nezahrnuje pouze dvě výše uvedené oblasti, lze jej aplikovat i na další, např. vodohospodářství, odpadové hospodářství, e-government či krizové řízení.

Chytré město lze pro podmínky ČR v kontextu metodiky MMR definovat podrobněji takto:
Město, které holisticky řídí a integračně naplňuje svou dlouhodobou kvalitativně a číselně vyjádřenou strategii rozvoje, jíž kultivuje politické, společenské a prostorové prostředí města s cílem zvýšit kvalitu života, svou atraktivitu, a omezit negativní dopady na životní prostředí. Nasazením vhodných ICT technologií umožňuje svým občanům se do rozvoje města zapojit a uplatnit své nápady a náměty skrze komunitní programy či ekonomiku sdílení s cílem zlepšit komunikaci s městem a oživit veřejný prostor. Město tento proces přechodu na uvědomělou kulturu chování podporuje nasazením vhodných organizačních i technologických nástrojů 21. století, plošným, integrovaným a otevřeným způsobem s cílem zajistit interoperabilitu různých systémů a technologií a jejich synergického využití. Kvalitou života v konceptu SC se pak míní digitální, otevřené a kooperativní prostředí města, které je zdravé, čisté, bezpečné a pro občany ekonomicky zajímavé.

Definice chytrého města z pohledu dánské výstavy - Kodaňská řešení
KONCEPCE CHYTRÉHO MĚSTA ZPOCHYBŇUJE SOUČASNÝ ZPŮSOB ŘÍZENÍ MĚST. VYŽADUJE POLITICKOU ODVAHU A HOLISTICKÝ PŘÍSTUP KE SPRÁVĚ VEŘEJNÝCH VĚCÍ. JEJÍM CÍLEM JE ZAJISTIT EFEKTIVNÍ A TRVALE UDRŽITELNÝ RŮST. TOHO LZE DOSÁHNOUT TAK, ŽE SE DO TVORBY CHYTRÝCH URBANISTICKÝCH ŘEŠENÍ ZAPOJÍ JAK VZDĚLÁVACÍ INSTITUCE, TAK KOMERČNÍ SEKTOR I SAMOTNÍ OBČANÉ.


CZECH SMART CITY INDEX

Je srovnávací postup pomocí indikátorů, které měří stav města, jeho zdroje, a vlivy na jeho “ekosystém” perspektivou základních principů chytrého města s cílem identifikovat slabá místa a možné přístupy k řešení problémů při současném zvyšování kvality života obyvatel.

Nový způsob jak rozumět městu
Existuje velké množství projektů, které se soustředí pouze na jednu vertikální oblast jako je energetická účinnost budov nebo veřejná doprava, a chybí jim systémový integrovaný přístup, který podporuje interoperabilitu a škálovatelnost. SCI proto volí maticový systém a funkční oblasti hodnotí napříč čtyřmi úrovněmi digitální transformace a dvěma společenskými doménami.

První zkušenost z EY Itálie
Smart City Index Italy pokrývá 116 italských statutárních měst a vychází z více než desetiletého systematického sledování implementace projektů v těchto městech. Pokrývá všechny oblasti fungování města, k čemuž využívá 471 indikátorů. Tento model je dále využíván na globální úrovni, ale vždy kalibrován na místní potřeby.

Co přinese Smart City INDEX českým městům ?
►Vyhodnotí stávající stav měst a zobrazí jejich silné a slabé stránky
►Přispěje k ujasnění priorit a hledání takových chytrých řešení a projektů, která budou městům šitá na míru
►Bude sledovat proměnu měst v čase a umožní vyhodnocení dopadu implementace chytrých řešení a projektů
►Porovná města navzájem a přispěje ke sdílení zkušeností

Co přinese Smart City INDEX
České republice?
►Nezávislou, komplexní, přehledně strukturovanou metodu
►Nástroj pro dlouhodobé komplexní sledování úspěšnosti implementace nových prvků smart
►Srovnávací, přehledovou soutěžní platformu, která vyzdvihne největší úspěchy a usnadní proces učení se
►Zdroj informací pro plánování vhodných projektů, jak na městské, regionální ale i národní úrovni
►Přehled o směřování českých měst a jejich připravenosti být vůdčí silou probíhající transformace
►Datový sklad, který rozšiřuje základnu otevřených dat (open data), a tím umožňuje rychlejší rozvoj podnikání a zároveň zahrnutí dodatečných indikátorů dle potřeb podnikatelských subjektů
►Leadership group, která podněcuje zúčastněné odborníky neustále rozvíjet pohled na měřitelnost smart a být otevřený novým ukazatelům

Stránka byla připravena s použitím podkladů prezentace společnosti EY, která zazněla v rámci jednání Pracovní skupiny MMR pro Smart Cities (31. 5. 2017). Název EY zahrnuje celosvětovou organizaci a může zahrnovat jednu či více členských firem Ernst & Young Global Limited, z nichž každá je samostatnou právnickou osobou. Autor prezentace Andrea Ćirlićová.


Ke stažení