ZÁKLADNÍ VIZE

Doprava a mobilita zítřka je komfortní, atraktivní, čistá a šetrná k životnímu prostředí. Díky efektivnímu řízení a organizaci všech forem dopravy ve městě je rychlá a bezpečná.

Vize se v městech promítá v sedmi oblastech.

ŽIVOT V ULICÍCH

Chceme mít dostatek prostoru pro zdravý, aktivní a společenský život ve městě.

SETKÁVÁNÍ SE

Chceme se setkávat s přáteli, známými i neznámými lidmi. Upravený veřejný prostor nám tomu může napomoci.

BEZPEČÍ

Chceme mít možnost bezpečně chodit pěšky a jezdit na kole.

KRÁSA

Chceme mít prostor pro relaxaci a estetické zážitky.

ČISTÉ MĚSTO

Chceme žít ve městě bez větších problémů s dopravními zácpami, hlukem, znečištěním a dalšími zdravotními riziky.

DOSTUPNOST PRO VŠECHNY

Chceme vždy mít možnost vybrat si kterýkoliv dopravní prostředek, jímž se bezpečně, snadno a včas dostanu, kam budu chtít.

DOSTATEČNÝ PROSTOR

Chceme mít takovou dopravní infrastrukturu, díky které se naprostá většina z nás dokáže po městě efektivně pohybovat, aniž by přitom trpěl městský prostor, obecná dostupnost či kvalita života.

INSPIRACE

Aktuality podle tagu
V boxu níže dosaďte za "tag:" kód tagu.
Například tag: tag1. Nebo tag: tag2. Atd.

Potřebuje město dlouhodobou vizi? Názory šesti starostů

11. 01. 2018 | Nedávno web www.cityone.cz uveřejnil článek, ve kterém zazněl názor, že dlouhodobé městské vize nedokážou dostatečně reagovat na aktuální výzvy. Zároveň mnoho starostů měst opakuje mantru, že dlouhodobá strategie je nezbytná pro naplňování dílčích, tedy aktuálních cílů. Na webu Smart City Brand se této otázce věnují. Redaktor Santiago Martin Caravasa položil... číst dále

Štítky: Vize (Role města, tag1), Strategie (Role města, tag2)

Curych: Ve městě jste vítáni, ale Vaše auto NE!

08. 01. 2018 | V Curychu bylo v 90. letech stanoveno celkové množství parkovacích míst, další už se nesmí stavět, je to zakázané. Mohou postavit nová parkoviště jen v případě, že se stejný počet jinde zruší. Některé ulice v centru města byly pro automobily uzavřeny - obchodníkům toto omezení přineslo více zákazníků a vyšší tržby. Většina obyvatel z okolí do města dojíždí... číst dále

Štítky: Vize (Role města, tag1), Zahraniční města (Role města, tag8)

Chcete moderní město? 8 tipů světových odborníků

23. 12. 2017 | Starosta chytrého města by měl přijít ze soukromého sektoru Chytrá města volají po spolupráci soukromého a veřejného sektoru, komunit i dobrovolníků Otevřená data jsou důležitá pro vznik ekosystému na podporu inovací Odborníci varují před izolovanými řešeními i zbrklým nákupem technologií. Článek byl převzat z webu www.citeone.cz v plné délce. Spolu s tím,... číst dále

Štítky: Vize (Role města, tag1)

Jak změnit město: 10 rad pro chytrého starostu

22. 12. 2017 | Jak města získávají vliv na globální politické scéně? Kolektivním úsilím a pozitivními hodnotami. Moc měst na politické scéně roste také díky spolupráci a inovativnímu myšlení. Přinášíme deset rad, jak se inspirovat novým typem řízení. Otevřenost, transparentnost, osobitost: to jsou devízy progresivních měst! Článek byl převzat z webu www.citeone.cz v plné délce. Pablo... číst dále

Štítky: Vize (Role města, tag1), Strategie (Role města, tag2)

Lublaň: jak se malá metropole ocitla na mapě chytrých měst

20. 12. 2017 | Lublaň je úspěšná ve spolupráci se svými občany i ve využívání technologií. Předpokladem úspěchu je otevřenost, naslouchání a dlouhodobá vize. Lublani se v nejkratším čase podařilo učinit nejvíc pozitivních změn, které vycházejí z dlouhodobé strategie města: za uplynulých deset let zde realizovali 1700 projektů. Článek byl převzat z webového portálu www.citeone.cz... číst dále

Štítky: Vize (Role města, tag1), Strategie (Role města, tag2), Zapojování veřejnosti (Role města, tag6), Zahraniční města (Role města, tag8), Aktivní občan, NNO (Občan, tag36)

Jak navrhnout férově sdílené město: návod formou komiksu

19. 12. 2017 | Férové město je příjemné pro lidi každého věku i pohlaví. Gender mainstreaming se netýká pouze žen, ale všech znevýhodněných skupin. Plánování s ohledem na různorodé potřeby obyvatel dělá město férovým. Článek byl převzat z webového portálu www.citeone.cz. Čerstvě vydaná publikace Jak navrhnout férově sdílené město je komiks o tom, jakým úskalím musí... číst dále

Štítky: Vize (Role města, tag1), Zapojování veřejnosti (Role města, tag6), Aktivní občan, NNO (Občan, tag36)

Cíle Vídně do roku 2030 a 2050

18. 12. 2017 | V konceptu měst stále hovoříme o dlouhodobé vizi, dlouhodobém koncepčním plánování atp. Města si vytyčují cíle, aby podložila svou politiku rozvoje nejen dokumenty a texty, ale také čísly. Dále aby stimulovala také soukromý sektor k investicím, jež jsou v souladu s cíli města a mohla posléze „změřit“, zda se cíle daří naplňovat, či nikoliv. Město Vídeň... číst dále

Štítky: Vize (Role města, tag1), Zahraniční města (Role města, tag8)

Příklad dopravní vize města Brna

17. 12. 2017 | První fází návrhové části Plánu udržitelné městské mobility je formulace vize, tj. dlouhodobých měřitelných cílů města v oblasti dopravy, které se stanou jak politickým závazkem města, tak i marketingovým nástrojem pro komunikaci plánu s občany. Zveřejňujeme příklad vize Plánu udržitelné městské dopravy města Brna, která byla schválena dne 22. 12. 2015... číst dále

Štítky: Vize (Role města, tag1)

Vize Manchester 2040

16. 12. 2017 | Protože většinu měst čeká formulace Vize vlastního rozvoje, ať už specificky pro oblast dopravy (SUMP), nebo jiné oblasti, uvádíme zde Vizi do roku 2040 průmyslového centra Střední Anglie, Manchesteru, půl milionového města vévodící 2,5 milionovému kraji. Přinášíme další článek z webu www.cityone.cz v plném znění. Nedávno prezentovaná Vize je založena na těchto... číst dále

Štítky: Vize (Role města, tag1), Strategie (Role města, tag2), Zahraniční města (Role města, tag8)

Jak by mohlo vypadat město budoucnosti? Idea Idy Auken

15. 12. 2017 | Zeptá-li se někdo, co je smart city, zadělává si na dlouhou přednášku. To, co se dá schovat pod sousloví „přátelské město“, je komplexní struktura, pokaždé jiná (stejně jako města), zahrnující vše od dopravy přes energetiku po veřejný prostor. Bývalá dánská ministryně životního prostředí Ida Auken napsala k tomuto tématu pozoruhodný text. Článek s názvem... číst dále

Štítky: Vize (Role města, tag1), Strategie (Role města, tag2)

Je na čase posunout hranice Vize nula? Myslí si to partneři z oblasti udržitelné mobility ve Švédsku

29. 11. 2017 | Švédská ministryně pro životní prostředí Karolina Skogová se 16. listopadu 2017 ve Stockholmu podílela na zahájení zasedání švédské Rady dopravní bezpečnosti pro aktivní a udržitelnou mobilitu pod názvem „Za hranice Vize nula“. Jde o významné přehodnocení priorit dopravní bezpečnosti ve Švédsku. Švédská Rada dopravní bezpečnosti pro aktivní a udržitelnou mobilitu... číst dále

Štítky: Vize (Role města, tag1), Aktivní mobilita (Mezioborového plánování, tag17), Bezpečnost (Mezioborového plánování, tag18)

Co je dobrá praxe? A jaký má význam pro tvoje město?

28. 11. 2017 | Co je dobré? Často se hovoří a píše o dobré praxi, ale otázkou zůstává, co vlastně taková dobrá praxe vlastně znamená. Za příklad si můžeme vzít nedávnou rekonstrukci olomoucké třídy 1. máje. Na i.DNES.cz pro Olomoucký kraj vyšel dne 24. 11. 2017 článek s názvem " Proměna olomoucké třídy 1. máje je hotová, opozice by ji předělala". Po sedmi měsících se na rušnou... číst dále

Štítky: Vize (Role města, tag1), Strategie (Role města, tag2), Design ulice (Dobrá praxe, tag25)

TROCHU TEORIE ZÁVĚREM

Vizí je realizovat taková řešení v oblasti mobility a dopravy, která mohou snížit nejen dopad přepravy osob a zboží na životní prostředí, ale také zvýšit bezpečnost na silnicích a v ulicích, snížit náklady městské hromadné dopravy a přispět ke změně preferencí obyvatel v duchu principů udržitelné mobility. Mohou tak pomoct snížit intenzitu a množství individuální automobilové dopravy způsobující výrazné emise do ovzduší.

Vizí je vytvořit takový dopravní systém, který bude dostupný všem, který zajistí přívětivé a zdravé městské prostředí, bezpečí, udržitelná mobilita. Vizí nové dopravní strategie měst je reagovat na už vzniklé problémy, respektovat trendy a limity území a navazovat na celkovou vizi města – vytvořit podnikavé, chytré, kreativní a udržitelné město.

Život ve městě přináší úskalí, která často souvisejí s automobily. Chůze, hromadná doprava a cyklodoprava jsou oproti tomu ideálními formami udržitelné městské mobility.  Zásadní je veřejná hromadná doprava, která je dostupná bez ohledu na sociální postavení, zdravotní stav či věk obyvatel. 

Světové metropole jako New York, Barcelona či Kodaň vsadily na trend vyspělých zemí.  V praxi to znamená:
  • provázanost a vyváženost veřejné hromadné, pěší, individuální automobilové dopravy a cyklodopravy,
  • vytváření podmínek pro větší atraktivitu veřejné hromadné, pěší a cyklodopravy,
  • zklidnění dopravy v centru a dalších přetížených lokalitách, navrácení života do veřejného prostoru.
Mobilita založená na hromadné přepravě, alternativních palivech a pěší nebo cyklodopravě dnes dostatečně nevyužívá potenciálu chytrých technologií. Ty přitom mohou přinést více informací a komfortu a pomoct zlepšit organizaci dopravy ve městě. Výsledkem je pak efektivnější řízení dopravy z hlediska přepravních výkonů na jednotky i z hlediska vynaložených nákladů. Doprava je tak rychlejší a bezpečnější a zároveň ekologičtější, s nižšími emisemi CO2 a dalších výfukových plynů.


Trocha fantazie - Doprava a veřejný prostor v našich městech v roce 2040.

  • Téměř všechny dopravní prostředky jezdí na ekologický pohon, převážně elektrický, jsou velmi tiché, řídí se samy a jejich pohyb koordinuje centrální řídící systém aglomerace tak, aby bylo optimalizováno rozložení dopravní zátěže.
  • Vlastnictví osobního automobilu je přežitek. Pokud někdo potřebuje využít osobní auto, vyžádá si jej prostřednictvím elektronické aplikace; centrální systém zajistí přistavení vozidla v potřebný čas na potřebné místo; činí tak velmi efektivně, protože umí výborně predikovat poptávku.
  • Lidé jezdí především ve veřejných hromadných dopravních prostředcích v kombinaci s pěší chůzí, jízdou na kole nebo vozidlem, vyžádaným na poptávku.
  • V aglomeraci funguje bikesharingový systém.
  • Problém s parkováním neexistuje a většina parkovacích míst je zrušena, protože nejsou potřebná (sdílené vozy jsou efektivně využity, většinu času jezdí, oproti dřívější situaci, kdy auta 95 % času stály).
  • Veřejný prostor vzkvétá, bývalá parkoviště jsou znovu zelenými plochami, lokality hromadného bydlení již nejsou džunglemi plechů a betonu.
  • Příjemné prostředí působí na chování lidí, ti k sobě mají blíže, prostředí města se stává více osobním, atraktivním a společensky živým místem.