ZAPOJOVÁNÍ VEŘEJNOSTI

„Správnou cestu nemůže lidem ukazovat nestranný vědec či expert, správná cesta je výsledkem naší vlastní volby a společenské debaty.“ Ulrich Beck


Město by mělo do plánování rozvoje měst zapojit jeho obyvatele. Cílem je podporovat princip participace, která je výborným nástrojem aktivizace obyvatel. Jedině aktivní občané mohou měnit město k lepšímu. Pasivita způsobuje postupné odtržení politiků od obyvatel a naopak. První krokem moderní a správné přípravy každého projektu je zjištění potřeb těch, které daná změna – výstavba přechodu pro chodce, cyklostezky, silnice nebo třeba jen instalace laviček – ovlivní. Ať už anketou na ulici, sérií dotazníků, hlasováním na webu, nebo sousedským setkáním u kávy, kde si lidé vyjasní, zda chtějí více míst na parkování, nebo spíše udělat širší chodník. Na takovém sousedském setkání se pak často potká žena na mateřské, živnostník, důchodkyně a řidič. A každý má svůj pohled na věc. Zatímco řidič chce co nejvíce místa k parkování, čerstvá matka by raději širší chodník.

Zajímavosti

 • Jak udělat z města obývák? Jako v Kolíně!Kolín je okresní město na východě Středočeského kraje. Leží na řece Labe, má přes 30 000 obyvatel a rozlohu 35 km². Je důležitou železniční křižovatkou. Bují zde průmysl: chemický, automobilový, strojírenský, potravinářský                       a polygrafický. Kromě toho má Kolín historické centrum, prvorepublikovou vodárenskou věž, dva rozlehlé parky.
 • Ostrava je díky projektu fajnOVA Městem s dobrou praxí, jediným v České republice (2017/08/21) Síť evropské mezinárodní spolupráce mezi městy URBACT vyhlásila na jaře 2017 výzvu pro města a jejich projekty. Cílem výzvy bylo nejen zmapování současných témat, která města řeší, ale zároveň je rozšířit napříč Evropou. Ostrava se přihlásila s projektem participativní tvorby strategického plánu fajnOVA, který realizovala v roce 2016, a uspěla.
 • Co je D21?D21 je revoluční nástroj, který umožňuje spravedlivější rozhodování se šíří u nás i ve světě jako lavina. Jak je to možné? D21 je Demokracie 21- Volební systém pro 21. století - https://www.d21.me/cs D21 podporuje participaci a umožňuje dělat lepší rozhodnutí na základě široké shody. D21 je systém, který zefektivňuje jakékoliv skupinové rozhodování.
 • Představujeme blog www.mistotvorba.cz. Autorkou projektu je Veronika Valentová. Název má vystihnout myšlenky územního rozvoje obcí a měst. Proto i použití výrazu místotvorba ačkoli se v češtině často využívá výrazu město tvorba. V Angličtině se pojem Placemaking používá od poloviny 90. Let minulého století, nicméně myšlenka to není nová.
 • Města chtějí zapojit veřejnost do plánování. Lidé budou společně s developery kreslit podobu nových čtvrtí. Pražský Institut plánování a rozvoje (IPR) začne na podzim školit městské části v tom, jak zapojit veřejnost do plánování developerských projektů. Takzvanou participaci si už některé radnice vyzkoušely a další chtějí vědět, jak na to. S veřejností se už baví developeři Skanska Reality a Sekyra Group.
 • Jak si získat srdce lidí? Pěstujte společenskou zodpovědnost. Stále více Čechů zajímá o aktivity firem z hlediska CSR – společenské odpovědnosti. Zjistil to průzkum společnosti IPSOS, který se v rámci svého programu CSR & REPUTATION RESEARCH zaměřil na názory a postoje Čechů. JAK DŮLEŽITÁ JE PRO ČECHY SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST? 35% populace si spontánně vybaví konkrétní společensky odpovědnou firmu.
 • Jak navrhnout férově sdílené město? Často se zdá, že naše města a obce byla navržena bez ohledu na děti a mládež. Veřejné prostory a dopravní prostředky navržené zdravými dospělými přinejmenším pro jiné zdravé dospělé opomíjejí potřeby dětí, stejně jako potřeby postižených nebo starších obyvatel, stejně jako rodin s malými dětmi. 
 • Teorie a praxe - zapojení veřejnosti za účelem rozvoje plánování městské mobility. Dopravní plánování může být kontroverzním tématem. Takto začíná článek, který byl nedávno zveřejněn na stránkách www.eltis.org. V Česku bychom mohli ovšem napsat "Dopravní plánování je kontroverzním tématem". Proto je třeba věnovat zapojování veřejnosti tolik pozornosti.
 • Řekni to Vídni: aplikace na podněty obyvatel Vídeň v rámci digitální strategie spustila v únoru 2017 aplikaci, která obyvatelům umožňuje během půl minuty poslat jakýkoli podnět. Zaslané návrhy přímo na místě vyřeší zásahová skupina a případ v aplikaci označí za vyřešený. Podobnou aplikaci má i Praha. Vídeňané mohou prostřednictvím této aplikace posílat podněty přímo městské správě.
 • Ve Frankfurtu představují studentské návrhy dopravních uzlů pro projekt CHIPS. Datum 21. února bylo už nějakou dobu jasně označené v kalendářích patnácti studentů dvou německých univerzit – Univerzity umění a designu v Offenbachu nad Mohanem a Univerzity aplikovaných věd ve Frankfurtu nad Mohanem. V tento den studenti představili své finální návrhy „Mobilních uzlů mobility“, jak znělo zadání.
 • Bruselský plán městské mobility se dočká zpětné vazby od veřejnosti. Minulý měsíc zahájili v Bruselu proces participace veřejnosti v přípravě regionálního plánu mobility. Plán mobility pro bruselský region obsahuje konkrétní detaily nezbytné pro realizaci významných opatření v oblasti mobility, která definuje regionální plán udržitelného rozvoje. Hlavním cílem je snížit objem příchozí i odchozí dopravy v Bruselu o 20 %.
 • Pražské židle & stolky. V minulém roce se v Praze na několika místech objevily židle a stolky. Nový městský mobiliář oživuje veřejná prostranství, kde se dříve nedalo na delší dobu příjemně zdržet. Pilotní projekt Pražské židle & stolky zaznamenal v roce 2016 velký úspěch a Praha se ho rozhodla pro nadcházející sezónu rozšířit na další místa ve městě.
 • Občanská Břeclav se probouzí Ve čtvrtek 9. února 2017 se v břeclavské Cyklosféře velmi živě diskutovalo o rozvoji města, vazbách mezi dopravou, územním plánem, životním prostředím, veřejným prostorem a dalšími tématy. Občanské iniciativy zkoumají složení uživatelských skupin, propracovávají sběr potřebných dat, diskutují o komunikačních nástrojích a koordinaci mobility, atd.
 • Nová aplikace zmente.to má zlepšit pražskou dopravu. Hlavní město připravuje pilotní projekt jednotného místa, kde budou lidé mít možnost posílat návrhy, stížnosti i pochvaly pracovníkům magistrátu a jeho podřízeným organizacím v oblasti dopravy. V první fázi se do projektu zapojí především Technická správa komunikací, ROPID a Dopravní podnik hl. m. Prahy. Jen tyto tři instituce loni odbavily přes 35 tisíc podnětů.
 • Veselé a barevné město. Ani nevíme, kdo stojí za iniciativou „Chceme mít barevnou Porubu“, ale je super, když se ve městech najdou lidé, kteří dokáží o svém městě napsat: "Šedá Poruba nás nebaví. Chceme ji mít veselou, barevnou, chceme, aby se tady něco dělo. Rádi bychom společně s Vámi Porubu oživili a udělali z ní příjemné a moderní místo." Ano, vše je jen o lidech.
 • Deset strategií pro transformaci měst a veřejného prostoru prostřednictvím placemakingu.
  „Charakter města určuje jeho veřejný prostor, ne ten soukromý“ Dr. Joan Clos, výkonný ředitel UN Habitat. Včera vyšla novinka na téma: Město s dobrou adresou by rádo uplatnilo "placemaking". Dnes zveřejňujeme stručný výtah deseti strategií pro transformaci měst a veřejného prostoru prostřednictvím placemakingu.
 • Město s dobrou adresou by rádo uplatnilo "placemaking". Co je to placemaking? Český překlad neexistuje, ale doplňující otázka může napovědět. Co kdybychom budovali komunitu místa? Placemaking je idea i praxe zastřešující veškeré postupy, které vedou ke zkvalitnění čtvrtí, měst nebo regionů. Slouží jako inspirace pro všechny, kdo společně znovuobjevují a přetvářejí veřejný prostor jako centrum každé sociální komunity.
 • Manuál participace: JAK ZAPOJIT VEŘEJNOST DO PLÁNOVÁNÍ MĚSTA. Pražští radní schválili v listopadu 2016 Manuál participace, který má pomoci zapojit obyvatele do plánování rozvoje města. Dokument navrhuje organizovat sousedská setkání, kde se lidé předem dozví, co se má v okolí jejich bydliště změnit. Dokument a další informace k participaci si můžete stáhnut na tomto odkaze - http://www.iprpraha.cz/manualparticipace.
 • Město, veřejnost a neziskový sektor. Když v Grazu chtěli plošně zklidnit dopravu v celém městě, město k tomu dělalo rozsáhlou kampaň, ale i tak po zavedení opatření si lidé na nové opatření chvíli zvykali, než jim došlo, že je to dobré. U nás podobné kampaně ze strany měst zatím chybí. Možná je to dáno tím, že obecně kampaním ze strany měst se moc nevěří. Tuto oblast tak zatím přebírá neziskový sektor.