Nadcházející akce

19.– 20. 9. 2019
reSITE REGENERATE

Jak uvolnit prostor pro rodiny? Jak vybalancovat současný rozvoj měst s historickým odkazem? Jak se dnešní starostové potýkají s nedostupností bydlení? Kde na světě najdeme městské celky fungující jako energetické generátory šetrné ke klimatu? Co nového architekti ve světě vymýšlejí, aby umožnili nové způsoby soužití, práce i hraní ve městech pro obyvatele všech... číst dále

24. 9. 2019
Úvodní setkání k projektu SMACKER

Koncem září proběhne 1. setkání, jehož tématem bude udržitelná mobilita v severozápadním segmentu pražské aglomerace. Městská část Praha-Suchdol je partnerem evropského projektu SMACKER, jehož součástí jsou mj. přípravy opatření k preferenci veřejné dopravy a k omezení individuální dopravy z příměstských oblastí. V této souvislosti lze zmínit například... číst dále

25. 9. 2019
Jak financovat aktivní dopravu

Kraj Vysočina a Partnerství pro městskou mobilitu Vás zvou na seminář Budou peníze na cyklostezky?Financování rozvoje aktivní mobility, který proběhne 25. 9. 2019, od 9:00 do 14:00 hodin v budově Krajského úřadu Vysočina, Žižkova 1882/57, Jihlava Účast na semináři je zdarma. Svou účast prosím potvrďte nejpozději do 11. 9. 2019 prostřednictvímregistračního... číst dále

Proběhlé akce

10. - 12. 09. 2019
Letní škola mobility

  České vysoké učení technické v Praze, Vysoká škola ekonomická v Praze, Univerzita Pardubice a spolek Partnerství pro městskou mobilitu si dovolují Vás pozvat   na letní školu Jak plánovat udržitelnou městskou mobilitu? Letní škola proběhne ve dnech 10. – 12. 9. 2019 v Praze, na FD ČVUT (Konviktská 20, 4. patro) .   Letní škola se bude skládat jak z teoretické,... číst dále

25. 07. 2019
Dálkové cyklotrasy ČR a Koncepce rozvoje přeshraniční cykloturistiky v polsko-českém příhraničí

Cílem konference je představit: závěrečné výstupy projektu „Koncepce rozvoje přeshraniční  cykloturistiky v polsko-českém příhraničí“. Budou představeny koncepce rozvoje přeshraničních tras pro dálkovou cykloturistiku, in-line a MTB produkty. principy financování dálkových cyklotras v ČR v letech 2020 - 2027. Výstupem projektu je také inventarizace tras v příhraničí... číst dále

17. - 18. 6. 2019
6th European Conference on Sustainable Urban Mobility Plans

The 6th European Conference on Sustainable Urban Mobility Plans will be held on Monday 17 and Tuesday 18 June 2019 in Groningen, The Netherlands. The focus of the conference is on providing support to sustainable and active cities within the SUMP context, i.e. how to make cities more walkable and cycle-friendly. The European Conference on Sustainable Urban Mobility Plans is Europe's leading annual... číst dále

Modul: Akce