Průvodce - od Koncepce k Cyklostrategii, k Cyklovizi 2030

Máme novou Koncepci městskou a aktivní mobility pro období 2021 – 2030, která byla schválena  vládou ČR dne 11. ledna vláda ČR, jako strategický dokument pro oblast cyklistické a pěší dopravy a jako podpůrný metodický materiál pro řešení udržitelné městské mobility na úrovni samospráv. Podrobnosti jsou dostupné zde: https://www.akademiemobility.cz/koncepceKlíčem ke změně ovšem není samotná Koncepce, ale lidé a organizace, kteří chtějí řešit problémy popsaných níže. Pokusme se tedy společně z metodické Koncepce vytvořit silnou Strategii, která bude postavena na lidech, kteří budou chtít realizovat ambiciózní akční plán. Návod pro oblast podpory cyklistické dopravy máme k dispozici díky projektu Danube Cycle Plans, jehož jedním z výstupů je právě průvodce pro tvorbu Cyklostrategií.

Nelze říci, že bychom byli cyklistickou dopravou nepolíbeni nebo, že by dosavadní práce nebyla k užitku. Skutečnost je taková, že široká i odborná veřejnost se neustále posouvá kupředu (povětšinou kupředu) a tento posun je reflektován v metodických přístupech v daných oblastech. V cyklistické dopravě jsme však bohužel vždy byli pár kroků nazpět oproti západnímu světu. Kopírovat přístup ostatních však funguje jen do určité míry. Je nezbytné si správně definovat rozdíly kultury, historie a prostředí, aby bylo možné skutečně replikovat, co vidíme jinde. Zde je kámen úrazu. Máme k dispozici velmi silné nástroje pro podporu cyklistické dopravy, ale zapomněli jsme si říci, kde jsme slabí – kde může nastat problém. Mnohé postkomunistické národy neumí příliš dobře komunikovat, přitom komunikace podpory cyklistické dopravy ovlivňuje nás všechny na desítky let a předání a přijmutí informací je zásadní součást v celém průběhu projektu (tvorby Cyklostrategie). Dále je potřeba si uvědomit, že dokument (Cyklostrategie) za nás problémy nevyřeší. Kvalitně vypracovaný dokument, který správně stanovuje cíl a směr je pouze prvním krokem v náročné cestě, která nikde nekončí. Různých drobných nedostatků je více, není však důležité se tím příliš zabývat. Důležité je porozumět, k čemu má Cyklostrategie sloužit a jak ji můžeme naplno využít.

 Nejde v první řadě o postup, ale o přístup. Přitom je to tak jednoduché. Cyklostrategie má ukázat cíl a cestu. V momentě, kdy víme, kam směřujeme a proč, je už snadné opatrně ale jistě kráčet kupředu. Ne nadarmo se říká „v jednoduchosti je síla“. Cyklostrategie nemusí nutně obsáhnout každou drobnost. Musí však jednoznačně zodpovědět zásadní otázky. Stále platí, že Cyklostrategií cesta nekončí, ale začíná. Ani hotový dokument by tedy neměl být uzamčen. Svět a situace se stále mění a vyvíjí. Cyklotrategie na to musí umět reagovat. Stanovíme-li si srozumitelně cíl a směr (vizi), drobnosti mohou podléhat změnám a měly by se přizpůsobit specifickým podmínkám různých států. Jde především o flexibilitu a jednoduchost. Co je psáno, není vytesáno do kamene, ale musíme vědět, kde je sever.

Od začátku je nutné mít na paměti, že Cyklostrategii je třeba vnímat jako strategický, nikoliv jako metodický dokument plný doporučení. Klíčovým rozměrem je politická zodpovědnost a odpovědnost výkonných orgánů. Dále je potřeba věnovat daleko vetší pozornost komunikačnímu rozměru, který není možné jen zredukovat na web, či na pár osvětových akcí, které stejně se už dělají.

Tento dokument tak není souborem receptů, ukazuje metodu a přístup. Hlavní výzvou při realizaci Cyklostrategie je přizpůsobit koncept národním podmínkám, a přitom zachovat ambicióznost plánu a vyhnout se nevhodným kompromisům. Cyklostrategie není jen o plánování cyklistické infrastruktury. Do středu pozornosti staví člověka a jeho potřeby. Cyklostrategie míří na náš životní styl, který má značný vliv na stav klimatu, energetickou efektivitu, životního prostředí a v konečném důsledku i na naše zdraví.

Dokumenty
Za "x" dosaďte ID číslo požadované složky dokumentů. Například id:1.
ID číslo je zobrazeno u jednotlivých složek dokumentů.