10 000 kroků, cesta ke zdraví nás i našich měst

Projekt reaguje na současnou situaci, kdy města plánují pro plánování a občané žijí v místě, které znají pouze z okna auta a nemají zájem o jeho rozvoj. Když už mají, tak nevěří, že by na danou situaci mohli mít vliv. Cílem je pomoct městům stát se místem pro život a plánovat jejich rozvoj s ohledem na aktivity a potřeby lidí, kteří se v něm pohybují. Motivovat občany k pohybu, poznání prostoru a sdílení svých názorů a potřeb. Nástrojem je výzva 10 000 kroků, mobilní a webová aplikace obohacená o nástroje participace a naše spolupráce s jednotlivými městy nad datovými výstupy z uvedené aplikace.

Rádi bychom vám všem účast ve výzvě ulehčili, a tak jsme se rozhodli, že pro dubnovou výzvu připravíme mobilní aplikaci, díky které nebudete muset při každém nahrávání aktivity otevírat webový prohlížeč, ale vše zvládnete pohodlně ze svého mobilu.

Výzva tak bude mnohem příjemnější i pro seniory a jedince, kteří si s technologiemi zase tolik nerozumí. Díky aplikaci také nebudou vznikat odchylky v zaznamenaných krocích a výzva tak bude naprosto férová, se stejnými pravidly pro všechny zúčastněné.

Zkrátka chceme, aby byla výzva přístupná opravdu pro každého a aby bylo co nejjednodušší se účastnit.

Současně budete moci komunikovat se svým městem a participovat na změně veřejného prostoru vašeho města a okolí.


Když vybereme 100000 Kč, dostaneme dalších 10000 Kč ze strany Nadace Open Society Fund Praha.

Za tím účelem jsme spustili k 4. 11. 2021 první výzvu:
https://www.darujme.cz/projekt/1205411

Jelikož se nám v roce 2021 nepodařilo vybrat cílovou částku, tak v roce 2022 jsme spustili druhé kolo výzvy:
https://www.darujme.cz/projekt/1205937


„Projekt podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Cílem programu je dále inspirace k aktivnímu občanství a pomoc znevýhodněným skupinám. Program Active Citizens Fund vstoupil do České republiky v září roku 2019 s cílem podpořit neziskové organizace nehledě na jejich velikost a zkušenosti. V České republice jej spravuje konsorcium, které tvoří Nadace OSF, Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové a Skautský institut. Program je realizován v rámci Fondů EHP a Norska 2014–2021. Prostřednictvím Fondů EHP a Norska přispívají státy Island, Lichtenštejnsko a Norsko ke snižování ekonomických a sociálních rozdílů v Evropském hospodářském prostoru (EHP) a k posilování spolupráce s 15 evropskými státy. Důležitým posláním programu je také spolupráce mezi Českou republikou a dárcovskými státy. Jde o spolupráci mezi českými neziskovými organizacemi a organizacemi z Islandu, Lichtenštejnska a Norska.“