Strategie EU pro Dunajský region

Spolek nabídl Ministerstvu dopravy ČR s přípravou a participací nové vládní Koncepce městské mobility. Forma spolupráce by mohla probíhat díky zapojení spolku do evropského projektu, který připravilo rakouské ministerstvo spolu s dalšími sedmi evropskými státy s cílem aktualizovat dané koncepce v těchto státech.

Hlavní partner je rakouské Spolkové ministerstvo pro udržitelnost a cestovní ruch (Austrian Ministry of Sustainability and Tourism) ve spolupráci se Spolkovou agenturou ochrany přírody (Environment Agency Austria, Umweltbundesamt). 

Mezinárodní projekt prošel prvním kolem, do druhého kola byl podán v listopadu 2019 a předpokládá se zahájení projektu k 1. 6.  2020.  Partneři projektu se sešli ve Vídni ve dnech 13. – 14. 6. a 21. – 22. 10. 2019.